Студенту на замiтку
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістика
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
   Всесвітня історія
   Історія України
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Право
   Авторське право
   Кримінально-процесуальне право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінальне право
   Криміналістика
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Політика
   Державне управління
Фінанси
Психологія
   Психологія творчості
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія

Аудит


Список видань
 
ф1550729 
657.6(075)
Ф 44
Фесенко, Валерія Валеріївна.  Аудит: от теории к практике [Текст] : обучающий курс / В. В. Фесенко. - 2-е изд. - Днепр : Акцент ПП, 2017. - 344 с.

1546092 
65.291.9я9
Е 45
Економічні, фінансово-облікові та правові проблеми діяльності підприємств [Текст] : колективна монографія / за заг. ред. Л. М. Савчук. - Дніпро : Герда, 2016. - 336 с.

1545155 
 65.9(4УКР)291.218я9
С 91
Сучасні тенденції функціонування та розвитку підприємств: загрози і виклики [Текст] : колективна монографія / О. В. Герасименко [та ін.] ; під заг. ред. С. Б. Довбні. - Дніпропетроськ : Ліра, 2016. - 456 с.

1544908
 65.052.80я9
А 93
Аудит управлінської діяльності: адміністративного менеджменту, бізнес-адміністрування, корпоративного управління, менеджменту підприємництва. Показники оцінки результатів, їх облік та прогнозування [Текст] : монографія / Криворіз. нац. ун-т ; за заг. ред. В. Я. Нусінова. - Кривий Ріг : Роман Козлов, 2016. - 311 с.

1542272
65.052я73
У 91
Учет и аудит в тестах для иностранных студентов (образовательный уровень "Бакалавр") [Текст] : учеб. пособие. - Днепропетровск : Белая Е.А., 2016. - 419 с.

1543345
65.052.8я73
В 14
Вакульчик, Елена Михайловна.  Аудит по международным стандартам [Текст] / Е. М. Вакульчик, В. В. Фесенко. - Днепропетровськ : Домінанта Прінт, 2016. - 221 с.

1542255 
74.026.65я031
О-64
Організаційне та методичне забезпечення виконання дипломних робіт з обліку та аудиту (на здобуття освітнього ступеня  "бакалавр") [Текст] : навч. посібник / Дніпропетр. держ. аграр.-екон. ун-т. - Дніпропетровськ : Біла К. О., 2016. - 77 с.

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека