КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

 
ПЕРIОДИКА ЗА РУБРИКАМИ

Для дому, для сім'ї
Економіка
Краса та мода
Культура. Мистецтво.
Наука. Техніка
Педагогіка
Політика
Право
Ретро
Сільське господарство
Філологія. Художня література
Як підготуватися до свята
 
Переглянути все

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
 

 

Управління освітою (Шкільний світ)
Фахове видання
 
 

Часопис для керівників освітньої галузі. Висвічує матеріали з менеджменту управління освітою призначені для всіх фахівців, які навчають, організовують, керують і ведуть за собою.
Газета має цікаві рубрики, нормативно-правове забезпечення, аналітичні матеріали, інтерв’ю з лідерами освітньої спільноти та ще багато цікавої корисної інноваційної інформації.
Видання пропонуємо свіжі теми й погляди в системі управління освітою й інструменти для критичного осмислення та вирішення питань, які виникають.
Видавець «Шкільний світ» .
Періодичність виходу – 1 раз на місяць.
Відділ періодики отримує це видання з 2001 року.
До Вашої уваги пропонується початок статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можливо за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.

Ще більше матеріалу за посиланням:

https://old.libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ALLP&P21DBN=ALLP&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=

Маєте можливість отримати інформацію з послугою електронної доставки документів
https://www.libr.dp.ua/?do=eldd

Вартість послуги – 2 грн одна сторінка
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(056) 731 92 87


Страницы журнала :   1 

 
 

Український хімічний журнал
Науковий журнал
 
 

Найстаріше та єдине в Україні широкопрофільне фахове видання, що публікує оригінальні та оглядові статті з актуальних проблем сучасної хімії, охоплюючи багато її розділів, зокрема, неорганічну, фізичну, органічну хімію та хімію високомолекулярних сполук.
Засновано журнал у січні 1925 року у м. Харкові за ініціативи та сприяння Всеукраїнського товариства друзів хімічної оборони і хімічної промисловості. З 1939 по 1947 рр. журнал не видавався. У 1948 р. після об’єднання з журналом «Записки інституту хімії» (заснований у 1934 р.) журнал відновив свою діяльність і його почала видавати Академія наук УРСР на базі Інституту загальної та неорганічної хімії (ІЗНХ) АН УРСР у м. Києві під назвою «Украинский химический журнал».
Із 1966 по 1992 рік журнал виходить під назвою «Soviet Progress in Chemistry», а з 1992 по 1999 рік – під назвою «Ukrainian Chemistry Journal»/Ukrainskii Khimicheskii Zhurnal (ISSN 1063–4568) перевидавався в повному обсязі і поширювався спочатку видавництвом «Faraday Press Inc.» (до 1967 р.), пізніше – видавництвом «Allerton Press, New York».
З 2006 року засновники журналу:
• Національна академія наук України
• Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України
• Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
З 2019 року «Український хімічний журнал» видається не лише у друкованому (ISSN: 0041-6045), але й в електронному (ISSN: 2708-129X) форматах (щомісяця). Періодичність друкованого видання – 6 випусків на рік (здвоєних).
Статті публікують українською та англійською мовами після зовнішнього та внутрішнього рецензування.
Видання індексується міжнародними базами даних Google Scholar, CrossRef, Open Journal System, Chemical Abstracts та Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського.
Упродовж всього періоду існування до складу редакційної колегії журналу входили провідні вчені-хіміки України.
Відділ періодики отримує це видання з 1985 року.
До Вашої уваги пропонується початок статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можливо за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.

Ще більше матеріалу за посиланням:

https://old.libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ALLP&P21DBN=ALLP&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=

Маєте можливість отримати інформацію з послугою електронної доставки документів
https://www.libr.dp.ua/?do=eldd

Вартість послуги – 2 грн одна сторінка
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(056) 731 92 87


Страницы журнала :   1 

 
 

Мистецтво та освіта
Науково-методичний журнал
 
 

Журнал «Мистецтво та освіта» виходить чотири рази на рік. Він допоможе фахівцям познайомитися з європейським досвідом формування художньо-практичної компетентності особистості, відкриє мистецтво в освітньому просторі школи : Україна – Європа. В 1-2 номері за 2022 рік розглядається робота вчителя музичного мистецтва над опануванням учнями початкових класів засобів музичної виразності. Дане видання в теоретичному та методичному викладі показує як оволодіти системою вмінь і навичок у галузі мистецтва, сформувати світогляд, креативні і комунікативні якості.
З цим виданням ви можете познайомитися у відділі документів з питань мистецтв ДОУНБ за адресою: проспект Д. Яворницького, 18, кімната 21.

Страницы журнала :   1 

 
 

Кіно-театр
Академічне видання в галузі мистецтвознавства
 
 

Журнал «Кіно-Театр» заснований у 1995 році Національним університетом «Києво-Могилянської Академії» за участі Міністерства Культури і туризму України. Видається кожні два місяці, тиражем 800-1000 примірників, не продається в мережі вільного продажу преси.
«Кіно-Театр» – є серйозним, академічним виданням в галузі мистецтвознавства, але без «пихатих мудрувань» і орієнтується на реального читача. Він поєднує свій академізм з популярністю, висвітлюючи сучасний кіно- і театральний процес. До роботи в журналі постійно залучаються студенти і викладачі курсу «Кіномистецтво» Києво-Могилянської Академії.
У цьому номері відображені актуальні теми кінознавства.
З цим номером можна познайомитися у відділі мистецтва обласної наукової бібліотеки за адресою: пр. Д. Яворницького, 18, кімната 21

Страницы журнала :   1 

 
 

Іноземні мови ("Foreign Languages")
науково-методичний журнал
 
 

Іноземні мови ("Foreign Languages") – науково-методичний журнал
Журнал перереєстрований МОН України як наукове фахове видання 21.12.2015(Наказ № 1328)
Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (Додаток 9 до Наказу МОН України № 358 від 15.03.2019) журнал "Іноземні мови" ("Foreign Languages") включено до Категорії Б Переліку наукових фахових видань України.
Категорія Б присвоюється науковим фаховим виданням, які відповідають чинним вимогам, прийнятим у світовій практиці, та які включені до профільних міжнародних наукометричних баз даних. Наукові фахові видання категорії Б застосовуються для опублікування основних наукових результатів дисертацій здобувачами наукових ступенів та досліджень претендентів на присвоєння вчених звань, урахування при оцінюванні результатів наукової діяльності та атестації наукових і науково-педагогічних працівників, урахування при оцінюванні результатів наукової діяльності закладів вищої освіти і наукових установ, урахування при оцінюванні проектів науково-дослідних робіт, поданих на конкурси для фінансування за кошти державного чи місцевих бюджетів.
В журналі публікуються статті із методики навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти.
Корисно для викладачів, наукових співробітників, аспірантів та студентів.
Засновник – Київський національний лінгвістичний університет.
Рік заснування: березень 1995 року.
Мови видання: українська, англійська
Періодичність: 4 рази на рік.
ISSN 1817-8510(Print); ISSN 2616-776X(Online)
У відділі документів іноземними мовами зберігаються випуски з 1995 -2024 р.р. , за винятком випусків за 2023 рік та окремих випусків за 2021-2022р.р.Страницы журнала :   1 

 
 

Юридична Україна
Науковий журнал
 
 

Журнал публікує ексклюзивні авторські статті з актуальних питань розвитку вітчизняної та міжнародної правової науки, а також законодавчого регулювання суспільних відносин; в ньому аналізуються тенденції судової практики; друкуються коментарі до законодавства, правових подій; він знайомить з діяльністю міждержавних юрисдикційних органів тощо.
Матеріали видання відображають сучасний стан і перспективи розвитку правової системи України.
Засновники:
– Київський регіональний Центр Національної академії правових наук України;
– Науково-дослідним інститутом приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України
– Товариством з обмеженою відповідальністю «Юрінком Інтер» – перше українське юридичне видавництво.
Журнал включено до переліку наукових фахових видань України (категорія “Б”), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук.
Журнал виходить один раз на місяць, українською мовою.
Заснований у 2003 році.
Відділ періодики отримує це видання з 2003 року.
До Вашої уваги пропонується початок статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можливо за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.

Ще більше матеріалу за посиланням:

https://old.libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ALLP&P21DBN=ALLP&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=

Маєте можливість отримати інформацію з послугою електронної доставки документів
https://www.libr.dp.ua/?do=eldd

Вартість послуги – 2 грн одна сторінка
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(056) 731 92 87Страницы журнала :   1 

 
 

Українськимй фізичний журнал
Науковий журнал
 
 

Видання відділення фізики і астрономії Національної академії наук України.
Журнал публікує оригінальні статті та огляди в галузі експериментальної та теоретичної фізики.
• Поля та елементарні частинки
• Ядра та ядерні реакції
• Атоми і молекули
• Оптика, лазери, квантова електроніка
• Плазма і гази
• М'яка речовина
• Тверде тіло
• Наносистеми
• Загальні питання теоретичної фізики
• Нелінійні процеси
• Астрофізика і космологія
• Методика фізичного експерименту
• Хроніка, бібліографічна інформація, персоналії

Заснований 1956 року.
Виходить українською та англійською мовами кожного місяця. Всі випуски журналу публікуються у вільному доступі на офіційному сайті. Журнал індексується міжнародною базою Scopus.
Відділ періодики отримує це видання з 1985 року.
До Вашої уваги пропонується початок статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можливо за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.

Ще більше матеріалу за посиланням:

https://old.libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ALLP&P21DBN=ALLP&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=

Маєте можливість отримати інформацію з послугою електронної доставки документів
https://www.libr.dp.ua/?do=eldd

Вартість послуги – 2 грн одна сторінка
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(056) 731 92 87


Страницы журнала :   1 

 
 

Українська мова і література в школі
Науково-методичний журнал
 
 

В журналі публікуються статті з питань методики навчання української мови і літератури в ЗНЗ, закладах нового типу і ВНЗ, навчання української мови в школах національних меншин, проблем культури мови й духовності.

Рубрики журналу:
• Актуально
• Методика мови
• Методика літератури
• Педагогічний досвід
• Мовознавчі і літературознавчі студії
• Мова та література в закладах вищої освіти
• Інтерв’ю
• Портретна галерея
• На допомогу вчителю
• Рецензії. Огляди, Рефлексії.
• Світ української поезії

Заснований у червні 1997 року.
Засновник Інститут педагогіки НАПН України.
Часопис виходить 8 разів на рік .
Відділ періодики отримує це видання з 1999 року.
До Вашої уваги пропонується початок статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можливо за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.

Ще більше матеріалу за посиланням:

https://old.libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ALLP&P21DBN=ALLP&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=

Маєте можливість отримати інформацію з послугою електронної доставки документів
https://www.libr.dp.ua/?do=eldd

Вартість послуги – 2 грн одна сторінка
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(056) 731 92 87


Страницы журнала :   1 

 
 

Судноплавство
Міжнародний морський журнал
 
 

Спеціалізоване періодичне видання. Висвітлює питання розвитку українського і світового судноплавства, суднобудування, логістики, роботи морських і річкових портів, діяльності морських транспортних підприємств різних форм власності.
Видання поширюється серед професіоналів морського бізнесу – керівників підприємств транспортної індустрії, менеджерів вищої і середньої ланки судноплавних компаній, суднобудівних і судноремонтних заводів, представників морських адміністрацій, експертів, а також на спеціалізованих міжнародних транспортних форумах в Європі, Азії та інших континентах.
Видається з 1993 року.
Журнал виходить – 10 разів на рік. У кожному номері – 64 повнокольорових сторінок. Матеріали публікуються російською та англійською мовами.

Відділ періодики отримував це видання в 2021-2022 роках.
До Вашої уваги пропонується початок статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можливо за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.

Ще більше матеріалу за посиланням:

https://old.libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ALLP&P21DBN=ALLP&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=

Маєте можливість отримати інформацію з послугою електронної доставки документів
https://www.libr.dp.ua/?do=eldd

Вартість послуги – 2 грн одна сторінка
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(056) 731 92 87


Страницы журнала :   1 

 
 

Кіно-театр
Академічне видання в галузі мистецтвознавства
 
 

Журнал «Кіно-Театр» заснований у 1995 році Національним університетом «Києво-Могилянської Академії» за участі Міністерства Культури і туризму України. Видається кожні два місяці, тиражем 800-1000 примірників, не продається в мережі вільного продажу преси.
«Кіно-Театр» – є серйозним, академічним виданням в галузі мистецтвознавства, але без «пихатих мудрувань» і орієнтується на реального читача. Він поєднує свій академізм з популярністю, висвітлюючи сучасний кіно- і театральний процес. До роботи в журналі постійно залучаються студенти і викладачі курсу «Кіномистецтво» Києво-Могилянської Академії.
У цьому номері відображені актуальні теми кінознавства.
З цим номером можна познайомитися у відділі мистецтва обласної наукової бібліотеки за адресою: пр. Д. Яворницького, 18, кімната 21

Страницы журнала :   1 

 

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
 

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2006 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека