Студенту на замiтку
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістика
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
   Всесвітня історія
   Історія України
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Право
   Авторське право
   Кримінально-процесуальне право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінальне право
   Криміналістика
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Політика
   Державне управління
Фінанси
Психологія
   Психологія творчості
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія

Бухгалтерський облік


Облік в галузях економіки: навч. посібник / З.В. Задорожний, Є.К. Ковальчук, В.М. Панасюк. - К.: Хай-Тек Прес, 2011. - 360 с.
 
1515814кп чз пп
     
65.052.25я73
З-15
Задорожний, З.В.
Облік в галузях економіки: навч. посібник / З.В. Задорожний, Є.К. Ковальчук, В.М. Панасюк. - К.: Хай-Тек Прес, 2011. - 360 с.

  Навчальний посібник підготовлено відповідно до робочої програми курсу «Облік в галузях економіки» з підготовки бакалаврів за спеціальністю «облік і аудит» та діючому1 «Плану рахунків бухгалтерського обліку». Виділені окремі розділи особливостям обліку у сільськогосподарських, будівельних та торгівельних підприємствах. Наголос у кожному розділі робиться на особливостях обліку витрат і доходів названих підприємств із наведенням первинних документів, кореспонденції рахунків, облікових регістрів та форм звітності.
  Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, аспірантів, слухачів інститутів післядипломної освіти, працівників підприємств та установ, які займаються обліком


49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека