Студенту на замiтку
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістика
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
   Всесвітня історія
   Історія України
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Право
   Авторське право
   Кримінально-процесуальне право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінальне право
   Криміналістика
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Політика
   Державне управління
Фінанси
Психологія
   Психологія творчості
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія

Бухгалтерський облік


Будько, Оксана Володимирівна. Облік і аналіз у забезпеченні сталого розвитку підприємств України [Текст] : монографія / О. В. Будько ; Дніпропетр. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2017. - 454 с.
 
1549770 
657.1:658.114](477)(02.064)
Б 90

Будько, Оксана Володимирівна.  Облік і аналіз у забезпеченні сталого розвитку підприємств України [Текст] : монографія / О. В. Будько ; Дніпропетр. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2017. - 454 с.

Монографію присвячено дослідженню теоретичних і практичних проблем розвитку обліку і аналізу у забезпеченні сталого розвитку підприємств України. Особливу увагу приділено розробці системи обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку, основними складовими якої є облікова, аналітична і контрольна підсистеми та складанню інтегрованої звітності. Удосконалено аналітичне забезпечення управління сталим розвитком підприємств на основі використання облікової інформації.

Видання призначене для докторантів, аспірантів, магістрантів, наукових співробітників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, які досліджують питання розвитку> бухгалтерського обліку та економічного аналізу в системі управління сталим розвитком підприємства.

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека