КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

 
ПЕРIОДИКА ЗА РУБРИКАМИ

Для дома, для семьи
Как подготовиться к празднику
Красота и мода
Культура. Искусство.
Наука. Техника
Педагогика
Политика
Право
Ретро
Сельское хозяйство
Филология. Художественная литература
Экономика
 
Переглянути все

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 [93] 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106
 

 

Археологія.
Науковий журнал.
 
 

Науковий журнал «Археологія» — офіційний друкований орган Інститута археології Національної Академії наук України (НАНУ), який публікуює наукові дослідження вчених як інститута, так і інших наукових організацій України та зарубіжжя.

Тематика журнала — аналітичні статті по археології та давній історії, публикації археологічних матеріалів з розкопок, методика аналіза польових досліджень, охорона пам"яток. Зміст кожного номера формується таким чином, щоб видання зацікавило усіх фахівців в області археології та давній історії незалежно від їх спеціалізації, а також усіх, хто досліджує цю тематику.

Бібліотека отримує видання з 1998 р.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами видання можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ


Страницы журнала :   1 

 
 

Медведь.
Популярный иллюстрированный журнал.
 
 

Первый номер вышел в 1995 г. «Медведь» стал первым российским глянцевым мужским журналом.

За основу аудитории были выбраны мужчины в возрасте от 35 и старше, с высоким социальным и материальным статусом. То, что текстов в «Медведе» больше, чем в других журналах, предусматривает еще и высокий интеллект потребителя.

Герои "Медведя" - настоящие мужчины и самые красивые женщины. Интересы журнала - политика, спорт, автомобили, табак, мода, здоровье.

"Медведь" – русский по духу и европейский по исполнению.

Библиотека получает издание с 1997 г.
Вашему вниманию предлагается начало статьи.
Ознакомиться с этим и другими выпусками Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Наукові вісті Національного університету України
Науково- технічний журнал.
 
 

Напрямки або тематика:
•економіка та організація виробництва;
•електроніка, радіотехніка та засоби телекомунікацій;
•енергетика та нові енергогенеруюч і технології;
•інформаційні технології, системний аналіз та керування;
•матеріалознавство та машинобудування;
•приладобудування та інформаційно-вимірювальна техніка;
•проблеми біотехнології;
•проблеми енергозбереження;
•проблеми хімії та хімічної технології;
•соціальні та гуманітарні проблеми вищої школи;
•теоретичні та прикладні проблеми фізико-математичних наук.

Галузі наук, за якими журнал є фаховим ( за всіма групами спеціальностей ) :
•фізико-математичні;
•хімічні;
•біологічні;
•технічні;
•економічні .

Бібліотека отримує видання з 2004 р.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами видання можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ


Страницы журнала :   1 

 
 

Наука та інновації.
Науково-практичний журнал.
 
 

Заснування журналу обумовлено потребою всебічно на професійному рівні проінформувати широку читацьку аудиторію про роль науки і технологій у забезпеченні інноваційного розвитку нашої країни.

Журнал "Наука та інновації" занесено до переліку наукових видань Вищої атестаційної комісії України, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт.

Бібліотека отримує видання з 2005 р.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами видання можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ


Страницы журнала :   1 

 
 

Український математичний журнал.
Науковий журнал.
 
 

Науковий журнал, заснований у травні 1949 року.
Виходить щомісяця.
Засновник Інститут математики НАН України.
«Український математичний журнал» публікує статті з усіх напрямків фундаментальної та прикладної математики, переважно з проблем алгебри, геометрії, топології, диференціальних рівнянь та математичної фізики, теорії ймовірностей та теорії випадкових процесів, функціонального аналізу та теорії функцій.
Розрахований на наукових працівників - математиків та механіків, а також викладачів ВНЗ та студентів старших курсів математичних факультетів.
Відділ періодики отримує журнал з 1949 року.
Ознайомитись з представленим виданням можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К.Маркса, 18
Відділ періодики ДОУНБСтраницы журнала :   1 

 
 

Український біохімічний журнал.
Науково-теоретичний журнал .
 
 

Журнал освітлює різні галузі біохімії.

Бібліотека отримує видання з 1946 р.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Доповіді Національної академії наук України:Математика, природознавство, технічні науки.
Науково-теоретичний журнал .
 
 

Журнал публікує короткi повiдомлення про оригінальні і ніде не надруковані дослідження в галузі математики, природознавства і техніки, авторами яких є дійсні члени та члени-кореспонденти НАН України.

Журнал публікує також повідомлення інших авторів, що мають мотивоване представлення дійсного члена або члена-кореспондента НАН України з відповідної спеціальності.

Бібліотека отримує видання з 1995 р.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Знание-сила.
Научно- популярный и научно- художественный журнал для молодежи.
 
 

Журнал является известным научно-популярным изданием, публикующим материалы о научных сенсациях, о достижениях в различных отраслях знаний – физике, астрономии, космологии, биологии, истории, экономике, философии, психологии, социологии.

Кредо журнала в последние 50 лет – серьезный разговор с читателем о проблемах науки, экономики, общества, о путях развития научной мысли, о поиске решений наиболее важных проблем экономики, общества.

Журнал способствует развитию кругозора у школьников. Журнал полезен студентам, научным и техническим работникам, менеджерам – всем, кто интересуется состоянием современной науки, кто воспринимает науку и научное знание как действенный инструмент преодоления экономических и социальных проблем в эпоху глобализации.

Одну из важных целей редакция журнала видит в поднятии престижа отечественной науки в глазах общественности.

Библиотека получает издание с 1946 г.
Вашему вниманию предлагается начало статьи.
Ознакомиться с этим и другими выпусками Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

Наука и жизнь.
Научно- популярный журнал.
 
 

Главная цель журнала: популяризация научных знаний.

Основные рубрики: наука, техника, медицина, история, дела домашние, сад, огород, человек и компьютер, фото-и видео любительство, логические задачи, головоломки, кунсткамера, маленькие хитрости, кроссворд с фрагментами, шахматы, спортзал.
Постоянные авторы: лауреаты Нобелевской премии Жорес Алферов, Виталий Гинзбург, Владимир Губарев, Борис Патон. Главной отличительной чертой журнала является ответственность за каждое слово и полная достоверность информации.

Аудитория:
Широкий круг читателей: научно-техническая интеллигенция, профессорско-преподавательский состав ВУЗов, руководители крупных предприятий, студенты и старшие школьники.

Библиотека получает издание с 1943 г.
Вашему вниманию предлагается начало статьи.
Ознакомиться с этим и другими выпусками Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

Родина.
Общественно- политический, научно- популярный иллюстрированный журнал.
 
 

Журнал "Родина" - единственное в России издание по истории страны с древнейших времен до наших дней.

Цель - рассказать об истории России не скучно, а интересно, заинтересовав разные возрастные категории и людей разных профессий. Его авторы - известные историки, этнографы, археологи, писатели, публицисты. Кажется, нет такого "уголка" истории, о котором не поведал бы за минувшие годы журнал "Родина".

Здесь можно найти рассказы о полянах и древлянах, о становлении княжеств и государства, о монгольском нашествии, об интригах вокруг царского трона; здесь и великие исторические личности, поворотные события российской истории, и житье-бытье простого человека; очерки о научных и географических открытиях, об орденах и медалях, об истории чинов и мундиров, о судьбе россиян, поселившихся в Харбине, Париже, Стамбуле, Южной Америке: Регулярно выходят специальные выпуски журнала, посвященные важнейшим темам отечественной истории и отношениям России с ее соседями; среди них - "Россия на Кавказе", "Евреи в России", "Древняя Русь", "Россия и Швеция", "Россия и Турция", "Россия и Украина", "Россия и Германия", "Россия и Великобритания" и многие другие.

Библиотека получает издание с 1989 г.
Вашему вниманию предлагается начало статьи.
Ознакомиться с этим и другими выпусками Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 [93] 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106
 

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2006 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека