Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Авторське право


Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право: підручник. - К.: Кондор, 2008. - 428 с.
 
1492728кп чз пп
 
67.99(4УКР)404.3я73   
К 89
Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право: підручник. - К.: Кондор, 2008. - 428 с.

  У підручнику викладена система інтелектуальної власності в Україні. Висвітлюються основні питання міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної власності та методичні основи створення об'єктів промислової власності на рівні винаходів, корисних моделей і промислових зразків, винахідництва, раціоналізації, патентно-ліцензійної діяльноси та ін. Подаються відомості про права і пільги авторів винаходів, корисних моделей, промислових зразків, знаків для товарів і послуг, топографій інтегральних мікросхем, раціоналізаторських пропозицій, "ноу-хау", творів науки, літератури і мистецтва, правила складання, порядок подачі і експертизи заявок на об'єкти інтелектуальної власності. Йдеться також про зміст патентної документації, умови проведення патентних досліджень, складання патентного формуляра і використання патентної інформації, в тому числі при прогнозуванні нової техніки. Приділяється увага отриманню і захисту авторських прав на твори науки, зокрема на комп'ютерні програми і бази даних. Розглядаються питання вартісної оцінки і комерційної реалізації' об'єктів інтелектуальної власності, складання договорів на їх створення і використання, в тому числі продаж ліцензій.
   Для студентів вищих навчальних закладів усіх спеціальностей. Може бути використаний аспірантами, інженерно-технічними працівниками, викладачами і підприємцями.

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека