Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Правоохоронна діяльність


Правила ввезення транспортних засобів на територію України та роздрібної торгівлі транспортними засобами
 

1. Порядок ввезення транспортних засобів на територію України та загальні правила їх митного оформлення

Згідно із Законом України № 2681 -II від 13 вересня 2001 р. «Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України», Законом України від 6 липня 2005 р. № 2739 «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів» транспортні засоби ввозяться, підприємствами, установами, організаціями та громадянами на територію України:
- для постійного користування;
- для тимчасового користування;
- для реалізації;
- для транзиту.
Усі транспортні засоби, ввезені на територію України, підлягають митному оформленню в порядку, установленому чинним законодавством. Залежно від мети ввозу транспортних засобів існують деякі особливості порядку перетинання транспортними засобами митного кордону і, відповідно, особливості порядку їх митного оформлення.
Підприємства та громадяни, які ввозять транспортні засоби на територію України, повинні підтвердити відповідними документами правомірність володіння або користування ними. Такими документами згідно з Правилами митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що перемішуються через митний кордон України, можуть бути:
а) придбані (отримані) у фізичних та юридичних осіб нотаріально засвідчені в країні придбання або засвідчені в консульських установах чи посольствах України в країні придбання договори купівлі-продажу, міни чи дарування;
б) придбані в торговельних організаціях чи інших фірмах, організаціях, установах (або оформлені через торговельні організації, фірми, організації, установи), оформлені на відповідних бланках і завірені печатками оригінали рахунків, чеків, рахунків-фактур, інвойсів та інших документів, виданих організаціями країни, де здійснювався продаж. У цих документах обов’язково зазначаються дата продажу, номери шасі, кузова, двиїуна транспортного засобу, його модель і рік виготовлення, а також прізвище, ім’я, по батькові особи, якій продано транспортний засіб (номерний вузол, агрегат).
Також документами, що підтверджують правомірність володіння транспортними засобами, можуть бути належним чином оформлені в країні придбання технічні паспорти, технічні талони, сервісні книжки, реєстраційні свідоцтва й інші документи, видані уповноваженими органами країни із зазначенням власника транспортного засобу.
Страхові поліси, оформлені на транспортні засоби в країні придбання на власника, товаросупровідні та транспортні документи, засвідчені відповідними органами (митними органами, поліцією тощо) й оформлені на власника, можуть розглядатися як додаткові документи, що підтверджують правомірність володіння.
Правомірність користування (в тому числі з правом розпорядження) транспортним засобом також підтверджується відповідними документами, якими можуть бути: нотаріально засвідчені доручення на право користування транспортним засобом (видані як фізичними, так і юридичними особами), належним чином оформлені договори найму, прокату, оренди тощо.
У разі ввезення транспортних засобів для постійного користування або реалізації на прикордонній митниці номерні знаки транспортних засобів інших країн вилучаються і видаються номерні знаки типу «Транзит».
Ввезені в Україну транспортні засоби реєструються в органах Державтоінспекції на підставі належним чином оформлених і виданих митними органами вантажних митних декларацій (для юридичних осіб), посвідчень про реєстрацію транспортних засобів (для громадян) або завірених митними органами довідок- рахунків (для юридичних осіб і громадян). Якщо транспортні засоби експлуатувалися за межами України та були зареєстровані у відповідних органах іноземної держави, то обов’язковим є подання до органів Державтоінспекції реєстраційних документів цієї держави.
Не підлягають пропуску на митну територію України:
- транспортні засоби, номери кузова, шасі чи двигуна яких знищено, підроблено або не відповідають запису в реєстраційних документах;
- транспортні засоби, зняті з обліку у відповідних органах країни придбання або іншої країни, що ввозяться тимчасово в Україну громадянами для власного користування (крім випадків, коли такі транспортні засоби заявляються митним органам на кордоні як такі, що ввозяться з метою транзиту, або при ввезенні нових транспортних засобів);
- номерні вузли та агрегати з підробленими, знищеними номерами;
- механічні транспортні засоби (в тому числі такі, що ввозяться в Україну з метою їх розукомплектування на запасні частини), які згідно із законодавством заборонені до ввезення в Україну або на які відсутні документи, що підтверджують правомірність володіння або користування ними.
Порядок тимчасового ввезення транспортних засобів на митну територію України
Згідно зі ст. 10 Закону України «Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України» громадяни мають право безперешкодно ввозити особисті речі на митну територію України в режимі тимчасового ввезення за умови їх усного або письмового декларування за бажанням власника таких речей. Митне оформлення товарів, що ввозяться громадянами на митну територію України в режимі тимчасового ввезення в обсягах, що підлягають оподаткуванню, проводиться шляхом письмового декларування та подання митному органу зобов’язання про зворотне вивезення таких товарів за митну територію України.
Крім того, згідно зі ст. 11 цього ж Закону тимчасове ввезення транспортних засобів на митну територію України громадянами - резидентами дозволяється терміном до одного року після сплати ввізного мита й інших податків (зборів), передбачених законодавством при ввезенні автомобілів. Тимчасове ввезення транспортних засобів також дозволяється для громадян-нерезидентів власних потреб терміном до одного року. Державна митна служба України може продовжити цей термін з урахуванням гуманітарної, наукової, господарської та інших видів діяльності громадян, які ввезли такі транспортні засоби.
Транспортні засоби, тимчасово ввезені під письмове зобов’язання про зворотне вивезення, не можуть бути передані у володіння або користування іншим особам. Такі транспортні засоби можуть бути оформлені для постійного користування після сплати відповідних податків і зборів, передбачених законодавством при ввезенні транспортних засобів для вільного використання.
  Тимчасове ввезення транспортних засобів дозволяється за наявності документа, що підтверджує їх реєстрацію за межами України. У разі невиконання цієї умови зазначені транспортні засоби підлягають митному оформленню для постійного користування.
Транспортні засоби, тимчасово ввезені громадянами- нерезидентами на митну територію України для власного користування на термін, що перевищує два місяці, підлягають реєстрації в органах ДАІ Міністерства внутрішніх справ України.
Така вимога не поширюється на транспортні засоби, що належать співробітникам дипломатичних представництв України та іноземних держав, міжнародних, міжурядових організацій і представництв іноземних держав при них, які не є резидентами України.
Порядок транзиту транспортних засобів через митну територію України.
Згідно зі ст. 12 зазначеного Закону громадянам-резидентам дозволяється ввозити транспортні засоби з метою транзиту через територію України за умови письмового декларування в порядку передбаченому для громадян, і внесення такими громадянами на рахунок митного органу, що здійснив пропуск таких транспортних засобів на митну територію України, грошової застави у сумі податків, що підлягають сплаті при ввезенні таких транспортних засобів на митну територію України з метою вільного використання.
  Ці положення не поширюються на транспортні засоби, що зареєстровані постійно у відповідних реєстраційних органах іноземних держав громадянами-резидентами та їм належать, що підтверджується відповідним документом про право власності на такий транспортний засіб.
Громадянам-нерезидентам дозволяється ввозити транспортні засоби з метою транзиту через територію України за умови письмового декларування в порядку, передбаченому для громадян, і внесення такими громадянами на рахунок митного органу, що здійснив пропуск таких транспортних засобів на митну територію України, грошової застави у сумі податків, що підлягають сплаті при ввезенні таких транспортних засобів на митну територію України з метою вільного використання.
Ці положення не поширюються на транспортні засоби, що постійно зареєстровані у відповідних реєстраційних органах іноземних держав.
Порядок внесення та повернення грошової застави визначається Державною митною службою України. У разі порушення зобов’язання про транзит громадяни несуть відповідальність згідно із законодавством, при цьому грошова застава поверненню громадянам не підлягає.
У разі втрати чи повного зіпсування тимчасово ввезених транспортних засобів унаслідок форс-мажорних обставин строки, передбачені зобов’язаннями громадян, зупиняються, а грошова застава повертається власнику або його спадкоємцю.
Ввезення транспортних засобів для тимчасового користування здійснюється під зобов’язання про їх зворотне вивезення у зазначений термін. Якщо це зобов'язання не виконується, винні несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
Іноземним громадянам, які вивозять транспортні засоби за межі України, дозволяється мати пальне в баку, передбаченому виробником засобу, а громадянам України - 20 л додатково.
  У разі вивезення транспортних засобів, що переміщуються через митну територію України транзитом, митниці перевіряють відповідність даних транспортних засобів заявленим у деклараціях, а також дотримання заявленого під час ввезення терміну.
Всі автомобільні транспортні засоби, а також номерні вузли й агрегати, що переміщуються через державний кордон України, підлягають обов’язковому митному оформленню. Наказом Державної митної служби України від 25 червня 1999 р. № 393 «Про затвердження Правил митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються через митний кордон України» (далі - Правила митного оформлення ТЗ), закріплено порядок митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються через митний кордон України і належать громадянам та підприємствам, установам, організаціям, закладам, іншим юридичним та фізичним особам - суб’єктам підприємницької діяльності на правах власності або користування (у тому числі з правом розпорядження).
Митне оформлення транспортного засобу може здійснюватись як його власником, так і довіреною особою за наявності належним чином оформлених документів на представлення повноважень.
Громадяни, які перемішують через митний кордон України транспортні засоби, номерні вузли й агрегати, зобов’язані заповнити декларацію форми МД-7 й у належних випадках надати зобов’язання про зворотне ввезення/вивезення, транзит або доставку транспортного засобу (номерного вузла чи агрегата) з одного митного органу в інший.
  Власники транспортних засобів (номерних вузлів та агрегатів) або уповноважені ними особи, які переміщують транспортні засоби (номерні вузли та агрегати) через митний кордон України, зобов’язані пред’явити їх митниці та подати документи. Такими документами можуть бути:
- документи, що підтверджують право володіння або користування (в тому числі з правом розпорядження) транспортними засобами, номерними вузлами й агрегатами;
- реєстраційні та технічні документи на такі транспортні засоби, якщо вони були зареєстровані в країні придбання чи іншій країні;
- інші документи, потрібні для митного оформлення, на вимогу співробітника митниці (закордонний паспорт, доручення на перегін або перевезення транспортного засобу тощо).
У випадках якщо кузов транспортного засобу вироблено в одній країні, а двигун або інші вузли та агрегати - в інших країнах, то країна виготовлення транспортного засобу визначається за країною виготовлення кузова.
   Рік виготовлення транспортного засобу визначається за ідентифікаційним номером кузова. При неможливості визначення року виготовлення транспортного засобу за ідентифікаційним номером кузова він визначається за записами в технічних і реєстраційних документах, за документами, що підтверджують право власності, тощо.
У разі наявності обґрунтованих сумнівів щодо відповідності записів у зазначених документах наявним номерам на кузові, шасі, двигуні, щодо року виготовлення транспортного засобу достовірність цих номерів установлюється на підставі експертного висновку, виданого експертами, що мають відповідну ліцензію.
Прикордонні митні органи для звітності та формування статистичних даних ведуть облік усіх транспортних засобів, що перемішуються через митний кордон України і належать громадянам, причому окремо зазначаються (виділяються) транспортні засоби (номерні вузли й агрегати):
- що надходять в Україну вантажем (перевозяться транспортними організаціями тощо);
- що ввозяться в Україну громадянами для постійного користування;
- що ввозяться в Україну громадянами для тимчасового користування;
- що ввозяться в Україну громадянами з метою транзиту;
- що вивозяться (пересилаються) з України громадянами для постійного користування (відчуження);
- що вивозяться з України громадянами для тимчасового користування.
Митне оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну, в тому числі тимчасово на термін, визначений законодавством як обов’язковий для реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу, номерного вузла, агрегата у відповідних реєстраційних органах, здійснюється в митниці, у зоні діяльності якої зазначені громадяни постійно чи тимчасово проживають або мають намір проживати.
Митне оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів (у тому числі знятих з обліку в країні придбання або в іншій країні), заявлених прикордонній митниці громадянами - нерезидентами як такі, що ввозяться ними з метою відчуження, проводиться прикордонною митницею зі стягненням при цьому передбачених законодавством платежів без видачі посвідчення.
  Посвідчення оформляється на нового власника в митниці, в зоні діяльності якої він постійно чи тимчасово проживає.
Транспортні засоби, номерні вузли й агрегати, що перемішуються через митний кордон України, перебувають під митним контролем:
- при ввезенні для вільного використання - з дати ввезення на митну територію України до моменту видачі посвідчення за місцем проживання власника (за наявності митних обмежень - до закінчення терміну таких обмежень або до зняття обмежень митними органами);
- при тимчасовому ввезенні - з моменту ввезення на митну територію України до вивезення за її межі;
- при тимчасовому вивезенні - з моменту пред’явлення транспортного засобу і необхідних документів митниці (митного оформлення) до ввезення транспортного засобу на територію України;
- при транзиті через територію України - з моменту ввезення в Україну до моменту вивезення з території України.
При митному оформленні транспортних засобів (номерних вузлів та агрегатів) сплачуються відповідні платежі в розмірах і порядку, передбачених законодавством.
За результатами митного оформлення транспортного засобу митними органами видається Посвідчення на реєстрацію транспортного засобу (номерних вузлів та агрегатів) в органах ДАІМВС України (далі - посвідчення). Такий документ видається на:
- транспортні засоби, номерні вузли й агрегати, що ввозяться (пересилаються) в Україну громадянами (довіреними особами) для постійного користування або з метою відчуження;
- транспортні засоби, ввезені в Україну громадянами для тимчасового користування, у випадках, передбачених законодавством.
Відчуження тимчасово ввезених в Україну транспортних засобів здійснюється з дозволу митниць.
При цьому не підлягають відчуженню на території України тимчасово ввезені транспортні засоби, які на день звернення до митниці з приводу відчуження заборонені до ввезення для постійного користування в Україні.
Громадяни-резиденти, які під час перебування за кордоном придбали, отримали як подарунок або належним чином оформили право користування на транспортні засоби, номерні вузли й агрегати, що ввозитимуться в Україну окремо від власника (користувача), при в’їзді в Україну зобов’язані задекларувати в митній декларації, форма якої затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 748, несупроводжуваний багаж (зазначити марку, ідентифікаційні номери кузова, шасі, двигуна, об’єм двигуна, рік виробництва та мету ввезення) і підтвердити його наявність відповідними документами (документи, що підтверджують право власності чи користування, технічні та реєстраційні документи, товаросупровідні й інші документи, видані уповноваженими органами відповідної країни).
Видана прикордонною митницею митна декларація на несупроводжуваний багаж повинна подаватися митним органам при отриманні транспортного засобу та здійсненні митного оформлення.
  У разі перегону (перевезення) транспортного засобу за дорученням автомобільна митна декларація форми МД-7 на ввезення транспортного засобу в Україну оформляється на особу, яка безпосередньо ввозить його в Україну, із зазначенням у графі «Примітки» власника транспортного засобу.
При здійсненні митного оформлення транспортного засобу з видачею посвідчення власник або уповноважена ним особа подають митниці декларацію форми МД-7 на ввезення транспортного засобу в Україну, в якій зазначені власник, митна декларація на несупроводжуваний багаж (з відміткою митниці, що видала несупроводжуваний багаж) та інші документи, потрібні для здійснення митного оформлення.
Транспортні засоби, що були зареєстровані у відповідних органах іноземних держав і ввозяться в Україну для постійного користування, мають бути зняті з обліку відповідною установою іноземної держави.
  Тимчасове ввезення в Україну транспортних засобів, що належать іноземним юридичним і фізичним особам, може здійснюватися в порядку, визначеному законодавством, за умови, що такі транспортні засоби перебувають на обліку у відповідних органах за кордоном, та за наявності документів, які підтверджують право користування (розпорядження) такими транспортними засобами, і технічних документів тощо.
Громадяни-резиденти можуть переміщувати через митну територію України транзитом тільки транспортні засоби, які належать громадянам-нерезидентам, іноземним фірмам, організаціям чи установам, що має підтверджуватися відповідними документами.
Термін транзиту переміщуваних через митну територію України транспортних засобів визначається митними органами, враховуючи вид транспортного засобу, середню швидкість, з якою він може рухатися, та маршрут руху.
Для транспортних засобів (коди заТН ЗЕД 8702, 8703, 8704) граничний термін транзиту не повинен перевищувати п’яти діб.
При переміщенні транспортних засобів через митну територію України транзитом митними органами можуть установлюватися обов’язкові для руху шляхи і напрямки транзиту та митний орган, через який має здійснюватися їх вивезення за межі України.
При неможливості виконання зобов’язання, наданого митним органам (вивезення, транзит, доставка транспортного засобу, номерного вузла чи агрегата з одного митного органу в інший), у встановлений термін (аварія, вихід з ладу, пошкодження, викрадення, хвороба власника (користувача) тощо) власник транспортного засобу (або уповноважена ним особа) до закінчення терміну повинен звернутися до найближчої митниці з письмовою заявою про продовження терміну виконання зобов’язання із зазначенням причин неможливості доставки транспортного засобу у визначений термін і додати документи, що підтверджують обставини, викладені в заяві.
  У разі прийняття митним органом рішення про продовження терміну, зазначеного в зобов’язанні, на зворотному боці декларації форми МД-7 робиться запис «Термін, зазначений у зобов’язанні, продовжено до (дата)» і зазначаються документи, на підставі яких був продовжений цей термін.
Записи завіряються особистою номерною печаткою та підписом співробітника митного органу, який здійснив оформлення документів, з проставлянням штампа «Під митним контролем».
Митниця призначення, зазначена в зобов’язанні, повинна засобами електронної пошти обов’язково повідомити про це митницю, якій надавалося зобов’язання (про вивезення, транзит, доставку транспортного засобу з одного митного органу в інший), і залишити перший примірник декларації форми МД-7 та оригінали зазначених на її зворотному боці документів для зберігання в справах митниці протягом установленого терміну.
Відчуження громадянам-резидентам транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, увезених громадянами в Україну з метою транзиту, здійснюється до закінчення встановленого терміну транзиту з дозволу митниці, у зоні діяльності якої вони (громадяни-резиденти) проживають, за умови виконання вимог пункту 19 Правил митного оформлення. Митниця, в якій було здійснене відчуження, повинна інформувати про це засобами електронної пошти митницю, якій було надане зобов’язання про транзит.
З метою виявлення випадків реєстрації в органах ДАІ або в інших уповноважених органах транспортних засобів, увезених в Україну і не оформлених у митному відношенні (зареєстрованих на підставі підроблених документів), та запобігання таким випадкам митними органами спільно з Управліннями ДАТ ГУ УМВС України в АРК, областях, містах Києві та Севастополі за територіальністю, а також іншими уповноваженими органами проводяться щомісячні (або в разі потреби) звіряння інформації про транспортні засоби, оформлені митними органами та зареєстровані в реєстраційних органах ДАІ в установленому порядку. Для прискорення реєстрації транспортних засобів в органах ДАІ МВС України по змозі щоденно надається інформація електронними засобами зв’язку про їх митне оформлення.
В інформації наводяться: марка транспортного засобу, номери кузова, двигуна, шасі, прізвище, ім’я та по батькові власника і місце його проживання.
Транспортні засоби, номерні вузли й агрегати до закінчення термінів, зазначених у відповідних митних документах (посвідчення, декларація форми МД-7 тощо) мають бути:
а) вивезені за межі України або ввезені в Україну:
б) заявлені митниці з метою вільного використання;
в) заявлені митниці для продовження терміну перебування на митній території України (тільки для осіб, визначених законодавством);
г) зареєстровані у відповідних реєстраційних органах;
ґ) передані митниці для передання у власність держави;
д) передані митниці на зберігання;
е) передані на утилізацію відповідним органам у встановленому порядку.
Митне оформлення ввезених в Україну транспортних засобів з правим розташуванням керма здійснюється за наявності письмової заяви власника та документів, потрібних для митного оформлення, без видачі власнику посвідчення; при цьому власник транспортного засобу повинен ознайомитися з положеннями Закону України «Про дорожній рух», згідно з яким забороняється експлуатація на дорогах України транспортних засобів з правим розташуванням керма. Посвідчення може видаватися митними органами тільки за згодою реєстраційних органів, у яких повинен реєструватися транспортний засіб, після його переобладнання.
Визначення вартості транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, увезених в Україну, проводиться на підставі законодавчих актів, наявних договорівкупівлі-продажу, дарування, міни, рахунків, рахунків-фактур, фактур, інвойсів тощо. За наявності обґрунтованих сумнівів щодо достовірності заявленої вартості транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів їх вартість може визначатися безпосередньо митними органами на підставі наявної в митному органі цінової інформації на такі або аналогічні транспортні засоби, вузли чи агрегати.


2. Правила торгівлі транспортними засобами і номерними агрегатами

2.1. Загальні положення про правила торгівлі транспортними засобами і номерними агрегатами

Роздрібна торгівля транспортними засобами і номерними агрегатами здійснюється суб’єктами господарювання через об’єкти роздрібної торгівлі з відповідними умовами для зберігання, передпродажної підготовки та сервісного обслуговування. продажу, які відповідають торгово-технологічним і протипожежним вимогам. Правовою основою торгівлі транспортними засобами і номерними агрегатами є наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 31 липня 2002 р. № 228, яким затверджені Правила роздрібної торгівлі транспортними засобами і номерними агрегатами.
Згідно із зазначеними правилами біля входу на видному місці розміщується вивіска із зазначенням назви суб’єкта господарювання або уповноваженого ним органу та режиму роботи, який встановлюється за погодженням з місцевими органами самоврядування, у випадках, передбачених законом, і повинен додержуватися підприємствами всіх форм власності.
Транспортні засоби і номерні агрегати, що ввозяться в Україну, як нові, так і такі, що були в експлуатації, допускаються до продажу за наявності сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності.
Продаж автотранспортних засобів і номерних агрегатів дозволяється особам, які досягли 18 років, мототранспортних за
собів і номерних агрегатів - 16 років, за наявності паспорта або документа, що його замінює, а продаж мототранспортних засобів і номерних агрегатів неповнолітнім особам здійснюється за наявності дозволу батьків чи піклувальника.
Юридичні особи можуть придбавати транспортні засоби та номерні агрегати за наявності доручення уповноваженої особи підприємства (організації, установи) та паспорта або документа, що його замінює.
При продажу транспортних засобів і номерних агрегатів працівники суб’єкта господарювання зобов'язані надати покупцю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про товар, яка має містити:
- найменування та адресу виробника (імпортера, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від покупця, а також проводить ремонт і технічне обслуговування;
- назву нормативних документів, вимогам яких повинні відповідати вітчизняні транспортні засоби та номерні агрегати;
- перелік основних технічних характеристик транспортних засобів і номерних агрегатів;
- дату виготовлення;
- гарантійні зобов’язання виробника;
- термін служби транспортного засобу та номерного агрегата, відомості про необхідні дії споживача після його закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій;
- правила й умови ефективного та безпечного використання транспортних засобів і номерних агрегатів;
- процент зносу (при комісійній торгівлі та скупці);
- сертифікацію транспортних засобів і номерних агрегатів.
Інформація про ціну транспортного засобу і номерного агрегата в грошовій одиниці України надається суб’єктом господарювання за допомогою ярлика цін (цінника), який підписується особою, відповідальною за формування, установлення або застосування цін, і скріплюється печаткою (штампом) суб’єкта господарювання із зазначенням дати підписання чи іншим способом.
Суб’єкт господарювання для продажу транспортних засобів повинен мати довідки-рахунки, а підприємство-виробник - акти приймання-передачі транспортних засобів, які є підставою для реєстрації транспортних засобів в органах ДАІ, та номерні знаки «Транзит», що відповідають державному стандарту, для перегону транспортних засобів до місця призначення. У супровідних документах робиться відмітка «Перегін» і вказуються реєстраційні номери.
Бланки довідок-рахунків, актів приймання-передачі транспортних засобів підприємств-виробників і номерні знаки «Транзит» є документами суворої звітності.
Забезпечення суб’єкта господарювання бланками довідок-рахунків, актів приймання-передачі транспортних засобів підприємств-виробників і номерними знаками «Транзит» проводиться ДЦАІ МВС України в установленому законодавством порядку.
Суб’єкт господарювання на транспортні засоби, що продані покупцю і доставляються ним своїм ходом до місця реєстрації, видає знаки «Транзит», про що робиться відмітка в довідці- рахунку або акті приймання-передачі транспортного засобу підприємства-виробника.
Перегін транспортних засобів без номерних знаків «Транзит» забороняється. У разі перегону транспортних засобів для продажу від одного суб’єкта господарювання до іншого або від одного підрозділу (філії) суб’єкта господарювання до іншого в супровідних документах робиться запис: «Перегін, транзитний номер».
   При продажу транспортних засобів суб’єкт господарювання повинен видати покупцю нові номерні знаки «Транзит». Номерні знаки попереднього власника вилучаються та знищуються в установленому порядку на підставі акта за участю працівників реєстраційних підрозділів органів ДАІ.
Суб’єкт господарювання зобов’язаний вести журнал обліку надходжень і реалізації транспортних засобів і номерних агрегатів, виданих довідок-рахунків і виданих (знищених) номерних знаків «Транзит». Матеріали, що були підставою для видачі довідок-рахунків, підшиваються до справи, скріплюються печаткою суб’єкта господарювання та зберігаються протягом п'яти років. Журнал зберігається як документ суворої звітності протягом 10 років.Література: 


49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека