Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Етика. Естетика


Список видань
 
1552496 
17(042.4)
Х 18
Хамитов, Назип.  Этика: путь к красоте отношений: (метаантропологический анализ) [Текст] : курс лекций / Н. Хамитов, С. Крылова. - 4-е изд., испр. и доп. - Київ : КНТ, 2017. - 257 с.

1546874
87.7я73
Е 88
Етика та естетика [Текст]: навч. посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Татарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 316 с.

1546873 
87.703.6я73
Е 88
Етика ділового спілкування [Текст] : навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів / Т. Б. Гриценко [та ін.] ; ред.: Т. Б. Гриценко, Т. Д. Іщенко, Т. Ф. Мельничук. - Київ: Центр учбової літератури, 2017. - 343 с.

1546602
87.742
М 59
Миколин, Сергій.  Щастя-смисл життя [Текст] / С. Миколин. - Рівне : О.Зень, 2017. - 72 с.

1541084
74.04п
П 84
Професійна етика педагога [Текст]. № 8, серпень 2013. - Київ: Шкільний світ, 2013. - 83 с.

1541009 
74.04п
С 32
Сєрих, Людмила Володимирівна. Професійна етика вчителя [Текст] / Л. В. Сєрих, В. Г. Чуркіна. - Харків : Ранок, 2015. - 174 с.

1535144 
76.004я73
П 69
Практикум із журналістської етики [Текст] : навч. посібник / ред. В. Ф. Іванов. - 2-е вид., стер. - Київ : О. Зень, 2012. - 320 с.

1533936
87.7я73
Е 88
Етика. Естетика [Текст]: навч. посібник / В.Г. Нападиста [и др.]; ред. В. І. Панченко; Київ. нац.  ун-т ім. Т.Шевченка. - К. : Центр учбової літератури, 2014. - 429 с.

1546631
87.7я9
Т 63
Тофтул, Михайло Григорович.  Естетичне відношення людини до дійсності (таємниця краси) [Текст] / М. Г. Тофтул. - Житомир : Євенок О. О., 2016. - 268 с.

1542336 
86.3-47я9
Мурашкин, Михаил Георгиевич. Эстетика [Текст]: монография / М.Г. Мурашкин; ГВУЗ Приднепров. гос. акад. стр-ва и архитектуры. - Дніпро : ПГАСА, 2016. - 120 с.


1533883 
87.8г.я9
І-90
Історія української естетичної думки [Текст] : монографія / В. А. Личковах [та ін.]; ред. В. А. Личковах. - Ктїв : Центр учбової літератури, 2013. - 386 с.

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека