Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Кримінологія


Список видань
 
1552112
343.9(075.8)
К 82

Кримінологія [Текст] : посібник для підготовки до іспитів / Д. Л. Тупчієнко ; упоряд. Д. Л. Тупчієнко. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 239 с.


1549072 
343.979(02.064)
К 82

Кримінологічна характеристика злочинності в історії людства [Текст] = Криминологическая характеристика преступности в истории человечества : монографія / Т. В. Корнякова [та ін.] ; ред. Н. О. Максіменцева. - Дніпро : Ліра, 2017. - 295, [2] с.


1545146 
67.51я9
К 67

Корнякова, Тетяна Всеволодівна. Віктимологічне моделювання у системі заходів забезпечення кримінологічної безпеки суспільства [Текст] : монографія / Т. В. Корнякова, О. Л. Соколенко, Г. С. Юзіков ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ : Ліра, 2016. - 219 с.


1541381 
67.51я73
К 67

Корнякова, Тетяна Всеволодівна.  Кримінологія [Текст] : навч. посібник / Т. В. Корнякова, Н. С. Юзікова. - Дніпропетровськ : Ліра, 2015. - 130 с.


1544580
67.51(4УКР)я9
С 50

Сметаніна, Наталія Володимирівна.  Наукові підходи до теорії злочинності у сучасній українській кримінології [Текст] : монографія / Н. В. Сметаніна ; за заг. ред. В. В. Голіни ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2016. - 192 с.

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека