КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

 
ПЕРIОДИКА ЗА РУБРИКАМИ

Для дома, для семьи
Как подготовиться к празднику
Красота и мода
Культура. Искусство.
Наука. Техника
Педагогика
Политика
Право
Ретро
Сельское хозяйство
Филология. Художественная литература
Экономика
 
Переглянути все

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
 

 

Геоінформатика
Науковий журнал
 
 

Одне з провідних в Україні періодичних видань, що є фаховим з геологічних, фізико-математичних, географічних та технічних наук.
Засновники: Національна академія наук України
Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Інституту геологічних наук НАН України.
Періодичність − 4 рази на рік
Журнал друкує оригінальні рецензовані наукові статті аспірантів, здобувачів наукових ступенів доктора та кандидата наук, докторантів та науковців присвячені теоретичним, методичним, методологічним та прикладним аспектам геоінформатики.
До складу редколегії та міжнародної редакційної ради Журналу входять академіки, член-кореспонденти, професори, доктори наук − провідні фахівці у відповідних наукових галузях, що працюють в академіях наук, науково-дослідних інститутах, вищих навчальних закладах.
Розділи Журналу:
• Теорія та практика оптимізації освоєння природних ресурсів
• Геолого-геофізичні та математичні методи і сучасні комп’ютерні технології дослідження Землі
• Геоінформаційні аспекти природокористування
Мова видання: українська, російська, англійська.
Журнал має on-line доступ до змісту номерів, анотацій (українською, російською, англійською мовами) та повного тексту статей.
Відділ періодики отримує це видання з 2005 року.
До Вашої уваги пропонуються перші сторінки статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Страницы журнала :   1 

 
 

Економіка розвитку
Науковий журнал
 
 

Міжнародний рецензований науковий журнал з відкритим доступом, призначений для публікації оригінальних, інноваційних, новітніх та високоякісних наукових статей з широким спектром охоплення проблем, пов'язаних з забезпеченням випереджаючого зростання світової та національної економіки.
Проблематика статей:
- економічна теорія та історія економічної думки;
- вітове господарство і міжнародні економічні відносини;
- економіка та управління національним господарством;
- кономіка та управління підприємствами;
- розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
- демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
- гроші, фінанси і кредит;
- бухгалтерський облік, аналіз та аудит;
- статистика та економіко-математичне моделювання;
- нформаційні системи та технології в економіці;
- теорія та механізми державного управління.
Засновник: Харківський національний економічний університет.
Рік заснування: 2002.
Періодичність: щоквартально.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Вид видання: науково-виробниче з питань економіки і бізнесу.
Місія та призначення журналу: призначення журналу полягає в забезпеченні ефективної теоретико-методологічної підтримки сталого розвитку суб'єктів господарювання та розповсюдження адресованої до читача інформації. Економіка розвитку публікує статті теоретичної та практичної спрямованості, показуючи при цьому, як результати наукових досліджень можуть сприяти більш ефективному вирішенню актуальних з практичної точки зору економічних проблем.
Цілі та задачі журналу містяться у сфері оприлюднення нових, сучасних і якісних досліджень, що зводиться до публікації концептуальних і емпіричних наукових статей. Всі друковані матеріали піддаються суворій процедурі рецензування. Економіка розвитку є відкритим виданням та заохочує авторів до використання різних методів дослідження. Журнал публікує статті високої якості у багатьох суміжних економічних дисциплінах, особливо в галузі бухгалтерського обліку, економіки, фінансів і банківської справи. Оскільки опубліковані в журналі статті переважно відносяться до теорії і практики розвитку економіки, висувається вимога одночасного надання в оприлюднених матеріалах вагомого теоретичного підгрунтя та переконливої практичної реалізації виявленої автором економічної проблеми. Також журнал створює інформаційне поле для обговорення нових теорій з міждисциплінарних досліджень. Економіка розвитку сприяє налагодженню творчих зв'язків між науковими і виробничими колективами, забезпечує залучення вчених різних відомств до співпраці та кооперації для вирішення актуальних економічних проблем.
Аудиторія журналу: власники бізнесу; директори, топ-менеджери та фахівці комерційних фірм; студенти, аспіратни та викладачів економічних факультетів й дисциплін, керівники державних органів влади, консультанти з менеджменту та чисті практики.
Відділ періодики отримує це видання з 2016 року.
До Вашої уваги пропонуються перші сторінки статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72Страницы журнала :   1 

 
 

TOTAL ESCAPE
Информационный журнал о культурном отдыхе и туризме
 
 

— Информационное издание о туризме и путешествиях, адресованное не только любителям путешествий, но и профессионалам туристического бизнеса.
— Имеет всеукраинский статус. Издание доступно в крупнейших городах Украины.
— Ориентирован на целевую группу с высоким уровнем дохода.

Периодичность: 1 раз в 3 месяца
Язык: русский/английский

В журнале TOTAL ESCAPE каждый читатель может найти что-то интересное: проверенные маршруты, разработанные туроператорами программы, полезные советы путешественников, а также сотрудничество с туристическими офисами разных стран, обеспечивают интерес не только со стороны читателей-путешественников, но и работников сферы туризма.
Отдел периодики получает этот журнал с 2016 года.
Вашему вниманию предлагается начало статей.
Ознакомиться с этим и другими выпусками Вы сможете по адресу:
г. Днепр,
пр. Дмитрия Яворницкого, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Страницы журнала :   1 

 
 

Адміністративне судочинства. Судова практика в адміністративних справах
Науково-практичний юридичний журнал
 
 

Журнал розміщує наукові статті, в яких розглядаються проблеми розмежування адміністративної та кримінальної юрисдикцій, деякі питання юрисдикційної належності судових спорів з приводу розпорядження землями державної та комунальної власності, щодо інформаційного забезпечення діяльності органів державного управління, розглядаються проблеми меж і способів захисту суб’єктивних прав, свобод і законних інтересів приватних осіб в адміністративному судочинстві. стосовно адміністративно-правового забезпечення боротьби з тероризмом в Україні, розглянуто особливості судових спорів в сфері забезпечення культурних прав громадян.а також судові рішення Вищого адміністративного суду України, матеріали Пленуму ВАСУ.
Видавець : Юридичний дім «Ін юре».
Виходить щоквартально з 2006 року.
Відділ періодики отримує це видання з 2016 року.
До Вашої уваги пропонуються перші сторінки статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Страницы журнала :   1 

 
 

Судова апеляція
Науково-практичний журнал
 
 

Роль і місце судової влади у державі й суспільстві — одне з головних питань розвитку України, яка підтвердила своє прагнення розбудувати правову та демократичну державу. Важливим показником успішності зазначеного напряму є стан судової влади та судочинства в країні.
Нині це питання належить до категорії проблемних. Чинне законодавство про судоустрій не є досконалим. Внаслідок безсистемного реформування судової влади була створена громіздка і надто складна система судоустрою, яка не може забезпечити належного доступу громадян до правосуддя. А саме судочинство як на рівні судів першої інстанції так і апеляційних та касаційних інстанцій не відповідає потребам судового захисту прав і інтересів громадян, забезпеченню законності країні.
Дещо осторонь виявились, зокрема, проблеми судової апеляції. Апеляційне оскарження – один із найпоширеніших у сучасному судочинстві способів оскарження судових рішень, які не набрали чинності, в суді вищої інстанції (апеляційному суді). Цей спосіб оскарження судових рішень існує, зокрема, у Великій Британії, Франції, Бельгії, Німеччині, Австрії, Росії, США та багатьох інших країнах.
Саме цим зумовлена необхідність заснування спеціального науково-практичного журналу «Судова апеляція». Ініціювали його Інститут держави і права ім. В. М. Корецького HAH України та Апеляційний суд м. Києва.
Передбачається, що на його сторінках знайдуть висвітлення актуальні теоретичні проблеми судової апеляції, будуть широко представлені практика діяльності апеляційних судів України та досвід апеляційного провадження у зарубіжних країнах. Подаватимуться матеріали з історії судової апеляції, наукові та науково-практичні конференції з відповідних питань, нові книги з питань судоустрою і судочинства та рецензії на них тощо.
Судова апеляція є складовим елементом судочинства. Вона тісно пов'язана з розглядом справ судами першої інстанції, судовою касацією тощо. Зважаючи на це, в журналі друкуються й статті, присвячені загальним проблемам судоустрою і судочинства, участі у розгляді апеляцій адвокатів, прокурорів тощо.
Журнал розрахований на працівників судових та інших правоохоронних органів, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться питаннями судової апеляції.
Редакція журналу сподівається що це видання сприятиме вирішенню актуальних проблем судоустрою і судочинства в нашій країні, більш ефективному використанню інституту судової апеляції у забезпеченні законності при вирішенні судових справ.
Журнал виходить 1 раз на квартал.
Мова видання – українська.
Відділ періодики отримує це видання з 2016 року.
До Вашої уваги пропонуються перші сторінки статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Страницы журнала :   1   2 

 
 

Хранение и переработка зерна
Научно-практический журнал
 
 

Является основным отраслевым журналом в Украине, специализированным по техническим и сельскохозяйственным наукам. Актуален для специалистов зерновой отрасли России, Казахстана, Беларуси и др. стран СНГ.
Целевая аудитория издания: агрохолдинги, торговые компании, перерабатывающие предприятия (КХП, комбикормовые заводы), производители и поставщики оборудования для хлебопекарной промышленности, лаборатории, предприятия по хранению зерновых и пр.
География подписчиков журнала: Украина, Россия, Беларусь, Казахстан, Канада, Латвия, Литва
Издание выходит на русском языке в печатном виде
Основные рубрики журнала:
• Отраслевые новости
• Обзор внебиржевого рынка зерновых и продуктов их переработки за текущий месяц
• Аналитика (анализ и тенденции рынка зерна, прогнозы по сельскохозяйственным культурам в Украине)
• Растениеводство (данные о ходе полевых работ, научно-практические рекомендации)
• Событие (освещение основных событий отрасли, история производства)
• Технологии сушки (послеуборочная обработка зерна)
• Технологии хранения (проблемные вопросы качества зерна, его оценка и хранение)
• Технологии переработки (переработка зерна в муку, крупы, комбикорма)
• Хлебопечение (новейшие технологии хлебопечения)
• Научный совет (рекомендации ученых и практиков по вопросам хранения и переработки зерновых культур)
• Безопасность производства
• Статьи на актуальные темы, мнение экспертов и специалистов отрасли, интервью в разделе "Тема"
Кроме указанных рубрик редакция, по просьбам читателей, ведет работу над публикацией в дальнейшем новых разделов, посвященных:
• технологиям макаронного производства;
• производству полуфабрикатной продукции;
• солодовому и спиртово-бродильному производству.
Если вы стремитесь расширить географию своей деятельности, узнать от ведущих ученых СНГ информацию о новейших научных разработках, освоить новое оборудование или технологии, связанные с послеуборочной обработкой, сушкой, хранением зерновых и бобовых культур, переработкой их в муку, крупы, комбикорма или другие зерновые продукты.
Периодичность издания: 12 номеров.
Отдел периодики получает этот журнал с 1999 года.
Вашему вниманию предлагается начало статей.
Ознакомиться с этим и другими выпусками Вы сможете по адресу:
г. Днепр,
пр. Дмитрия Яворницкого, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Страницы журнала :   1   2 

 
 

Идеи Вашего Дома
Практический журнал
 
 

Издание по вопросам ремонта и обустройства интерьера.
Читатели журнала - это, прежде всего, люди со средним и выше среднего уровнем достатка, планирующие реконструкцию, ремонт, дизайн интерьера своего жилья с привлечением квалифицированных специалистов.

Журнал предлагает большое количество планировочных и оформительских решений, обзоры ремонтно-строительных материалов, мебели, техники и оборудования. Читатель найдет в журнале достоверную и независимую информацию о новых товарах и услугах, современных материалах и известных торговых марках.

Рубрики журнала
НОВИНКИ РЫНКА - информация о новинках, появившихся на отечественном рынке товаров для дома.
НОВАЯ КВАРТИРА - демонстрация современного уровня архитектурно-дизайнерского подхода к реконструкции наиболее распространенных типов квартир. Подробный рассказ о реализации проекта и анализ результата.
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ - нереализованные проекты перепланировки и оформления интерьера типовой квартиры, выполненные в компьютерной графике, пояснительный текст со сметными таблицами, а также планы дополнительных вариантов перепланировки с указанием их достоинств и недостатков.
КОПИЛКА ИДЕЙ - в рубрике собраны сюжеты, рассказывающие о нестандартных, оригинальных, дизайнерских и оформительских решениях.
ДИЗАЙН ОТ А ДО Я - цикл статей, последовательно знакомящих читателя с основными понятиями и приемами, существующими в дизайне интерьера. Примеры реальных российских и иностранных интерьеров с пояснениями, краткими историческими экскурсами и рекомендациями. Рубрика раскрывает возможность практического применения читателями журнала полученных знаний при ремонте и декорировании квартиры или загородного дома.
ОБЪЕКТ - подробный рассказ о процессе ремонта, этапах, сроках, проблемах, находках, имеющий целью ознакомить читателя с современными технологиями, используемыми при реконструкции квартир наиболее распространенных планировок или отдельных помещений (ванная, кухня и т. д.) в домах типовых серий, а также четко сориентировать читателя относительно многих ценовых аспектов ремонта.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ - актуальные проблемы, волнующие частного застройщика и наиболее часто встречающиеся при выборе, реконструкции, обустройстве квартир: выбор участка застройки (почвы, цены, роза ветров и т. д.), выбор строительного материала, типа фундамента, кровли, строительно-ремонтной бригады, правовые аспекты, юридический "ликбез" по проблемам недвижимости в городе и за городом, вопросы экологии жилья, психологии.
МЕБЕЛЬ, ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА - обзор рынка отдельных видов мебели, элементов декора или бытовой техники.
ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ - обзор рынка отдельного вида инженерного оборудования для квартиры или загородного дома.
МАТЕРИАЛЫ - обзор рынка одного вида отделочных или строительных материалов.
КОНСТРУКЦИИ - обзор рынка отдельного вида конструкций (конструктивных элементов), присутствующих в квартире или загородном доме.
ДОМ СНАРУЖИ И ВНУТРИ - информация об интерьере, экстерьере и отдельных элементах небольшого загородного дома. Это могут быть жилые и отдельные хозяйственные постройки за городом, используемые как круглогодично, так и в теплое время года (дома, бани, гаражи, оранжереи, теплицы, гостевые домики, крытые и открытые бассейны), отдельные элементы дома (печи, камины, лестницы, двери, окна, входные блоки).
ЛАНДШАФТ - рубрика содержит материалы, в которых показаны удачные примеры обустройства территории, прилегающей к загородному дому, даны подробные комментарии и советы.

Выходит с 1997 года.
Периодичность издания : 12 номеров в год.
Отдел периодики получает этот журнал с 2007 года.
Вашему вниманию предлагается начало статей.
Ознакомиться с этим и другими выпусками Вы сможете по адресу:
г. Днепр,
пр. Дмитрия Яворницкого, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Страницы журнала :   1 

 
 

ВОКРУГ СВЕТА
Научно-популярный журнал
 
 

С момента создания и по сегодняшний день, журнал «Вокруг Света» — источник познавательного и увлекательного чтения для самой широкой аудитории. Во все времена «Вокруг Света» оставался одним из наиболее передовых и информированных изданий своего времени и успешно выполнял задачи просвещения, образования и развлечения читателя.

Тематика и жанровая направленность журнала соответствует принятому в мире классу изданий «general interest magazine» («журнал широкого круга интересов»).

«Вокруг Света» пишет не только о путешествиях, открытиях и познании окружающего мира, но и популярным языком рассказывает о современной науке — этнографии, экологии, экономике, медицине, астрономии, физике, коммуникациях, транспорте и многом-многом другом.
Периодичность издания 12 номеров.
Отдел периодики получает этот журнал с 1947 года
Вашему вниманию предлагается начало статей.
Ознакомиться с этим и другими выпусками Вы сможете по адресу:
г. Днепр,
пр. Дмитрия Яворницкого, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72

Страницы журнала :   1   2 

 
 

Маркетинг в Україні
Наукове видання
 
 

На сторінках видання відбуваються дискусії в сучасних тенденціях розвитку маркетингу , практики діляться своїм досвідом ефективного застосування маркетингових технологій . Тут розміщені інтерв'ю з гуру маркетингу : Філіпом Котлер , Джеком Траутом , Майклом Портером , Анатолія Павленка , Аллою Старостиної , Іриною Лилик , Сергієм Солнцевим і іншими . У журналі друкують свої статті практики та науковці . Редакційна колегія зібрала за одним столом провідних вчених - маркетологів .
У журналі знаходять своє відображення події світового та українського маркетингу , друкуються документи професійних асоціацій , зокрема ESOMAR , EFAMRO , EMC , FEDMA , CMOR .

Журнал « Маркетинг в Україні » видається з 1998 року як аналітичне наукове видання з маркетингу . Виходить української мовою
Виходить 1 раз на 2 місяці.
Відділ періодики отримує цей журнал з 2001 року .
Вашій увазі пропонується початок статей .
Ознайомитися з цим та іншими випусками Ви зможете за адресою :
м Дніпро ,
пр . Дмитра Яворницького , 18 .
Відділ періодики ДОУНБ .
Тел . ( 0562) 47-37-72Страницы журнала :   1 

 
 

У світі математики
Науково-популярний журнал
 
 

Журнал адресований школярам, але багато матеріалів можуть бути корисними й цікавими також студентам, вчителям та усім, хто цікавиться математикою. У журналі йде мова про новітні досягнення в математиці, проблеми, що потребують вирішення, про застосування математики у багатьох сферах знань. Мета журналу - розвинути творчі здібності читачів, залучити їх до наукової роботи, а також пошук обдарованих учнів. Саме тому в журналі міститься багато інформації про математичні олімпіади, змагання та творчі конкурси. Члени редакційної колегії журналу беруть участь в організації українських математичних олімпіад, у формуванні команд для Міжнародних математичних олімпіад. Журнал містить багато розважальних матеріалів: математичні ігри, цікаві історії, головоломки, ребуси. Математика й мистецтво, математика й поезія - ці теми завжди присутні в журналі. У журналі були опубліковані чудові вірші Василя Діденка, Леоніда Кисельова, Ліни Костенко, Євгена Плужника, паліндроми Івана Величковського, Гаудеамус та переклади Віктора Марача віршів Піта Хейна, Льюїса Керролла, Віслави Шимборської та ін.


Журнал містить такі розділи:
• Обрії математики – інформація про новітні математичні відкриття та про взаємозв'язок між математикою та іншими науками.
• Математичні повідомлення – статті про нові результати наших читачів.
• Проблеми й гіпотези – інформація про нерозв'язані проблеми.
• Студентська сторінка – статті для студентів 1-2 курсів.
• Математичний гурток – короткі статті, які можуть стати темами математичних гуртків.
• Сторінки для наймолодших математиків – цікаві математичні історії та задачі.
• Математичні олімпіади –задачі математичних олімпіад та їх розв'язки.
• Сторінки абітурієнта – задачі вступних іспитів та поради абітурієнтам.
• Фінансова математика, математична економіка.
• Математична освіта за рубежем – інформація про математичну освіту в різних країнах.
• Про математику і математиків – статті, присвячені історії математики.
• Математичні ігри та розваги – статті про математичні ігри, головоломки.
• Математика на шахівниці – статті про зв'язок між шахами й математикою.
• Книжкові обрії – інформація про нові книги з математики
• Новини математичного життя.
• Наш конкурс – задачі для самостійного розв'язання читачами.
Журнал "У світі математики" виходить 4 рази на рік.
Журнал видається з 1995 року
Засновник: видавництво "ТВіМС"
Видавець: видавництво "ТВіМС"
Відділ періодики отримує це видання з 1995 року.
До Вашої уваги пропонуються перші сторінки статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72Страницы журнала :   1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
 

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2006 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека