Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Правоохоронна діяльність


Ведєрніков, Юрій Анатолійович. Правоохоронна діяльність в Україні: теоретико-правовий аспект [Текст]. - Київ: Знання України, 2009. - 219 с.
 

1496336
67.99(4УКР)7
В 26

Ведєрніков, Юрій Анатолійович. Правоохоронна діяльність в Україні: теоретико-правовий аспект [Текст]. - Київ: Знання України, 2009. - 219 с. 

У цій праці розглядається і характеризується така категорія теорії права і держави як правоохоронна діяльність.       Детально характеризуються її ознаки, функції та принципи. Висвітлюється механізм здійснення правової охорони.
На відміну від існуючих робіт на цю тематику, автори намагалися не тільки висвітлити сучасний стан правоохоронної діяльності в Україні, а й спираючись на європейські цінності, розглянути цю проблему враховуючи природно-правовий підхід до праворозуміння. И визначити напрями удосконалення національної правоохоронної системи.

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека