Студенту на замiтку
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістика
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
   Всесвітня історія
   Історія України
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Право
   Авторське право
   Кримінально-процесуальне право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінальне право
   Криміналістика
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Політика
   Державне управління
Фінанси
Психологія
   Психологія творчості
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія

Аудит


Карпунь, Іван Назарович. Санація підприємств [Текст] : підручник / І. Н. Карпунь ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ін-т новіт. технолог. та упр. ім. В. Чорновола. - Львів : Магнолія 2006, 2018. – 431 с.
 
1560350 
658.16(075.8)
К 26

Карпунь, Іван Назарович. Санація підприємств [Текст] : підручник / І. Н. Карпунь ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ін-т новіт. технолог. та упр. ім. В. Чорновола. - Львів : Магнолія 2006, 2018. – 431 с.

Підручник “Санація підприємств” започаткований як базовий курс дисципліни, шо інтенсивно розвивається в горні економічних наук; присвячений висвітленню логіки і принципів управління процесами фінансової санації та банкрутства суб’єктів господарювання. На основі використання закордонного досвіду та вітчизняної практики діяльності підприємств в теоретичному і практичному аспектах обгрунтовано концептуальні засади санації відповідної складової вітчизняної економічної науки, висвітлено економічний зміст та нормативно-методичне забезпечення процесів санації в Україні. Докладно з’ясовано законодавчі акти щодо банкрутства й ліквідації боржників. Особливу увагу приділено складанню програми та плану санації, забезпеченню джерел фінансування та маневрам кредиторів (банків) у відносинах з фінансово неспроможними підприємствами-боржниками, а також розглянуто особливості санаційних заходів банківських установ. Значну увагу приділено методиці санаційного аудиту, організації контролінгу та основним домінантам запобігання кризовим явищам на підприємствах.

Адресовано викладачам і студентам вищих навчальних закладів, науковцям і практикам, які спеціалізуються в даній галузі.

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека