КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

 
ПЕРIОДИКА ЗА РУБРИКАМИ

Для дому, для сім'ї
Економіка
Краса та мода
Культура. Мистецтво.
Наука. Техніка
Педагогіка
Політика
Право
Ретро
Сільське господарство
Філологія. Художня література
Як підготуватися до свята
 
Переглянути все

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [55] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
 

 

Академічний огляд: економіка та підприємництво.
Науковий журнал.
 
 

Фахове видання , в якому висвітлюються результати новітніх досліджень проблем і сутності процесів, що відбуваються в економіці у зв’язку із сучасними тенденціями розвитку суспільства, а також досягнень у галузі економічної науки та підприємництві у сучасному аспекті економічного і політичного устрою України.
Журнал видається для економістів, вчених, аспірантів та всіх, хто цікавиться актуальними напрямами розвитку економіки.
Матеріали публікуються українською, російською, англійською мовами.
Засновники- Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля та Національний гірничий університет.
Видається з листопада 1994 року. Виходить 2 рази на рік.
Відділ періодики отримує видання з
Представляєм початок статті О.В. Нусінова «Оцінка фінансової безпеки підприємств з урахуванням інтересів власників». Дочитати статтю Ви зможете за адресою:

м. Дніпропетровськ,
пр. Карла Маркса, 18,
Відділ періодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

Адвокат
Науковий журнал.
 
 

Загальнодержавне професійне видання.
Рік заснування: 1996.
Проблематика: висвітлення інформації в галузі права.
Періодичність: 12 випусків в рік.
Мова видання: українська.
Засновник: ТОВ «Редакція журналу «Адвокат»
Відділ періодики отримує видання з 1996 року.
Представляємо вашій увазі зміст даного випуску.
Ознайомитись з представленим виданням можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18,
Відділ періодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

Автошляховик України.
Науково-виробничий журнал.
 
 

Журнал видається для фахівців автомобільного транспорту та дорожнього господарства. На його сторінках друкуються матеріали про сучасні технології, наукові дослідження та розробки, висвітлюються питання організації економіки виробництва, впровадження системи управління якістю транспортно-дорожнього комплексу, а також інформація про нові експлуатаційні й будівельні матеріали.
Періодичність 6 раз на рік.
Заснований у вересні 1960 року.
Журнал видається на українській і російській мовах.
Відділ періодики отримує видання з
Вашій увазі пропонуємо початок статті В.Б. Петрука «Транспортна розв’язка з реверсним розподільчим кільцем. Якісний порівняльний аналіз».
Дочитати статтю Ви зможете за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. Карла Маркса, 18,
Відділ періодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ: ЕКОНОМІКА
НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
 
 

ЗАСНОВАНИЙ В 1958 РОЦІ.
В ЖУРНАЛІ досліджуються актуальні теоретичні і практичні проблеми економіки та управління вітчизняними підприємствами в умовах загострення світової фінансово-економічної кризи, державного регулювання розвитку науково-технічної, інноваційної та освітньої сфер у контексті глобалізації.
Значну увагу приділено аналізу процесів інноваційно-інвестиційного розвитку з використанням інструментарію економіко-математичного моделювання, проблемам вдосконалення корпоративних відносин в Україні, визначено внесок українських вчених у фундаментальні дослідження в галузі економіко-математичного моделювання.
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів.
Відділ періодики ДОУНБ отримує це видання з 2000 року.
Вашій увазі представляємо початок статті О.Чечуліна «Управління ризиками як компонента системи внутрішнього контролю державних установ».
Дочитати статтю Ви зможете за адресою:
М. Дніпропетровськ,
пр. Карла Маркса, 18,
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

У світі математики
Науково-популярний журнал
 
 

Єдиний науково-популярний журнал в Україні. Він у першу чергу адресований школярам, але багато матеріалів можуть бути корисними й цікавими також студентам, вчителям та усім, хто цікавиться математикою. У журналі йде мова про новітні досягнення в математиці, проблеми, що потребують вирішення, про застосування математики у багатьох сферах знань.
Мета журналу - розвинути творчі здібності читачів, залучити їх до наукової роботи, а також пошук обдарованих учнів. Саме тому в журналі міститься багато інформації про математичні олімпіади, змагання та творчі конкурси.
Журнал містить багато розважальних матеріалів: математичні ігри, цікаві історії, головоломки, ребуси. Математика й мистецтво, математика й поезія - ці теми завжди присутні в журналі. У журналі були опубліковані чудові вірші Василя Діденка, Леоніда Кисельова, Ліни Костенко, Євгена Плужника, паліндроми Івана Величковського, Гаудеамус та переклади Віктора Марача віршів Піта Хейна, Льюїса Керролла, Віслави Шимборської та ін.
Видається з 1995 року.
Журнал виходить 4 рази на рік.
Засновник Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.
Відділ періодики отримує видання з 1995 року.
Вашій увазі представлено зміст даного випуску.
Ознайомитись з представленним виданням можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. Карла Маркса, 18,
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Процессы литья.
Научно-технический журнал.
 
 

Основан в январе 1992 года.
Выходит 6 раз в год.
Язык издания-русский, украинский, английский.
Издатель - Физико-технологический институт металлов и сплавов Национальной академии наук Украины.
Проблематика-освящаються достижения в металлургической промышленности и литейном производстве.
В журнале рассматриваются такие темы:
-Получение и обработка расплавов,
-Кристаллизация и структурообразование сплавов,
-Новые методы и прогрессивные технологии литья.
Отдел периодики ДОУНБ получает это издание с 1993 года.
Вашему вниманию предлагаем содержание данного выпуска.
Познакомиться с представленным изданием можно по адресу :
г. Днепропетровск,
пр. Карла Маркса, 18,
Отдел периодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

Український математичний журнал
Науковий журнал
 
 

Науковий журнал, заснований у травні 1949 року.
Виходить щомісяця.
Засновник Інститут математики НАН України.
«Український математичний журнал» публікує статті з усіх напрямків фундаментальної та прикладної математики, переважно з проблем алгебри, геометрії, топології, диференціальних рівнянь та математичної фізики, теорії ймовірностей та теорії випадкових процесів, функціонального аналізу та теорії функцій.
Розрахований на наукових працівників - математиків та механіків, а також викладачів ВНЗ та студентів старших курсів математичних факультетів.
Відділ періодики отримує журнал з 1949 року.
Ознайомитись з представленим виданням можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К.Маркса, 18
Відділ періодики ДОУНБ
Страницы журнала :   1 

 
 

Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 
 

Наукове фахове видання з економічних та юридичних наук.
Містить наукові статті, у яких висвітлюються результати науково-практичних досліджень з проблем міжнародних фінансів, фінансів України, міжнародної економіки, міжнародного права та правознавства, міжнародного менеджменту та маркетингу, зовнішньоекономічної діяльності, державного регулювання зовнішньої та внутрішньої торгівлі, економіки України.
Видається 1 раз на 2 місяці змішаними мовами(на українській, російській, англійській мовах).
Заснований у січні 2010 року.
Видавець – Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі.
Відділ періодики отримує це видання з 2010 року.
Вашій увазі представлений зміст даного видання.
Ознайомитись з представленим виданням можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К.Маркса, 18,
Відділ періодики ДОУНБ
Страницы журнала :   1 

 
 

Регіональна економіка 
 

Всеукраїнський науково-практичний журнал.
Заснований у листопаді 1996 року.
Виходить щоквартально. Видавець Інститут регіональних досліджень Національної Академії наук України. Видано за участю Університету банківської справи Національного банку України.
У журналі висвітлюються теоретичні та прикладні питання, пов’язані з формуванням та реалізацією державної регіональної політики в Україні, проблемам соціально-економічного життя її регіонів. Подаються офіційні матеріали, ділова інформація, повідомлення, рецензії.
Журнал орієнтований на науковців, викладачів, управлінців, спеціалістів народного господарства, підприємців, аспірантів.
Вашій увазі представлений зміст даного видання.
Ознайомитись з представленим виданням можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К.Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.


 
 

Вісник Київського торговельно-економічного університету 
 

Науковий журнал.
Фахове видання з економічних наук.
Журнал виходить 6 разів на рік.
В журналі публікуються результати досліджень :
-з проблем макроекономічної теорії та реформи економіки України;
-менеджменту й маркетингу торгівлі, готельного господарства й туризму;
-обліку, фінансового аналізу та контролю;
-розвитку фондового, страхового, банківського ринків;
-формування асортименту товарів і підвищенню їхньої якості;
-розвитку зовнішньоекономічної діяльності;
-опанування філософської та історичної спадщини.
Відділ періодики отримує дане видання з 2002 року.
Вашій увазі представлений зміст даного випуску.
Ознайомитись з представленим виданням можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К.Маркса, 18,
відділ періодики ДОУНБ.
.Страницы журнала :   1   2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [55] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
 

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2006 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека