Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Соціальне право


Синчук, С. М. Право соціального забезпечення України: навчальний посібник - К. : Знання, 2006. - 318 с.
 

1465103кп чз пп; 1469981 бф; 1469982 аб; 1469983 оп
67.9(4УКР)305.6я73
С 38

Синчук, С. М. Право соціального забезпечення України [Текст] : навчальний посібник / С. М. Синчук, В. Я. Бурак ; С. М. Синчук, В. Я. Бурак. - 2-ге вид.,перероб.і доп. - К. : Знання, 2006. - 318 с.

Цей посібник написано відповідно до програми курсу "Право соціального забезпечення України" для студентів юридичних спеціальностей. У книзі подаються програма курсу, плани семінарських занять і методичні вказівки до їх вивчення. До кожної теми наводяться також найважливіші теоретичні положення, список основної і додаткової літератури та перелік нормативно-иравових документів. Друге видання перероблено і доповнено з урахуванням останніх нормативно-правових актів у сфері соціального забезпечення.

Розраховано на студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, працівників органів праці та соціального захисту, всіх, хто цікавиться правом соціального забезпечення.

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека