Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Сільське господарство


Стратегічні напрями інституційного забезпечення розвитку аграрного сектору України [Текст] : аналітітична доповідь / О. В. Собкевич [та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ: НІСД, 2014. - 64 с.
 
1536605кп чз 
      
65.9(4У
С 83КР)32
Стратегічні напрями інституційного забезпечення розвитку аграрного сектору України [Текст] : аналітітична доповідь / О. В. Собкевич [та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ: НІСД, 2014. - 64с. - (Економіка; вип. 19). 

  На основі аналізу сучасного стану інституційного забезпечення розвитку аграрного сектору національної економіки визначено пріоритетні напрями та способи розбудови державної аграрної політики для підвищення ефективності використання потенціалу сільського господарства, адже його недосконалість не дозволяє максимально повно розкрити наявні конкурентні переваги вітчизняного АПК. Зазначено, що інституційне забезпечення передусім передбачає формування ефективних механізмів взаємодії держави та бізнесу, розвитку системи сільськогосподарського дорадництва і дрібнотоварного сільгоспвиробництва. Зроблено наголос на необхідності акцентування заходів державної аграрної політики на підвищенні ефективності використання інструментів регулювання аграрного ринку, а також розвитку системи аграрної логістики.
  Для державних управлінців у сфері АПК, широкого кола експертів і науковців, які займаються питаннями розвитку агропромислового сектору економіки України.
 

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека