Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Екологія


Список видань
 
1551962
332.362(477)(02.064)
Ч-90
Чумаченко, Олександр Миколайович.  Еколого-економічні проблеми деградації сільськогосподарських земель в Україні [Текст] : монографія / О.М. Чумаченко, А.Г. Мартин; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 282 с.

1551960
502(075.8)
Ю 83
Юрченко, Л.І.  Екологія [Текст] : навч. посіб. / Л.І. Юрченко; М-во освіти і науки України. - Київ : Професіонал : Центр учбової літератури, 2017. - 303 с.

1550421
504.61(075.8)
Ш 71
Шматков, Григорій Григорович. Військова екологія [Текст] : підручник / Г.Г. Шматков, А. І. Корабльова, І. Б. Прокоф'єв. - Дніпро : ПДАБА, 2018. - 172 с.

ф1549839  
614.876(477)(062.552)
Ч-75
Чорнобиль: екологія і здоров'я [Текст]: наук.-практ. зб. Вип. 5 / Координац. аналіт. центр "Екологія і здоров'я"; за заг. ред. Ю. І. Бандажевського. - Дніпро : Середняк Т. К., 2017. - 95 с.

ф1549539
502:628.4.032(477)(082)
П 42
"Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології" [Текст] : національний форум 4-5 листопада 2014 року: збірка матеріалів. - К. : [Центр екологічної освіти та інформації], 2014. - 188 с.

1549194
502.51(26)
Р 21
Рамкова Директива про морську стратегію [Текст] / гол. ред. Т. В. Тимочко. - Київ : Всеукр. еколог. ліга, 2017. - 31 с.

1549193
502.1:911.37
З-41
Збалансований розвиток населених пунктів [Текст] / гол. ред. Т.В. Толочко. - Київ : Всеукр. еколог. ліга, 2017. - 31 с.

1550669 
574:61(075.8)
Г 79
Гребняк, Николай Петрович.  Медицинская экология в терминах, схемах, таблицах и тестах [Текст]: учеб. пособие / Н. П. Гребняк, С.А. Щудро, Р. А. Федорченко, Т. А. Головкина. - Днепр : Акцент ПП, 2017. - 212 с.

1549104
504.6:622.33.012.2(02.064)
К 60
Колесник, Валерій Євгенович.  Методи оцінки екологічної небезпеки експлуатації і ліквідації вугільних шахт та напрями і засоби її зниження [Текст] : монографія / В. Є. Колесник, А. В. Павличенко ; Нац. гірн. ун-т. - Дніпро : Літограф, 2017. - 208 с.

1548282
502.1(075.8)
В 19
Василенко, Інна Анатоліївна. Урбоекологія [Текст]: підручник / І.А. Василенко, О. А. Півоваров, І. М. Трус, А. В. Іванченко ; Укр. держ. хіміко-технол. ун-т. - Дніпро : Акцент ПП, 2017. - 308 с.
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека