Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Менеджмент


Список видань
 
1551712
005.5
Д 76
Друкер, Пітер. Ефективний керівник. Найточніший посібник з досягнення правильних результатів [Текст] / П. Друкер ; пер. з англ. Р. Рашкова. - Київ: КМ-БУКС, 2018. - 245 с. 

1550026 
005.32
П 24
Пекар, Валерій Олександрович.  Різнобарвний менеджмент: Еволюція мислення, лідерства та керування [Текст] / В. Пекар; [худож.-оформ. В. І. Харченко]. - Київ : Довженко Букс, 2017. - 190 с.

1551754
005.642.5
К 75
Кох, Річард.  Принцип 80/20 [Текст] / Р. Кох ; пер. з англ. Н. Лавська. - 2-е вид. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 336 с.

1552131
339.97(075.8)
М 50
Менеджмент зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності (для магістрів) [Текст] : навч. посібник / Одес. нац. політехн. ун-т, Ін-т бізнесу економіки та інформ. технологій ; ред. К. В. Ковтуненко. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 505 с.

1552133 
330.322:005(075.8)
М 50
Менеджмент інвестиційної діяльності [Текст] : підручник / Чернігів. нац. технолог. ун-т ; за ред. М. П. Бутка. - Київ: Центр учбової літератури, 2018. - 480 с.

1552464  
658.15(075.8)
Б 38
Бедринець, Мирослава Дмитрівна.  Фінансовий менеджмент у малому бізнесі [Текст] : навч. посібник / М. Д. Бедринець, А. В. Сурженко; Ун-т держ. фіскал. служби України. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 352 с.

1552462
005.915(075.8)
Ф 59
Фінансовий менеджмент [Текст]: навч. посібник / Нац. банк України, ДВНЗ Укр. акад. банк. справи Нац. банку України; за загал. ред. І.О. Школьник, В. М. Кремень. - Київ : Центр учбов. літ., 2018. - 488 с.

1552225
005.3(075.8)
О-91
Офісний менеджмент [Текст] : навч. посібник / Л.І. Скібіцька [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 614 с.

1552148
658:005.3(02.064)
М 55
Механізми та інструменти менеджменту діяльності сучасного підприємства [Текст]: монографія / С. В. Філиппова [та ін.]. ; за ред.: С. В. Філиппової, С. К. Харчікова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 175 с.
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека