Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Екологія


Глобальні екологічні проблеми, пов'язані з забрудненням навколишнього середовища
 
• Зміна клімату
• Парниковий ефект
• Озонова діра в атмосфері •Кислотні дощі
• Склад і утворення кислотних дощів
• Вплив кислотних опадів на навколишнє середовище
• Способи захисту від кислотних дощів
• Майбутнє людства в контексті глобальних екологічних про¬блем
• Екстраполяційні динамічні і нормативні моделі майбутнього
• Вчення Вернадського про ноосферу

Зміна клімату

Клімат на нашій планеті в минулому періодично змінювався — чергувалися періоди значного похолодання (льодовиковий період) і потепління. У даний час вчені дуже стурбовані фактом значного потепління.
На сьогодні питання про те, чи мають місце довгострокові зміни клімату на планеті залишається суперечливим, хоча несподівані погодні зміни в ряді зон насторожують. З цими явищами, до кінця ще не вивченими, пов'язана кількість опадів, хмарність, площа снігового і льодового покриву, температурні зміни і т.д., що в першу чергу впливає на продуктивність сільськогосподарського виробництва.
Теорія клімату надзвичайно складна через різноманіття визначаючих його природних факторів. Накладення на них так званих антропогенних факторів робить прогнозування ще більш складним завданням. Відомо, що властивості атмосфери визнають різні земні і неземні фактори. До них відносяться зміни со¬нячної активності, приливні збурювання, вулканічна діяльність, зміни температури поверхні океану, рослинного покриву, полярних льодів і т.д. Серед інших антропогенних факторів, що можуть вплинути на клімат — ріст пилу у атмосфері, зменшення вмісту озону, теплові забруднення, особливо виділяють збільшення вмісту вуглекислого газу в атмосфері.

Парниковий ефект

Згідно з дослідними даними, концентрація С02 в атмосфері за 140 років збільшилася з 0,027% до 0,033% і продовжує рости. За прогнозом концентрація вуглекислого газу в атмосфері до 2005 р. може скласти від 0,04 до 0,05%, що може призвести до підвищення середньої температури земної поверхні і нижніх шарів атмосфери на 10 °С і підйому рівня океану за рахунок танення полярних льодів на 1,5 м. Подібне явище пов'язане з так званим "парниковим ефектом", який полягає у властивості атмосфери пропускати сонячну радіацію, але затримувати земне випромінювання і тим самим сприяти акумуляції тепла Землею. Лише в так званих вікнах прозорості віддача тепла здійснюється майже безперешкодно (при відсутності хмар). Найбільш важливе вікно прозорості розташоване в інтервалі довжин хвиль 7-14 мкм. Головний внесок у формування парникового ефекту вносять водяна пара і вуглекислий газ, що містяться в атмосфері. Відомо, також, що спектр поглинання атмосфери у вікнах прозорості визначається не тільки впливом вуглекислого газу, але і таких газових компонентів, як озон, фреони і багато інших, включаючи й аерозолі. Схематично явище парникового ефекту представлене.
Одні вчені, як, наприклад, У.Болдерс — президент Національного центру вивчення атмосфери (США), вважають, що парниковий ефект неминучий, інші вчені-кліматологи налаштовані більш оптимістично. Множина факторів, що роблять вплив на клімат, не дають можливості визначити переваги кожного з них. Крива природних коливань клімату сьогодні йде вниз до похолодання, що перевищує тенденцію збільшення температури за рахунок парникового ефекту. Але за прогнозами найближчим часом результат взаємовпливу цих факторів повинен зміститися убік росту температури. На рис.5.2 наведені графіки зміни температури Землі за рахунок зміни газових компонентів в атмосфері.
    Моделювання на ЕОМ говорить про те, що подвоєння вмісту в атмосфері окису азоту (И20) підвищило б температуру на 0,7 °С, метану (СН4) — на 0,4 °С, водяної пари — на 0,3 °С, фторхлор-метанів чи фреонів — на    0,8 °С. Розрахунки можливого потепління на Землі за рахунок збільшення концентрації СО з урахуванням зворотного зв'язку з вмістом вологи в атмосфері, що підвищується при потеплінні клімату, показали, що цей ефект найбільш сильно виражений у холодних районах. Так, збільшення концентрації вуглекислого газу в атмосфері в 2 рази, наприклад, до 2050 року, може призвести до потепління поверхні на 50 °С. Найважливіші передбачувані наслідки підвищення температури — танення полярних льодів і встановлення тропічного клімату на всій Землі.

Озонова діра в атмосфері

Визначений вплив на клімат нашої планети робить існування в стратосфері на висоті 25-30 км озонового шару. Озон утворюється у верхніх шарах атмосфери при реакції молекулярного кисню з атомарним, що є продуктом дисоціації молекулярного кисню під дією ультрафіолетового випромінювання Сонця. Озоновий шар напрочуд тонкий. Якби весь озон, що міститься в атмосфері, зосередити в поверхні Землі, то він утворив би плівку товщиною від 2 мм у екватора, до 4 мм біля полюсів. Однак, і існуюча кількість озону надійно захищає живі організми від жорстокого ультрафіолетового випромінювання Сонця. У далекі геологічні епохи, коли в атмосфері Землі практично не було кисню й озону, життя могло розвиватися тільки в океані під захистом шару води. В даний час вважається дове-деним, що шар озону над нашою планетою виснажується, що може викликати зміну теплового і водного балансу планети, рослинного покриву, збільшити кількість таких захворювань, як рак шкіри і в остаточному підсумку — поставити під загрозу існування людини як біологічного виду.
   Усе життя на Землі залежить від енергії Сонця, що надходить у вигляді променів видимого світла, довгохвильові (інфрачервоні) і короткохвильові (ультрафіолетові). Останні мають найбільшу енергію і діють на живу природу. їхня дія залежить від довжини хвиль (чим вона менша, тим вища енергія) і виявляється в розриві молекул білків, несприятливих мутацій.


 Скачати

Васюкова, Г.Т. Екологія: підручник / Г. Т. Васюкова, О. І. Грошева. - К.: Кондор, 2009. - 524 с.

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека