Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Кримінологія


Андрушко Андрій Васильович. Злочинність у сфері туристичного бізнесу: кримінологічна характеристика та запобігання [Текст] : монографія. - Ужгород : ІВА, 2016. - 218 с.
 
1546642
67.408.122(4УКР)я9
А 66

Андрушко Андрій Васильович.  Злочинність у сфері туристичного бізнесу: кримінологічна характеристика та запобігання [Текст] : монографія. - Ужгород : ІВА, 2016. - 218 с.

У монографії, присвяченій комплексному дослідженню злочинності у сфері туристичного бізнесу, проаналізовано сучасний стан, динаміку та структуру вказаного виду злочинності та з’ясовано її детермінанти; розкрито основні риси осіб, які вчинили злочини у сфері туристичного бізнесу, і на цій основі створено узагальнений кримінологічний портрет особи злочинця, що вчиняє відповідні діяння; розроблено систему заходів запобігання злочинності у сфері туристичного бізнесу; охарактеризовано віктимологічний напрям запобігання злочинам, вчинюваним у вказаній сфері.
  Видання може бути корисним для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вищих навчальних закладів та факультетів, працівників правоохоронних органів, усіх, кого цікавлять проблеми кримінології та кримінального права.

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека