Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Соціальне право


Соціальні послуги, що надаються центрами соц служб для сім'ї, дітей та молоді
 

Загальне положення про центр соціальних служб для сім'ї* дітей та молоді затверджене постановою Кабінету Міністрі» України від 27 серпня 2004 р. № 1226. Кожен центр діє на підставі власного Положення, затвердженого в установленому; порядку. Мережа центрів складається з обласних, районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів.

Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді є спеціальним закладом, що надає соціальні послуги сім'ям, дітям і молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Основною метою діяльності центру є надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, інформаційних і юридичних послуг сім'ям, дітям та молоді.

Обласні та прирівняні до них центри, районні та районні у містах Києві та Севастополі центри утворюються, реорганізуються та ліквідуються відповідними держадміністраціями і належать до сфери її управління. Міські, районні у містах, селищні та сільські центри утворюються, реорганізуються і ліквідуються відповідними радами.

Основними завданнями обласних центрів є: 1) забезпечення участі районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм з питань соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю; 2) здійснення контролю та координація діяльності районних, міських, районних у містах, селищних і сільських центрів; 3) сприяння розвитку мережі центрів та спеціалізованих формувань, забезпечення їх функціонування; 4) організаційно-методичне забезпечення діяльності центрів соціально-психологічної допомоги; 5) інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів, надання їм методичної допомоги; 6) проведення семінарів і тренінгів для працівників районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів, залучених спеціалістів та волонтерів; 7) залучення громадян до соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю, підтримка та розвиток волонтерського руху.

Центр, створений на обласному рівні:

1) здійснює контроль за діяльністю нижчих центрів з виконання загальнодержавних та інших соціальних програм стосовно сім'ї, дітей та молоді;

2) забезпечує впровадження державних соціальних стандартів і нормативів, нових форм, методів та інноваційних технологій проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю;

3) проводить науково-практичні конференції, семінари, засідання, "круглі столи" з питань, що належать до його компетенції;

4) здійснює разом з відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування контроль за цільовим та ефективним використанням коштів, що виділяються центрам з місцевих бюджетів на виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю;

5) здійснює в установленому порядку заходи з метою залучення міжнародних організацій до проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю;

6) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

Основними завданнями районного, міського, районного у містах, селищного та сільського центрів є:

1) участь у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм шляхом проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю, зокрема забезпечення соціального обслуговування, соціального супроводу та патронажу, соціальної профілактики і реабілітації;

2) створення спеціалізованих формувань та забезпечення їх функціонування; 3) залучення громадськості до проведення роботи із сім'ями, дітьми та молоддю, підтримка і розвиток волонтерського руху.

Центр цього рівня:

1) забезпечує соціальне обслуговування сімей, дітей та молоді шляхом надання їм соціально-педагогічних, психологічних, соціально-медичних, соціально-економічних, юридичних та інформаційних послуг;

2) здійснює соціальний супровід прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, соціальний патронаж молоді, що відбуває чи відбула покарання у формі обмеження або позбавлення волі на певний строк;

3) проводить соціально-профілактичну роботу із запобігання правопорушенням та іншим негативним явищам у дитячому та молодіжному середовищі, подолання їх наслідків, пропагує здоровий спосіб життя;

4) здійснює соціально-реабілітаційні заходи, спрямовані на надання особам, які перебувають у складних життєвих обставинах (у тому числі, які постраждали від насильства в сім'ї), допомоги у відновленні ними порушених функцій організму, компенсації обмежень життєдіяльності та підтриманні оптимального фізичного, психологічного, соціального рівня для досягнення соціальної адаптації;

5) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

Під час виконання покладених на нього завдань центр:

1) взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, а також фізичними особами;

2) сприяє громадським організаціям, іншим об'єднанням громадян у реалізації соціально значущих ініціатив і проектів;

3) залучає благодійні організації, громадські організації, суб'єкти господарювання, які проводять підприємницьку діяльність, до розв'язання актуальних соціальних проблем сім'ї, дітей та молоді;

4) здійснює заходи щодо розроблення та поширення соціальної реклами та організації роботи із засобами масової інформації;

5) сприяє волонтерській діяльності у сфері надання соціальних послуг;

6) веде облік проведеної соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю, готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що належать до його компетенції;

7) проводить соціологічні дослідження та опитування з метою визначення проблем сім'ї, дітей та молоді;

8) залучає міжнародну фінансову та технічну допомогу, міжнародні гранти, а також надає гуманітарну та іншу допомогу сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

До основних прав центру належать такі:

1) вносити Державній соціальній службі, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю;

2) подавати пропозиції до проектів відповідних бюджетів з питань, що належать до його компетенції;

3) утворювати спеціалізовані формування (служба соціальної підтримки сімей, служба роботи з ін'єкційними споживачами наркотиків, центр соціально-психологічної допомоги,  центр соціально-психологічно реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, мобільний пункт соціальної роботи в сільській та гірській місцевостях, школа волонтерів, студентська соціальна служба, служба "Телефон довіри", інформаційно-ресурсний центр, дружня клініка для молоді, консультаційні пункти в закладах соціального спрямування тощо), типові положення, які затверджує Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту;

4) укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями, в тому числі іноземними, про проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;

5) залучати спеціалістів підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками для розгляду питань, що належать до компетенції центру;

6) одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;

7) проводити аналіз, експертизу та здійснювати нагляд, контроль за виконанням соціальних програм і проектів, умовами життєдіяльності, моральним, психологічним та фізичним станом сімей, дітей та молоді, вживати заходів до забезпечення захисту їхніх прав, свобод і законних інтересів;

8) порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства з питань проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю. 

Соціальні послуги, що надає центр, є державними і здійснюються на безплатній основі. 

Орган виконавчої влади та орган місцевого самоврядування 1 забезпечує центр приміщенням, засобами зв'язку, меблями»' оргтехнікою та транспортними засобами.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2004 р. № 1126 затверджений План розвитку мережі центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на 2005—2010 рр.


Використана література:
Сташків, Б. І. Право соціального обслуговування: навчальний посібник. - К. : Знання, 2007. - 567 с.
СКАЧАТИ ОДНИМ ФАЙЛОМ

 

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека