КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

 
ПЕРIОДИКА ЗА РУБРИКАМИ

Для дому, для сім'ї
Економіка
Краса та мода
Культура. Мистецтво.
Наука. Техніка
Педагогіка
Політика
Право
Ретро
Сільське господарство
Філологія. Художня література
Як підготуватися до свята
 
Переглянути все

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
 

 

Маркетинг в Україні
Науковий аналітичний журнал
 
 

У 1990-х роках, у міру впровадження ринкових перетворень, в Україні почався процес формування фахового маркетингового середовища. Молодий клас підприємців потребував науково обґрунтованого консалтингу, сучасних методик та методів ведення бізнесу. Навчальні заклади почали викладати маркетинг, спираючись переважно на досягнення закордонних дослідників. Необхідно було створити платформу для обміну думками та напрацюваннями у сфері маркетингу між вітчизняними маркетологами, а також налагодити наукову співпрацю із закордонними колегами. Тому рішення випускати науковий журнал із маркетингу було слушним і своєчасним.

Починаючи з 1998 року журнал “Маркетинг в Україні” став засобом формування фахової спільноти маркетологів. Основне завдання журналу– сприяння співпраці науки з бізнесом.
Виходить на українській мові.
Видання Української Асоціації Маркетингу, Київського Національного економічного університету.
Виходить1 раз на 2 місяці.
Відділ періодики отримує це видання з 2001 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Сокол М. та Ханенко Г. «Українська класифікація легкових автомобілів» .
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ. 
 

Журнал прикладной психологи
Научный журнал
 
 

Журнал ориентирован на освещение следующих проблем: теория и методология, этнофункциональная психология, психологические проблемы этнологии, религии и культурологии, политическая психология, медицинская психология, психотерапия и психодиагностика, психология профессионального развития, психология обучения и воспитания.
Основатель: Международная Академия акмеологических наук.
Основан в 1998 году.
Выходит на русском языке.
Периодичность 6 номеров в год.
Отдел периодики получал этот журнал с 2000 по 2006 годы. С 2007 года отдел периодики не получает это издание, но существует электронный каталог на статьи из этих журналов и интересующие статьи можете заказать посредством электронной доставки.
Вашему вниманию предлагается начало статьи Николаевой Е.Ю., Федорова Е.В. «Самопрезентация у детей в ситуациях с различным локусом ориентации».
Дочитать эту статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.


 
 

ГРАНІ
Науково-практичний і громадсько-політичний альманах
 
 

Публікуються науково-дослідницькі роботи з проблем історії, філософії, соціології, політологі, освіти та місцевого самоврядування,найкращі науково-теоретичні статті, що підіймають науковий авторитет нашої держави. Саме вони з кожним роком підвищують зацікавленість до альманаху серед науковців, політиків, керівників підприємств та установ, широкого кола громадськості.
Альманах заснований Дніпропетровським національним університетом та Центром соціально-політичних досліджень, видається в Придніпровському регіоні з вересня 1998 року.
Статті друкуються на мові оригіналу(на російській та українській мовах).
Періодичність 12 номерів на рік.
Відділ періодики отримує це видання з 1998 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Ковтун О.О. «ВІЛ/СНІД в Україні в соціально-економічному аспекті».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ. 
 

Журнал практического психолога
Научно-практический журнал
 
 

Журнал предназначен для практических психологов, работящих во всех сферах практики: учреждениях образования, клиниках и диспансерах, в консультативных центрах, службе экстренной психологический помощи и пр. Многие номера журнала стали уникальными событиями в обеспечении психологической практик. Это номера, посвященные психологии сказки и сказкотерапии, психодраме, танцетерипии, психоанализу, психологии деструктивных культов, организационной психологии, клинической психологии, современной психодиагностике. Засвой вклад в инфраструктуру практической психологии журнал стал победителем Национального психологического конкурса 2000 года «Золотая психея».
Но главной заслугой журнала стало создание условий для последовательного «рождение» внутри него нескольких других самостоятельных практико-ориентированных журналов – «Семейная психология и семейная терапия», «Психология зрелости и старения», «Психолог в детском саду» и пр
Выходит один раз в два месяца.
Издается на русском языке.

Отдел периодики получает этот журнал с 1997 года.
Вашему вниманию предлагается начало статьи Некрылова Н.В. «Основные направления современной клиент-центрированной психотерапии».
Дочитать эту статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.

 
 

Комп'ютер у школі та сім'ї
Науково-методичний журнал
 
 

. Швидкість соціальних і технологічних змін у навколишньому середовищі, прискорене нагромадження інформаційних ресурсів та засобів навчання, які стають доступними для більшості людей, мобільність населення зумовлюють переосмислення функцій і результатів освіти. В школу приходять нові покоління дітей, які живуть в інформаційному суспільстві, в „цифровому середовищі”, і щоб скористатися його перевагами, необхідно переосмислити самоцінність знань та самодостатність вчителя як джерела їх отримання.
Проблематика журналу: теорія і практика використання комп'ютера в освіті

Висвітлюються науково-методичні аспекти, досвід і проблеми інформатизації освіти.
Виходить 8 разів на рік.
Видається з лютого 1998 року.
Засновники: Інститут педагогіки НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, редакція журналу за сприяння Міністерства освіти і науки України.

Відділ періодики отримує це видання з 1998 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Маркової Є.С. «Використання мультимедійних презентацій у педагогічній діяльності вчителів початкової школи».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.

 
 

Обдарована дитина
Науково-практичний, освітньо-популярний журнал
 
 

Ексклюзивні матеріали з розвитку дитячих здібностей та талантів: тести, методики, тренінги розробки уроків та досвід кращих дошкільних та шкільних навчальних закладів. Для педагогів, психологів, батьків.
Видається з 1997 року.
Виходить 10 раз на рік.
Засновники: Академія педагогічних наук, Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України, Товариства психологів України.
Відділ періодики отримує це видання з 1998 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Онуфрієнко Л.О. «Як сім’я впиває на становлення особистості дитини».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Страницы журнала :   1 

 
 

Международное публичное и частное право
Научно-практическое и информационное издание
 
 

В журнале рассматриваются международные договоры, международное торговое право, международный коммерческий арбитражный процесс, иностранные инвестиции, внешнеэкономические сделки, отдельные виды договоров, дипломатическое и консульское право, международное экономическое право, международно–правовые механизмы разрешения международных споров,теория международного права, соотношение международного и внутригосударственного права, международные организации, Европейское право и право ЕС, сравнительное правоведение, права человека в международном праве.
Издается 1 раз в 2 месяца.
Издается на русском языке.
Отдел периодики получает этот журнал с 2001 года.
Вашему вниманию предлагается начало статьи Сырхаева А.А. «Сравнительно-правовое исследование термина «частная военная компания».
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

Конституционное и муниципальное право
Научно-практический журнал
 
 


Аналитические материалы о законодательстве регионов, их сравнительный анализ, обзор решений Конституционного суда РФ и конституционных и уставных судов субъектов РФ, избирательное право и избирательные системы, конституционная ответственность, законотворчество, законодательный процесс.

Рубрики и виды публикуемых материалов:
Проблемы теории конституционного права; Актуальные проблемы местного самоуправления; Права и свободы гражданина; Проблемы федерализма; Конституционное право и проблемы отраслей права.

Научные статьи, аналитические обобщения, законопроекты и их анализ, проекты и действующие нормативно-правовые документы, мнения экспертов обобщение практической деятельности органов государственной власти и МСУ, отрывки из монографий, рецензии на научные издания; книжные обозрения, споры по актуальным вопросам юридической деятельности, материалы судебной практики
Выходит 12 выпусков в год.
Издается на русском языке.
Отдел периодики получал этот журнал с 2000 по 2011 годы. С 2012 года отдел периодики не получает это издание, но существует электронный каталог на статьи из этих журналов и интересующие статьи можете заказать посредством электронной доставки.
Вашему вниманию предлагается начало статьи Пчелинцева А.В. «Право на религиозную тайну в контексте конституционно-правового гарантирования свободы вероисповедания».
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.
Страницы журнала :   1 

 
 

Известия РАН. Теория и системы управления
Научный журнал
 
 


Журнал является ведущим научным журналом Российской Академии Наук в области теории и систем управления. Журнал отводит важнейшее место статьям по теории и методам управления, а также статьям, посвященным изучению, проектированию, моделированию, разработке и применению новых систем управления. Журнал публикует статьи, отражающие современные исследования и разработку в области управления. Особое внимание уделяется компьютерным методам и технологиям. Журнал также публикует Труды международных научных конференций и обзоры высококвалифицированных российских и зарубежных экспертов по актуальным проблемам современных исследований в области управления.
Основан журнал 1963 году.
Выходит 6 раз в год.
Журнал издается под руководством Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН.
Отдел периодики получает этот журнал с
Вашему вниманию предлагается начало статьи Гноенского Л.С. и Шишкина Е А. «О точности функционирования линейных стационарных регулируемых систем з запаздыванием».
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

Знание - сила
научно-популярный и научно-художественный журнал
 
 

Журнал «Знание-Сила», основанный в январе 1926 года как «Ежемесячный научно-популярный и приключенческий журнал для подростков», прошёл сложный путь развития. Прежде всего, он «взрослел», адресуясь к аудитории, во-первых, всё более зрелой, а во-вторых, всё более широкой. Так, сразу после войны, утратив «приключенческую» составляющую, он стал «научно-популярный журнал рабочей молодёжи». Ближе к началу 60-х в журнале начала расти доля гуманитарного знания, увеличивался интерес к человеку как проблеме. Пережив пик своей популярности в 60-80-е годы как журнал вольнодумной, по преимуществу гуманитарной интеллигенции, «Знание-Сила» сегодня по-прежнему мыслит себя как «мост между наукой и обществом». Основной своей задачей он видит разговор с думающими людьми всех возрастов и специальностей о новых тенденциях в науке и обществе, о связях между разными областями науки и мысли и главное – выявления человеческого смысла всякого знания.
Публикует материалы о достижениях в различных областях науки — физике, астрономии, космологии, биологии, истории, экономике, философии, психологии, социологии, глобализации.
Девиз журнала — высказывание Фрэнсиса Бэкона: «Knowledge itself is power» («Знание само по себе — сила»).

• Основные рубрики Понемногу о многом
• Здоровье
• Катастрофы возможны
• Семь чудес XXI века
• Страна фантазия
• Заметки обозревателя
• Новости науки
• В фокусе открытий
• Главная тема
Интересные факты
• В фильме Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» (1973) Иван Васильевич, оставшись один в квартире Шурика, засыпает за чтением журнала «Знание — сила» № 6 за 1972 год.
• В фильме Георгия Данелия «Афоня» (1975) Коля, гостящий у Борщова, читает журнал «Знание — сила» № 7 за 1974 год.
Отдел периодики получает этот журнал с 1946 года.
Вашему вниманию предлагается начало статьи Анатолия Биршерт «Бермудский треугольник: мистика или суровая проза жизни».
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.


Страницы журнала :   1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
 

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2006 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека