Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Бухгалтерський облік


Список видань
 
1551914
657:631.162(075.8)
Б 94
Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах [Текст] : підручник / В. Я. Плаксієнко, Л. О. Мармуль, Т. Г. Камінська та ін. ; М-во освіти і науки України. - 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ: Центр учбової літератури, 2018. - 519 с.

1551913 
657(02.064)
С 49
Сльозко, Тетяна Михайлівна.  Бухгалтерський облік в умовах інституційних перетворень: теорія і практика [Текст] : монографія / Т. М. Сльозко. - Київ: Центр учбової літератури, 2017. - 304 с.

ф1550734 
657.22(075)
О-92
Охотник, Сергей Иванович.  Управленческий учёт: продвинутый уровень [Текст] / С. И. Охотник, Н. М. Свичкарь. - 4-е изд. - Днепр : Акцент ПП, 2017. - 716 с.


1536502 
65.052.2(4УКР)я431
П 78
Проблеми підвищення якості систем обліку, аналізу і аудиту в сучасних умовах господарювання [Текст] : ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. вчених та студ.: тези доп. (28 березня 2014 р.) / Дн-ський ун-т ім. А. Нобеля, Каф. міжнар. обліку і аудиту. - Дніпропетровськ : Дн-ський ун-т ім. А. Нобеля, 2014. - 80 с.49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека