Студенту на замiтку
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістика
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
   Всесвітня історія
   Історія України
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Право
   Авторське право
   Кримінально-процесуальне право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінальне право
   Криміналістика
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Політика
   Державне управління
Фінанси
Психологія
   Психологія творчості
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія

Фінансове право


Список видань
 
1552458 
347.73(477)(075.8)
Ф 59


Фінансове право [Текст] : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 159 с.

1552367 
347.73:336.14](477)(02.064)
Т 51


Токарєва, Катерина Олегівна.  Структура бюджету: фінансово-правовий аналіз [Текст] : монографія / К. О. Токарєва ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2017. - 184 с.

1552273 
347.73(02.064)
С 13

Савченко, Леся Анатоліївна.  Правові проблеми реалізації принципів фінансового контролю у фінансово-контрольному процесі [Текст] : монографія / Л. А. Савченко, М. В. Сірош ; Київ. міжнар. ун-т. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 191 с.


1552270 
347.73(477)(02.064)
М 23

Мандриченко, Юлія Олександрівна.  Правові гарантії діяльності органів фінансового контролю в Україні [Текст] : монографія / Ю. О. Мандриченко. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 199 с.

1551996 
347.736(477)(094.4)
З-19

Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" [Текст] : станом на 7 травня 2018 року: відповідає офіційному тексту / відп. за вип. В. А. Прудников. - Харків : Право, 2018. - 149 с.

1546860 
67.402.1(4УКР)-324
Б 98

Бюджетний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 16 травня 2017 року (відповідає офіційному текстові). - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 140 с.49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека