Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Кримінальне право


Список видань
 
1552108
343.2/.7(075.8)
С 13

Савченко, Андрій Володимирович.  Кримінальне право України. Загальна та Особлива частини (у схематичних діаграмах) [Текст] : навчальний посібник / А. В. Савченко, Ю. Л. Шуляк ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 311 с.


1552106 
343.2/.7(477)(075.8)
К 82

Кримінальне право України [Текст] : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 239 с. 


1552105 
343.36(02.064)
Ч-81

Чуб, Ігор Миколайович.  Кримінальна відповідальність за втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця [Текст] : монографія / І. М. Чуб ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. - Харків : Право, 2017. - 230 с.

1552100
343.98(075.8)
К 82

Криміналістика [Текст] : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 199 с.


1552521 
343.232(477)(075.8)
Т 33

Теорія кваліфікації злочинів [Текст] : навч. посібник / уклад.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 104 с.


1552285 
343.222(477)(075.8)
П 29

Пєтков, С.В.  Проступки та відповідальність за їх вчинення: актуальні питання та інноваційні ідеї [Текст] / С. В. Пєтков. - Київ : КНТ, 2016. - 87 с.


1552272 
343.35(075.8)
П 68

Правові основи запобігання та боротьби із корупцією [Текст] : навч. посібник для підготовки до атестації здобувачів вищої освіти / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; за заг. ред. Б. М. Головкіна, С. Ю. Лукашевича; уклад.: К. А. Автухов та ін. - Харків : Право, 2018. - 286 с.49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека