Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Правоохоронна діяльність


Шелухін, Олександр Миколайович. Правові засади діяльності недержавних охоронних структур та служб безпеки [Текст] : монографія. - Донецьк : Кальміус, 2014. - 260 с.
 

1536607
67.402.133(4УКР)я9
Ш 44

Шелухін, Олександр Миколайович.  Правові засади діяльності недержавних охоронних структур та служб безпеки [Текст] : монографія. - Донецьк : Кальміус, 2014. - 260 с.

У монографії розкрито поняття, сутність і структуру правового регулювання діяльності недержавних охоронних структур і служб безпеки. Визначено місце недержавних охоронних структур і служб безпеки в системі забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання України. Розкрито особливості правового статусу недержавних охоронних структур і служб безпеки. Вивчено форми і механізм взаємодії недержавних охоронних структур і служб безпеки з правоохороннимі органами. Розроблено окремі пропозиції з удосконалення нормативно-правового регулювання діяльності недержавних охоронних структур і служб безпеки. Узагальнено вітчизняний та закордонний досвід правового регулювання діяльності недержавних охоронних структур і служб безпеки.
  Наведені в монографії нормативно-правові акти є чинними станом на 1 січня 2014 року.
Для науковців, викладачів, фахівців в галузі транспорту, робітників правоохоронних органів.

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека