КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

 
ПЕРIОДИКА ЗА РУБРИКАМИ

Для дому, для сім'ї
Економіка
Краса та мода
Культура. Мистецтво.
Наука. Техніка
Педагогіка
Політика
Право
Ретро
Сільське господарство
Філологія. Художня література
Як підготуватися до свята
 
Переглянути все

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
 

 

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ: БІОЛОГІЯ
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ЖУРНАЛ
 
 

Подано експериментальні дані про особливості будови, розвитку та функціонування рослинних та тваринних організмів, флору та фауну України, одержані на основі досліджень, що проводяться науковцями біологічного факультету в галузях фізіології рослин та тварин, генетики, ботаніки, зоології, мікробіології, вірусології. Викладено також нові дані стосовно біохімічних і біофізичних основ регуляції у клітинах і органах у нормі й після впливу різноманітних фізико-хімічних факторів, наведено результати нових методичних розробок.
Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів та студентів.
Засновано в 1958 році.
Видається українською мовою.
Відділ періодики отримує це видання з 2000 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті: В.Яненко, С.Лопарєва «Обліки мало чисельних і зникаючих птахів околиць Києва і охорона їх біотипів».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Страницы журнала :   1 

 
 

Демографія та соціальна економіка
Науково-економічний та суспільно-політичного журнал.
 
 

Публікуються дослідження з теоретичної, описової та економічної демографії, висвітлює методологічні питання демографічного аналізу, проблеми теорії і практики демографічного прогнозування, соціальної політики та безпеки, людського розвитку, соціальної стратифікації суспільства, економіки праці. Виходить журнал двічі на рік українською мовою.
Видається з 2004 року.
Засновник: Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України.
Відділ періодики отримує це видання з 2010 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті: Е.М.Лібанова «Чорнобильська катастрофа: 25 років потому».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Фізико-хімічна механіка матеріалів
Міжнародний науково-технічний журнал
 
 

Засновник: Фізико-механічний інститту ім. Г.В. Карпенка Національної академії наук України.
Виходить з січня 1965 року, 6 разів на рік.
До 1991 року мова видання російська, з 1992 року видається українською мовою.
Журнал висвітлює результати досліджень і подає огляди щодо наступних проблем:
• процеси руйнування, моделі зародження й росту тріщин;
• корозійна втома, корозія під напруженням, фретинг-корозія;
• вплив середовищ, зокрема водню і радіації, низьких і високих температур;
• розрахунок на міцність і довговічність у вищеподаних умовах;
• технологія зміцнення, оптимізація структури та захист від корозії;
• неруйнівний контроль дефектності та діагностика.

Відділ періодики отримує це видання з 1968 року
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті: Андрейків О.Є., Долинської І.Я., Яворської Н.В. «Ріст тріщин повзучості в елементах конструкцій за довготривалого навантаження».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Украї́нський хімі́чний журнал
Науковий журнал.
 
 

Розглядаються теоретичні та експериментальні аспекти неорганічної і фізичної, аналітичної, органічної хімії, електрохімії, хімії високомолекулярних сполук – основних розділів сучасної хімії
Періодичність: 6 разів на рік
Засновник Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І..Вернадського, Національна Академія наук України.
У ньому друкуються теоретичні й експериментальні праці, а також хроніка, бібліографія й рецензії з різних областей хімічних наук. Журнал виходив у 1925—38 роках у Харкові, з 1948 поновлений у Києві.
Відділ періодики отримує це видання з 1948 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті: О.А. Ніколаєва, Л.О. Вретік, В.В.Загній, В.Г. Сиромятнікова « Циннамоїлвмістні полімери: синтез, властивості, сучасні напрямки застосування».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Ї
Незалежний культурологічний часопис
 
 

«Ї» досліджує проблеми культурології, політології, філософії. Головними напрямами діяльності є вивчення міжетнічних стосунків, проблем цивілізаційних розламів і адміністративних кордонів, формування европейської ідентичности і питань европейської інтеграції, сучасного політичного дискурсу.

Незалежний культурологічний часопис «Ї» формує базові засади громадянського суспільства України, займаючи чітко визначені позиції з усіх найважливіших питань суспільного і політичного розвитку України.
Виходить з квітня 1989 року.
Видається українською мовою.
Відділ періодики отримує це видання з 1997 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Габріель Прашль-Біхлер «Габсбурги і придворний етикет».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

Хроника 2000
Украинский культурологический альманах
 
 

Что означает слово «Украина». Многие ученые и политические деятели считали, а некоторые продолжают кричать об этом до сих пор, что упомянутое слово происходит от слова «окраина», то есть Украина была окраиной Российского государства всегда и вовеки веков! Это был огромный политический обман, нанесший страшный урон национальному, культурному и политическому возрождению Украины.
- Основной нашей задачей,— говорит Юрий Буряк, редактор альманаха, переводчик, издатель, — содействовать по мере сил освобождению некоторых соотечественников от комплекса неполноценности, пониманию наших корней, культуры, ее места в общеевропейском контексте.
Словом, существует массив украинской литературы — исторической, философской, художественной, которая долгое время по известным причинам не была известна читателям, многое для них является открытием. В альманахе впервые после советского периода увидели свет «Хуторская философия» Пантелеймона Кулиша, «Славянская мифология» Николая Костомарова, перевод с английского фундаментального труда ученого с мировым именем профессора Гарвардского университета Омельяна Прицака .
Альманах основан в мае 1992 года.
Выходит 4 раза в год.
Отдел периодики получает этот журнал с 1992 года.
Вашему вниманию предлагается начало статьи Олени Апанович «Гетьман України емігрант Пилип Орлик».
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Суча́сність
Часопис незалежної української думки.
 
 

Основна тематика: література, наука, мистецтво, суспільне життя.
Журнал виходив спершу від 1961 впродовж трьох десятиліть у Німеччині (Мюнхен), а потім у США, а від січня 1992 року «Сучасність» випускають в Києві.
Сучасність мала непартійний характер, і в ній брали участь діячі культури, науки, громадського і політичного життя незалежно від політичних і світоглядових переконань; серед них: Емма Андієвська, М.Андрієнко-Нечитайло, В.Барка, Ю.Бойко, Б.Бойчук, В.Бургард, В.Вовк, Я.Гніздовський, В.Голубничий, С.Гординський.
«Сучасність» багато уваги присвячує питанням руху опору в Україні і друкувала твори його діячів (І.Дзюби, І.Калинця, Л.Лук'яненка, М.Мороза, Є.Сверстюка, І.Світличного, В.Симоненка, Г.Снєгірьова,М.Холодного, В.Стуса, В.Чорновола) та ін. самвидавні матеріали.
«Сучасність» інформує про культурні, національні, соціальні, політичні, економічні, демографічні процеси в Україні, в СРСР і в комуністичному блоці, інформувала про духові течії Заходу. Аналіз подій в СРСР і УРСР на сторінках «Сучасності», зокрема критика політики національної дискримінації й русифікації неросійськомовних республік, накликала на неї часті напади на сторінках радянської преси.
Протягом останніх п'яти років журнал тричі був змушений призупиняти вихід через постійний брак коштів, зміну інвесторів, засновників, головних редакторів і творчих колективів. Чергові номери виходили із запізненням на кілька місяців або навіть на півроку. Журнал зовсім не видавався з середини 2010. На початку весни 2012 інвестором «Сучасності» стало видавництво «Спадщина-Інтеграл» і в квітні часопис відновив свою роботу після півторарічної перерви.
Відділ періодики отримує це видання з 2012 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Сергія Грабовського «Парад ідеологій».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

Слово і час
Науково-теоретичний журнал
 
 

Часопис засновано в січні 1957 року під назвою «Радянське літературознавство» як науковий журнал теорії, історії літератури і критики, орган Інституту літератури імені Тараса Шевченка АН УРСР і Спілки письменників України.
Первісно це був двомісячник. Від січня 1965 року журнал став виходити щомісяця.
Після смерті редактора журналу Олександра Білецького (2 серпня 1961 року) рівень журналу помітно знизився. На зниження рівня журналу також вплинуло посилення репресій проти української культури з початку 1960-х років, наслідком чого звузилася тематика публікацій. Низку авторів позбавили права друкуватися в журналі. Серед них Іван Дзюба, Іван Світличний, Євген Сверстюк, Віктор Іванисенко.
Від січня 1990 року журнал виходить під сучасною назвою «Слово і час» (в самому журналі послуговуються написанням «Слово і Час», а також абревіатурою — «СіЧ»).
Журнал «Слово і час» друкує статті й розвідки з питань теорії й історії української літератури, компаративістики, зарубіжних і слов'янських літератур, текстології, літературного джерелознавства, літературної критики, а також суміжних дисциплін — культурології, фольклористики й етнології, стилістики, перекладознавства та ін. Постійно ведуться також рубрики «Рецензії», «Наші презентації», «Літературна карта», «Осередки філології», «Хронограф», «Літопис подій», «Бібліографія», друкуються розвідки науковців-початківців («Дебют»), статті про літературну та громадську діяльність українців зарубіжжя («Діаспора»), про інтеграцію української філологічної науки в європейський культурний процес («Україніка»), архівні матеріали і спогади («Написане лишається», «З пам'яті літ») тощо.
Стратегічне завдання журналу — координація основних напрямів літературознавчих досліджень і формування на теренах України нового теоретико-літературного дискурсу.
Засновники журналу
• Національна академія наук України.
• Інститут літератури імені Тараса Шевченка.
Національна спілка письменників України.
Відділ періодики отримує це видання з 1957 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Леоніда Ушлакова «Філософія серця» Тараса Шевченка».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Київська старовина
Науковий історично-філологічний журнал.
 
 

В журналі друкуються статті та повідомлення історичної, філологічної (літературознавчої й мовознавчої), етнологічної i загальнокультурної проблематики, пов'язаної з історією Києва i ширше - України.
8 вересня 1999 р. журнал внесений ВАК України до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт.
Журнал був заснований у 1882 році. У 1992 році за ініціативою академіка НАН України П.П. Толочка видання журналу було оновлено.
Засновник: Київський славістичний університет.
Співзасновниками видання є Інститут археології НАН України, Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК та Київський славістичний університет.
На сторінках журналу друкуються історічні, лінгвістичні та літературознавчі дослідження. В останні роки збільшилася кількість публікацій славістичного напрямку, що стосуються української історичної та історико-філологічної проблематики.
Рік заснування: 1882 рік.

Періодичність: 6 разів на рік.
Мова видання: українська.

Відділ періодики отримує це видання з 1992 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Ольги Рябченко « Формування контингенту студентів вищих навчальних закладів Радянської України: (кінець 1920-х – 1930-ті роки ».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.Страницы журнала :   1 

 
 

Київ
Літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України.
 
 

Літературно-художні журнали в історії української журналістики завжди були носіями національної ідеї, засобом утвердження українства. Своєю появою вони ознаменували початок зародження української журналістики. Саме літературно-художні видання стояли в центрі національного самоусвідомлення .
Коли вся Україна жила в умовах “заблокованого” простору літературно-мистецька преса взяла на себе обов’язок творити духовну альтернативу тоталітарній системі. Літературно-художні видання одними з перших спричинили переоцінку цінностей наприкінці 80-х років минулого століття та висунули ідею української незалежності, вона ж стала активним чинником її утвердження під час національного пробудження 90-х і творить багатоаспектний дискурс національної культури, формує культурологічний текст нашої доби донині
Журнал «Київ» має рубрики: «Публіцистика», «Поезія»,»Проза», «Критика», «Мистецтво».
Видається з 1983 року.
Щомісячник
Засновники:
• Київська міська рада
• Національна спілка письменників України.

Відділ періодики отримує це видання з 1983 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Ігора Гірича «Київський путівник».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.Страницы журнала :   1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
 

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2006 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека