Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Міжнародне право


Список видань
 
1552505 
341:621.039.1(02.064)
Я 34

Ядерна безпека: міжнародний та національний вимір [Текст] : монографія / С. В. Адамович [та ін.] ; за заг. ред. В. І. Розвадовського. - Київ : КНТ, 2017. - 223, [1] с.


ф1552274
341.231.14(07)
П 69

Практика застосування Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: стаття 6 та стаття 1 Першого Протоколу  [Текст] : практичний посібник / упоряд.: В. Я. Погребняк, С. О. Кравцов. - Харків : Право, 2018. - 196 с.


1549117 
341.16:551.583](4-6ЄС)(02.064)
Ш 28

Шатоха, Володимир Іванович.  Лідерство Європейського Союзу у запобіганні зміни клімату [Текст] : монографія / В. І. Шатоха. - Дніпро : Акцент ПП, 2017. - 144 с.


1549086
341.123(477.63)(09)
С 60

"Солдати миру" на чужій війні [Текст] / керів. авт. кол. О. Давидов. - Дніпро : Журфонд, 2017. - 60 с.


ф1548989 
341.224(02.064)
С 17

Самойленко, Євген Анатолійович.  Міжнародно-правове регулювання судноплавного використання міжнародних рік [Текст] : монографія / Є. А. Самойленко ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Сумський держ. ун-т. - Київ : Ліра-К, 2017. - 266 с.

1548927 
341.645(443.831.2)
М 24

Манукян, В'ячеслав Ішханович.  Страсбургское право. Европейский суд по правам человека. Право, практика, комментарий [Текст] / В. І. Манукян. - Харьков : Право, 2017. - 596 с.


1543973
67.91я73
М 58

Міжнародне право [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учб. літ., 2016. - 208 с.


1543967 
67.911.11-321
К 64

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод [Текст] : зб. законодав. і нормат. актів  / [упоряд. Ю. І. Руснак]. - К. : Центр учб. літ., 2016. - 115 с.


1543113 
67.910.621(4)я73
Є 24

Європейське право (право Європейського Союзу) [Текст] : навч. посібник  / [упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - Київ : Центр учбов. літ., 2016. - 157[1] с. - Літ.: с. 155.49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека