Студенту на замiтку
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістика
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
   Всесвітня історія
   Історія України
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Право
   Авторське право
   Кримінально-процесуальне право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінальне право
   Криміналістика
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Політика
   Державне управління
Фінанси
Психологія
   Психологія творчості
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія

Бухгалтерський облік


Теорія бухгалтерського обліку: навч. посібник / І.Й. Яремко. - Львів: Новий світ-2000, 2010. - 240 с.
 
1503840кп чз пп
     
65.052.2(4УКР)я73
Я 72
Яремко, Ігор Йосипович.
Теорія бухгалтерського обліку: навч. посібник / І.Й. Яремко. - Львів: Новий світ-2000, 2010. - 240 с.

Детальніше ознайомитися з цією книгою, можна у відділі читального залу за адресою: вул. Ю. Савченкаа, 10.
 
  Посібник підготовлений відповідно до програми навчальної дисципліни "Теорія бухгалтерського обліку". У ньому розкриті питання теоретичних онов бухгалтерського обліку в межах анотації змісту дисципліни освітньо-професійної програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України. Матеріал розкриває теорію бухгалтерського обліку як основу інформаційної системи для цілей управління і має за мету формування системи знань з теорії і практики ведення бухгалтерського обліку.
  Матеріал посібника охоплює тематику основ організації обліку і звітності, методологічні аспекти концептуальної основи облікової системи (предмет, метод, рахунки і подвійний запис, документацію та інвентаризацію), організаційні процеси (форми бухгалтерського обліку, облік господарських процесів, звітно-облікове відображення показників обліку).
  Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вузів.

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека