Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Конституційне право


Список видань
 
1552404
342.01(477)
С 29

Селіванов, Анатолій Олександрович. Теорія і практика застосування конституційного права України [Текст] / А. О. Селіванов. - Київ : Логос, 2016. - 174 с.


1552092 
342.565.2(477)(075.8)
С 29

Селіванов, А.О. Конституційне правосуддя в Україні (авторський спецкурс) [Текст] : навч.-метод. посібник / А. О. Селіванов ; Нац. юрид. акад. ім. Я. Мудрого. - Харків ; Київ : Логос, 2015. - 36 с.


1551886
342(477)(075.8)
А 43

Актуальні проблеми конституційного права України [Текст]: підручник / В.В. Букач, О. І. Клименко, О. Г. Колб та ін. ; за заг. ред. А. Ю. Олійника ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 553 с.


1547288 
67.400.11(4УКР)
К 65

Конституція України [Текст]: чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 червня 2017 року; (офіційний текст) / ред.  Л. А. Обозюк. - Київ : Паливода А. В., 2017. - 76 с.


1541442
67.400.11-1(4УКР)
Т 56

Томенко, Микола Володимирович. Україна: історія Конституції [Текст] / М.В. Томенко. - Київ : Генеза, 2015. - 144 с.


1541581
67.400.3(4УКР)я9
Б 19

Бакумов, Олександр Сергійович. Конституційне право громадян України на участь у виборах і референдумах та проблеми його реалізації [Текст] : монорафія / О. С. Бакумов ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. - Харків : Право, 2015. - 248 с.


49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека