Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Менеджмент


Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення [Текст] : монографія / В. П. Мікловда [та ін.] ; Ужгород. нац. ун-т; Полтав. ун-т економіки і торгівлі. - Полтава: ПУЕТ, 2013. - 231 с.
 
1526275кп чз
     
65.9(4УКР)291-21я9
Е 90
Ефективність стратегічного управління підприємствами:
сучасні проблеми та перспективи їх вирішення [Текст] : монографія / В. П. Мікловда [та ін.] ; Ужгород. нац. ун-т; Полтав. ун-т економіки і торгівлі. - Полтава: ПУЕТ, 2013. - 231 с.

 У монографії викладено теоретичні та практичні аспекти стратегічного управління, досліджені фактори, дія яких обумовлює ефективність стратегічного менеджменту в сучасних умовах господарювання.
  Визначені умови та принципи впровадження стратегічного менеджменту на промислових підприємствах України.
Проведено оцінку показників ефективності діяльності підприємств з виробництва мінеральної води Закарпатської області й показано значення стратегічного управління       в досягненні високого рівня прибутковості.
  Для викладачів, аспірантів, магістрів і спеціалістів, наукових працівників, підприємців і тих, хто займається впровадженням стратегічного управління на підприємствах.

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека