Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Менеджмент


Васюткіна, Н. В. Управління сталим розвитком підприємств: теоретико-методологічний аспект [Текст] : монографія / Н. В. Васюткіна ; Нац. авіац. ун-т. - К.: Ліра-К, 2014. - 334 с.
 
1534591кп чз

65.9(4УКР)291-21я9
В 20

Васюткіна, Н. В. Управління сталим розвитком підприємств: теоретико-методологічний аспект [Текст] : монографія / Н. В. Васюткіна ; Нац. авіац. ун-т. - К.: Ліра-К, 2014. - 334 с.

   Монографія присвячена науково-теоретичним, методичним і практичним аспектам становлення та розвитку процесів управління сталого розвитку підприємств. В роботі розглянуті теоретичні основи управління сталим розвитком підприємства, визначено відповідні концептуальні підходи, які грунтуються на теоретичних розробках щодо забезпечення розвитку підприємства через управління його потенціалом на матеріальному, енергетичному та інформаційному рівнях. Досліджено особливості інституційного та господарського середовища в яких функціонують авіапідприємства в Україні та з'ясовано передумови необхідності їх сталого розвитку. Обгрунтовано методологічні підходи до побудови системи управління сталим розвитком авіапідприємств, в основу яких закладено холічний підхід, що базується на інтегративній взаємодії системи та механізму управління розвитком через поєднання базових підсистем стратегічного, корпоративного управління та забезпечуючих підсистем інформаційно-аналітичної і контрольно-адаптаційної, за рахунок такої взаємодії створюється підсистема динамічного управління потенціалом розвитку підприємства. Використовуючи методологічний підхід, запропоновано моделювання процесів управління потенціалом розвитку через встановлення форм і характеру функціональних взаємозв'язків у межах тріади «ресурси-компетенції-результати», як на одному рівні, так і між рівнями, а також із врахуванням наявних корегувальних впливів зовнішнього середовища. Розроблено комбінований структурно-критеріальний підхід адаптації до змін на основі адаптивного та онтогенетичного критерію, науково-методичний підхід до прогнозування потенціалу розвитку авіаційних підприємств в Україні.
   Розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, фахівців з управління та тих, хто цікавиться науково-теоретичними та практичними аспектами управління сталого розвитку підприємства.

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека