КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

 
ПЕРIОДИКА ЗА РУБРИКАМИ

Для дому, для сім'ї
Економіка
Краса та мода
Культура. Мистецтво.
Наука. Техніка
Педагогіка
Політика
Право
Ретро
Сільське господарство
Філологія. Художня література
Як підготуватися до свята
 
Переглянути все

1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
 

 

Українськимй фізичний журнал
Науковий журнал
 
 

Видання відділення фізики і астрономії Національної академії наук України.
Журнал публікує оригінальні статті та огляди в галузі експериментальної та теоретичної фізики.
• Поля та елементарні частинки
• Ядра та ядерні реакції
• Атоми і молекули
• Оптика, лазери, квантова електроніка
• Плазма і гази
• М'яка речовина
• Тверде тіло
• Наносистеми
• Загальні питання теоретичної фізики
• Нелінійні процеси
• Астрофізика і космологія
• Методика фізичного експерименту
• Хроніка, бібліографічна інформація, персоналії

Заснований 1956 року.
Виходить українською та англійською мовами кожного місяця. Всі випуски журналу публікуються у вільному доступі на офіційному сайті. Журнал індексується міжнародною базою Scopus.
Відділ періодики отримує це видання з 1985 року.
До Вашої уваги пропонується початок статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можливо за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.

Ще більше матеріалу за посиланням:

https://old.libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ALLP&P21DBN=ALLP&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=

Маєте можливість отримати інформацію з послугою електронної доставки документів
https://www.libr.dp.ua/?do=eldd

Вартість послуги – 2 грн одна сторінка
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(056) 731 92 87


Страницы журнала :   1 

 
 

Українська мова і література в школі
Науково-методичний журнал
 
 

В журналі публікуються статті з питань методики навчання української мови і літератури в ЗНЗ, закладах нового типу і ВНЗ, навчання української мови в школах національних меншин, проблем культури мови й духовності.

Рубрики журналу:
• Актуально
• Методика мови
• Методика літератури
• Педагогічний досвід
• Мовознавчі і літературознавчі студії
• Мова та література в закладах вищої освіти
• Інтерв’ю
• Портретна галерея
• На допомогу вчителю
• Рецензії. Огляди, Рефлексії.
• Світ української поезії

Заснований у червні 1997 року.
Засновник Інститут педагогіки НАПН України.
Часопис виходить 8 разів на рік .
Відділ періодики отримує це видання з 1999 року.
До Вашої уваги пропонується початок статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можливо за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.

Ще більше матеріалу за посиланням:

https://old.libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ALLP&P21DBN=ALLP&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=

Маєте можливість отримати інформацію з послугою електронної доставки документів
https://www.libr.dp.ua/?do=eldd

Вартість послуги – 2 грн одна сторінка
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(056) 731 92 87


Страницы журнала :   1 

 
 

Судноплавство
Міжнародний морський журнал
 
 

Спеціалізоване періодичне видання. Висвітлює питання розвитку українського і світового судноплавства, суднобудування, логістики, роботи морських і річкових портів, діяльності морських транспортних підприємств різних форм власності.
Видання поширюється серед професіоналів морського бізнесу – керівників підприємств транспортної індустрії, менеджерів вищої і середньої ланки судноплавних компаній, суднобудівних і судноремонтних заводів, представників морських адміністрацій, експертів, а також на спеціалізованих міжнародних транспортних форумах в Європі, Азії та інших континентах.
Видається з 1993 року.
Журнал виходить – 10 разів на рік. У кожному номері – 64 повнокольорових сторінок. Матеріали публікуються російською та англійською мовами.

Відділ періодики отримував це видання в 2021-2022 роках.
До Вашої уваги пропонується початок статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можливо за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.

Ще більше матеріалу за посиланням:

https://old.libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ALLP&P21DBN=ALLP&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=

Маєте можливість отримати інформацію з послугою електронної доставки документів
https://www.libr.dp.ua/?do=eldd

Вартість послуги – 2 грн одна сторінка
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(056) 731 92 87


Страницы журнала :   1 

 
 

Кіно-театр
Академічне видання в галузі мистецтвознавства
 
 

Журнал «Кіно-Театр» заснований у 1995 році Національним університетом «Києво-Могилянської Академії» за участі Міністерства Культури і туризму України. Видається кожні два місяці, тиражем 800-1000 примірників, не продається в мережі вільного продажу преси.
«Кіно-Театр» – є серйозним, академічним виданням в галузі мистецтвознавства, але без «пихатих мудрувань» і орієнтується на реального читача. Він поєднує свій академізм з популярністю, висвітлюючи сучасний кіно- і театральний процес. До роботи в журналі постійно залучаються студенти і викладачі курсу «Кіномистецтво» Києво-Могилянської Академії.
У цьому номері відображені актуальні теми кінознавства.
З цим номером можна познайомитися у відділі мистецтва обласної наукової бібліотеки за адресою: пр. Д. Яворницького, 18, кімната 21

Страницы журнала :   1 

 
 

Кіно-театр
Академічне видання в галузі мистецтвознавства
 
 

Журнал «Кіно-Театр» заснований у 1995 році Національним університетом «Києво-Могилянської Академії» за участі Міністерства Культури і туризму України. Видається кожні два місяці, тиражем 800-1000 примірників, не продається в мережі вільного продажу преси.
«Кіно-Театр» – є серйозним, академічним виданням в галузі мистецтвознавства, але без «пихатих мудрувань» і орієнтується на реального читача. Він поєднує свій академізм з популярністю, висвітлюючи сучасний кіно- і театральний процес. До роботи в журналі постійно залучаються студенти і викладачі курсу «Кіномистецтво» Києво-Могилянської Академії.
У цьому номері відображені актуальні теми кінознавства.
З цим номером можна познайомитися у відділі мистецтва обласної наукової бібліотеки за адресою: пр. Д. Яворницького, 18, кімната 21

Страницы журнала :   1 

 
 

«Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія»
Науковий журнал
 
 

«Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія» – періодичне рецензоване наукове видання відкритого доступу.
Галузь науки: 035 Філологія
Зареєстровано: Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 16695-5267р від 09.04.2010
Журнал включено до переліку наукових фахових видань України (категорія Б) зі спеціальності 035 Філологія (наказ МОН №).
«Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна
філологія» належить до найстаріших українських періодичних видань у своїй
царині. Він був заснований 1958 року, спочатку під назвою «Романо-
германська філологія», і мав висвітлювати наукові здобутки викладачів
відповідного університетського підрозділу у галузях романського,
германського мовознавства і зарубіжного літературознавства. Однак з часом,
у зв'язку з розширенням номенклатури мовних спеціальностей, відновленням
викладання східних мов і грецької мови Вісник отримав сучасну назву. Від
1962 р. – року утворення в університеті відділу перекладачів у Віснику
друкувалися і статті з перекладознавства, але згодом ця рубрика відійшла до
новоствореного міжвідомчого наукового збірника «Теорія і практика
перекладу», який виходив друком з 1979 до 1991 р. і науковою базою якого
був Київський Шевченків університет. Після припинення цього видання
перекладознавство повернулося до університетського Вісника «Іноземна
філологія».
В журналі публікуються статті із загального, германського,романського мовознавства. Висвітлюються актуальні проблеми сучасного перекладознавства й літературознавства. Приділяється увага дослідженню проблем міжмовної та міжкультурної взаємодії, ролі лексики і граматики в когнітивних механізмах текстотворення, мовним засобам оптимізації мовленнєвого спілкування у різних сферах суспільної практики, жанрово-стилістичним особливостям перекладу, питанням жанрової типології літературних форм.
Корисно для викладачів, наукових співробітників, аспірантів та студентів.
Засновник-видавець: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Рік заснування: 1958
Мови видання: українська
Періодичність: один раз на рік
ISSN 1728-2683; eISSN 2079-9101
У відділі документів іноземними мовами зберігаються випуски з 2000-2005 роки №№ 28-39, у відділі періодичних видань зберігаються випуски з 2006 -2012 роки №№ 40-45. 
 

ІНОЗЕМНА ФІЛОЛОГІЯ INOZEMNA PHILOLOGIA
науково-методичний журнал
 
 

У збірнику публікують наукові праці, які висвітлюють дослідження в Україні та за кордоном з тематики, що охоплює різноманітні аспекти вивчення германських і романських мов, а також з перекладознавства, зарубіжного й порівняльного літературознавства, класичної філології, методики викладання іноземних мов.
Журнал виходить щорічно.
Мови видання: українська та англійська.
Видавець: Львівський національний університет імені Івана Франка
“Іноземна філологія” індексується у таких базах даних: MLA International Bibliography with Full Text (EBSCO), DOAJ, Index Copernicus, Google Scholar.
Наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409 збірник включено до категорії “Б” Переліку наукових фахових видань України зі спеціальності 035 “Філологія”.
Відділ документів іноземними мовами отримував це видання з 1977 до 1992 року з невеликими перервами.
Журнал виходив з 1964 року. Матеріали до 1977 року та з 2004 року по 2023 рік можна знайти за посиланнями:
http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/foreighnphilology/index
ISSN: 0320-2372 (друк.)
ISSN: 2078-2373 (онлайн)
Ознайомитись з представленим номерами журналу можливо за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.
Відділ документів іноземними мовами ДОУНБ.
Тел.(056) 731 92 80Страницы журнала :   1 

 
 

Статистика України
Науково-інформаційний журнал
 
 

На сторінках журналу висвітлюються найважливіші теоретичні та практичні питання зі статистики та державного управління, зокрема публікуються матеріали з питань макроекономічної, соціальної та регіональної статистики, соціально-економічного розвитку України, державного управління та менеджменту. Значна увага приділяється статистичному моніторингу, сучасним інформаційним технологіям, міжнародним та зарубіжним проектам і програмам у галузі статистичних спостережень. Подаються законодавчі акти та офіційна статистична інформація, матеріали з історії статистики, поточна хроніка, бібліографія.
Серед авторів журналу – відомі вчені та фахівці України, країн близького та далекого зарубіжжя. Ведеться велика робота з публікації результатів досліджень аспірантів і докторантів у галузях статистики та державного управління.
Журнал розрахований на працівників статистичних органів, державних службовців, науковців, викладачів, аспірантів і студентів, користувачів статистичними даними, фахівців з економіки, управління та планування, підприємців та усіх, хто цікавиться сучасною статистикою.
Періодичність - щоквартально.
Видається з 1998 року.
Засновник (співзасновники) журналу: Державна служба статистики України, Національна академія статистики, обліку та аудиту та Національна академія державного управління при Президентові України.
Статті публікуються українською, англійською, французькою та польською мовами.
Відділ періодики отримує це видання з 1999 року.
До Вашої уваги пропонується початок статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можливо за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.
Ще більше матеріалу за посиланням:

https://old.libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ALLP&P21DBN=ALLP&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=

Маєте можливість отримати інформацію з послугою електронної доставки документів
https://www.libr.dp.ua/?do=eldd

Вартість послуги – 2 грн одна сторінка
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(056) 731 92 87


Страницы журнала :   1 

 
 

Регіональна економіка
Науково-практичний журнал
 
 

Дане видання є одним з провідних рецензованих наукових журналів в Україні з актуальних проблем регіонального та місцевого розвитку, який публікується 4 рази на рік. У ньому висвітлюється широке коло питань, пов’язаних з економічними дослідженнями у сферах:
 формування та реалізації регіональної політики та територіального розвитку;
 соціально-економічних диспропорцій розвитку територій, формування механізмів їх нівелювання;
 просторової організації соціально-економічних систем та просторових форм економічної діяльності;
 функціонування міст та агломерацій, сталого розвитку гірських та сільських територій;
 міжрегіонального та транскордонного співробітництва;
 природокористування та регіональної екологічної політики;
 фінансово-інвестиційних та інноваційних процесів на локальному рівні.
Засновники журналу:
o Національна академія наук України;
o ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України».
Численні автори журналу - науковці, викладачі, аспіранти у різних галузях регіональної економіки.
Відділ періодики отримує це видання з 1998 року.
До Вашої уваги пропонується початок статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можливо за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.

Ще більше матеріалу за посиланням:

https://old.libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ALLP&P21DBN=ALLP&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=

Маєте можливість отримати інформацію з послугою електронної доставки документів
https://www.libr.dp.ua/?do=eldd

Вартість послуги – 2 грн одна сторінка
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(056) 731 92 87


Страницы журнала :   1 

 
 

Український нейрохірургічний журнал
Науково-практичний журнал
 
 

Український нейрохірургічний журнал висвітлює фундаментальні та клінічні дослідження в галузі нейрохірургії, включаючи нейрорадіологію, отоневрологію, клінічну нейрофізіологію, органічну неврологію, нейроімунологію, нейрохімію та невропатологію; публікує випуски організації охорони здоров'я у галузі нейрохірургії. Медичний журнал відкритого доступу, що рецензується. Спеціалізоване видання для лікарів.
Попередні назви:
Бюлетень Української Асоціації Нейрохірургів (1995-1999) Український нейрохірургічний журнал з 2000 року.
Засновники
Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова
Українська асоціація нейрохірургів
Національна академія медичних наук України
Видається із 1995.
Мова: українська, англійська
Частота: Щоквартально
Відділ періодики отримує це видання з 2021 року.
До Вашої уваги пропонується початок статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можливо за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.

Ще більше матеріалу за посиланням:

https://old.libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ALLP&P21DBN=ALLP&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=

Маєте можливість отримати інформацію з послугою електронної доставки документів

https://www.libr.dp.ua/?do=eldd
Вартість послуги – 2 грн одна сторінка.

Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(056) 731 92 87


Страницы журнала :   1 

 

1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
 

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2006 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека