Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Правоохоронна діяльність


Теорія управління в органах внутрішніх справ [Текст] : навч. посібник / за ред. В. А. Ліпкана. - Київ:КНТ, 2007. - 884 с.
 
1476625
67.9(4УКР)301.163я73
Т 33

Теорія управління в органах внутрішніх справ [Текст] : навч. посібник / за ред. В. А. Ліпкана. - Київ:КНТ, 2007. - 884 с.

У навчальному посібнику розкривається сутність та зміст управління в органах внутрішніх справ на сучасному етапі. Запропоновано новаторський підхід до розгляду управління в ОВС. Структуру посібника становлять три основні частини: концептуальні засади соціального управління, управління в органах внутрішніх справ і актуальні проблеми управління в ОВС.
  Положення даного навчального посібника апробовані при читанні авторами навчальних дисциплін «Управління органами внутрішніх справ», «Теорія управління органами внутрішніх справ», «Управління правоохоронними органами», «Управління у сфері правоохоронної діяльності», «Теорія державного управління», «Історія і сучасні теорії управління», «Дослідження систем управління», «Праксеологія та наукова організація праці керівника», «Оперативне управління та поліцейський менеджмент в умовах масових безпорядків», «Організація оперативно-службової діяльності апаратів Головних управлінь — управлінь МВС України», «Організаційні і тактичні засади протидії проявам тероризму», «Національна безпека України» в Київському національному університеті^ внутрішніх справ та Академії управління МВС України.
  Даний навчальний посібник призначений для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів, а також фахівців у галузі управління в органах внутрішніх справ — усіх тих, хто цікавиться системними проблемами управління та методами їх розв’язання.

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека