Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Кримінальне право


Кримінальне право. Особлива частина [Текст]: навч. посібник / за заг. ред. В.М. Трубникова. - Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. - 336 с.
 
1533418кп чз
     
67.408.1я73
К 82
Кримінальне право. Особлива частина [Текст] : навч. посібник / за заг. ред. В. М. Трубникова. - Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. - 336 с.

  Посібник підготовлено відповідно до навчального плану з підготовки фахівців за напрямом підготовки «Правознавство» з Особливої частини кримінального права України, з використанням матеріалів, що відображають новітні наукові досягнення у сфері захисту прав людини та відповідають Конституції України та міжнародним зобов'язанням України із забезпечення пріоритету прав людини.
  Матеріали курсу викладено в поєднанні теоретичної строгості з доступністю сприйняття. Посібник буде корисним для осіб, які навчаються у ВНЗ за юридичними спеціальностями, викладачів, а також для фахівців відповідного профілю. Використано нормативне забезпечення станом на 01.01.2013 року.


49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека