Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Соціальне право


Список видань
 
1552264
349.3(477)(075.8)
Б 77

Бойко, Микола Дмитрович.  Право соціального забезпечення України [Текст] : навчальний посібник / М. Д. Бойко ; М-во освіти і науки України. - 5-те вид., перероб. та доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 447 с.


ф1552239 
349.3:364.35](477)(094.4)
П 25

Пенсійна реформа 2017. Основні положення, питання, відповіді [Текст] / упоряд.: К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов, С. В. Пєтков. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 134 с.


1548992 
349.3:364.3(02.064)
П 21

Пацурія, Ніно Бондовна.  Правове регулювання діяльності у сфері страхування та перестрахування: проблеми теорії та практики [Текст] : монографія / Н. Б. Пацурія, І. М. Войцеховська, А. С. Головачова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Ліра-К, 2017. - 256 с.


1548921
349.3:364.35](477)(075.8)
П 25

Пенсійне забезпечення [Текст] : підручник / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. О. М. Ярошенка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Харків : Право, 2017. - 308 с.


1540071
67.405.214(4УКР)я031
Б 23

Бандура, Микола Миколайович.  Правове регулювання соціального захисту населення в житлово-комунальній сфері України [Текст] : автореферат дисертації / М. М. Бандура ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпропетровск : [б. и.], 2015. - 20 с.


1552264
349.3(477)(075.8)
Б 77

Бойко, Микола Дмитрович.  Право соціального забезпечення України [Текст] : навчальний посібник / М. Д. Бойко ; М-во освіти і науки України. - 5-те вид., перероб. та доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 447 с.


ф1552239 
349.3:364.35](477)(094.4)
П 25

Пенсійна реформа 2017. Основні положення, питання, відповіді [Текст] / упоряд.: К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов, С. В. Пєтков. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 134 с.


1548992 
349.3:364.3(02.064)
П 21

Пацурія, Ніно Бондовна.  Правове регулювання діяльності у сфері страхування та перестрахування: проблеми теорії та практики [Текст] : монографія / Н. Б. Пацурія, І. М. Войцеховська, А. С. Головачова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Ліра-К, 2017. - 256 с.


1548921
349.3:364.35](477)(075.8)
П 25

Пенсійне забезпечення [Текст] : підручник / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. О. М. Ярошенка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Харків : Право, 2017. - 308 с.


1540071
67.405.214(4УКР)я031
Б 23

Бандура, Микола Миколайович.  Правове регулювання соціального захисту населення в житлово-комунальній сфері України [Текст] : автореферат дисертації / М. М. Бандура ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпропетровск : [б. и.], 2015. - 20 с.
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека