КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

 
ПЕРIОДИКА ЗА РУБРИКАМИ

Для дому, для сім'ї
Економіка
Краса та мода
Культура. Мистецтво.
Наука. Техніка
Педагогіка
Політика
Право
Ретро
Сільське господарство
Філологія. Художня література
Як підготуватися до свята
 
Переглянути все

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
 

 

Незалежний аудитор
Науково-практичне видання
 
 

Проблематика: висвітлення економічних питань та проблем з наукової точки зору, опублікування результатів дисертаційних досліджень, наукових та фахових статей.
Зі слів головного редактора журналу Владимира Іванкова: «Ми намагаємося відійти від вузькоспеціалізованої спрямованості і прагнемо стати широкопрофільним , якісним оглядачем . Ми не змінюємо назву або суть видання , ми - розширюємо межі . Адже що таке аудит за своєю суттю ? Це найточніша оцінка роботи в будь-якій сфері діяльності ( будь то туризм , політика , менеджмент або економіка) , це зважені , перевірені і відповідальні думки фахівців своєї справи. І ми намагаємося максимально розширювати рамки кругозору видання , тим самим привертаючи увагу читачів не лише до вирішення професійних завдань , а й до важливих світових подій.»
Періодичність видання 1 раз на квартал.
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами та паралельними випусками).
Заснований у 2012 році. Засновники: ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», ТОВ «Видавництво «СОВА», «ФрегтонПартисіпейшнЛімітед»
Відділ періодики отримує це видання з 2012 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Гушко С.В. «Аналітичне забезпечення управлінських рішень системою моніторингу промислового підприємства».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.

Страницы журнала :   1 

 
 

Молочное Дело
Специализированный журнал для работников молочной промышленности.
 
 

Журнал содержит производственно-практическую информацию для технологов и руководителей предприятий молочной промышленности. Основные тематические разделы журнала:
- сырье;
- сыроделие и маслоделие;
- производство мороженого;
- оборудование;
- новые технологии;
- пищевые добавки;
- ветеринария;
- упаковка;
- готовая продукция;
- информационно-аналитические обзоры по молочной отрасли;
- рекламный блок.
Читательская аудитория журнала: сотрудники молокоперерабатывающих заводов, комбинатов, консервных цехов, представительства и крупные предприятия, предлагающие на рынке Украины оборудование, добавки, упаковочные материалы .
Издается с 2002 года в Киеве в издательстве «Корсар».
Периодичность - 12 раз в год.

Відділ періодики отримує це видання з 2004 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Гавриш А.В., Шевченко О.Є., Нєміріч О.В. «Морозово підвищеної харчової цінності».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Жовтень
Літературно-мистецький і громадсько-політичний часопис
 
 

Духовний світ людини визначається творами літератури, які вона прочитала. За думкою філософа та педагога Мортімера Адлера читання та обговорення книг повинно стати частиною вільної гуманістичної освіти.

У функціонуванні освітньої та культурно-виховної систем ЛІТЕРАТУРА посідає виняткове місце . Саме вона через зміст твору визначає той обсяг цінностей, які одержує особистість на тому чи іншому етапі виховання. Художня література вивчає дійсність у художніх образах, формує відповідно до того чи іншого часу відповідний естетичний ідеал. Художня література як одна з форм суспільної свідомості відіграє значну роль у становленні особистості, виконуючи функції: естетичну, пізнавальну, інформаційну.
Специфічною рисою сьогодні культурної ситуації в Україні є зіткнення між народною та масовою культурою, при цьому агресивна, технічно озброєна й фінансово забезпечена маскультура намагається знищити народну культуру та мистецтво, розширюючи сфери свого впливу й коло своїх споживачів
Літературно-мистецькі журнали є важливою складовою творення національної свідомості. Життєдіяльні основи сучасної складової національної свідомості, створюють духовні підвалини майбутнього. Літературно-художні журнали є джерелом вивчення історії літератури та літературної критики в майбутньому. Літературно-художня періодика в історії української журналістики завжди була носієм національної ідеї, виступала засобом пробудження патріотичних почуттів й об'єднувала громадян довкола спільної мети.
Одним з таких прикладів є журнал «Жовтень». Заснований в 1940 році під назвою «Література і мистецтво». Він від липня 1945 до лютого 1951 виходив під назвою «Радянський Львів» як журнал Львівської організації Спілки радянських письменників України. В 1951–1989 роках виходив під назвою «Жовтень». З 1990 року виходить під назвою «Дзвін». Не зважаючи на постійні видавничі проблеми, «Дзвін» продовжує знайомити громадськість із сучасною українською прозою, поезією, друкує історичні розвідки, рецензії на книги та твори мистецтва. На сайті журналу вже розміщено чимало матеріалів та розширених анонсів літературних творів. У такий спосіб його редакція хоче примножити аудиторію читачів журналу не лише в Україні, але й за її межами.
Відділ періодики отримує це видання з 1951 року.
До Вашої уваги пропонується вірш з представленого журналу Павла Антокольского «Казка про царицю Нефертіті» в переводе Николая Ильницкого.
Ознайомитись з іншими номерами видання можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Сталь
Научно-технический и производственный журнал
 
 

Издается с 1931 года. Из истории создания журнала.Это был один из труднейших и вместе с тем один из самых героических периодов в истории социалистического строительства в СССР - период построения фундамента экономики в СССР, превращение в кратчайший срок Советской страны в передовую индустриальную державу — это результат огромной политической и организаторской работы. Жизненно важной была задача обеспечить оборонную мощь страны. Для того чтобы укрепить обороноспособность и отстоять независимость страны, необходимо было в короткий срок превратить СССР в могучую индустриальную державу, создать современную тяжелую индустрию. При определении заданий в области индустриализации страны учитывалось необходимость преимущественного роста производства средств производства, потому что без этого нельзя было обеспечить вооружение народного хозяйства новой и новейшей техникой, невозможно вообще расширенное воспроизводство. Первоочередное и преимущественное развитие тяжелой индустрии требовало соответствующего распределения капитальных вложений в пользу отраслей промышленности, производящих средства производства. СССР из страны, ввозящей машины и оборудование, превратился в страну, производящую их. Была решена задача достижения экономической независимости. В этот период и выходят первые номера журнала.
Тематика публикаций охватывает процессы подготовки железорудного сырья к переплаву, производства чугуна, стали, проката, технологии ферросплавной, трубной, метизной отраслей, проблемы металловедения и термической обработки, нетрадиционные методы металлургии, переработку вторичных ресурсов, экономику и организацию производства, вопросы экологии. Обсуждаются наиболее важные проблемы развития черной металлургии, регулярно публикуется информация о новых технологиях, оборудовании и видах продукции. Журнал публикует результаты новейших научных исследований, технологических усовершенствований и реализованных проектов.
Учредитель журнала: Международный союз металлургов. Издатель журнала: ООО Интермет Инжиниринг.
Официальное печатное издание Международного союза металлургов.
Отдел периодики получает этот журнал с 1936 по 1997 год. С 1998 года отдел периодики не получает это издание, но существует электронный каталог на статьи из этих журналов и интересующие статьи можно заказать посредством электронной доставки.
Вашему вниманию предлагается статья Виноград М.И., Шевченко З.А., Хитрик А.И., Спектор Я.И. « Возможные пути загрязнения стали ШХ15 крупными неметаллическими включениями».
Ознакомиться с этим или другими номерами журнала вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.
Страницы журнала :   1 

 
 

Химия твердого топлива
Научный журнал
 
 


Данный журнал Академии наук СССР, был основан в период расцвета научной, исследовательской, фундаментальной науки в СССР, в 1967 году. Проводимые в АН СССР исследования стали охватывать всё более широкий фронт науки; был достигнут высокий уровень фундаментальных исследований в области естественных наук, которые создали базу для решения в кратчайшие сроки крупнейших научно-технических проблем, в первую очередь - овладения энергией атомного ядра и освоения космического пространства.
Сеть научных учреждений АН ориентирована на развитие фундаментальных исследований в области естественных и общественных наук. В огромной степени расширилась материальная база АН, возросла техническая оснащённость её институтов и лабораторий; созданы крупнейшие комплексы институтов по физике твердого тела, химии, биологии и др. важнейшим областям современной науки. Укрепились связи АН с отраслевыми министерствами, ведомствами и их научными учреждениями. АН СССР играет важную роль в техническом прогрессе страны и культурном строительстве. Фундаментальные исследования, проводимые в АН СССР, оказывают большое влияние на развитие новых отраслей техники, в частности радиоэлектроники, вычислительной техники, химии полимеров, на развитие общественных наук. Учёные АН вносят большой вклад в науку. АН СССР превратилась в крупнейший центр мировой науки.
Выходит 6 раз в год.
Издается на русском языке.
Отдел периодики получал этот журнал с 1968 по 1998 годы. С 1999 года отдел периодики не получает это издание, но существует электронный каталог на статьи из этих журналов и интересующие статьи можно заказать посредством электронной доставки.

Вашему вниманию предлагается статья Добронравова В.Ф., Романовской М.В. «Расчет петрографических параметров угольных смесей».
Ознакомиться с этим или другими номерами журнала вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1   2 

 
 

Комсомольская правда
Общественно-политическая газета
 
 

История газеты развивалась вместе историей большой страны – СССР.
Первый номер вышел 24 мая 1925 года тиражом 31 тысяч экземпляров.
В этом году страна жила по законам НЭПа. Что будет дальше? Неизвестно. В Кремле разгорается ожесточенная борьба за власть.
Выпуск газеты стал для этого времени знаковым событием. По идее, «Комсомолка» должна была быть целиком и полностью под контролем большевистской партии и соответственно ее идеологии, но! Признание аудитории СССР же тоже нужно было как-то завоевывать…
Самую популярную газету России создавали так: указом ЦК РКП(б) от 13 марта 1925 года было принято решение: "Одобрить решение бюро ЦК РЛКСМ об издании Всесоюзной комсомольской газеты с выпуском на первый период 1-2 раза в неделю".
Первая редколлегия состояла из 5 человек. Редакция газеты «Комсомольская правда» изначально разместилась в историческом месте Москвы, недалеко от знаменитого дома Пашкова на Ваганьковском холме. Там, в переулке с официальным адресом Старо-Ваганьковский, 5, в двухэтажном доме и готовились первые номера. Адрес сыграл злую шутку – читатели писали письма: «Москва, Ваганьковское кладбище, «Комсомольской правде»…
С первых же шагов сама газета, и ее организаторы самое пристальное внимание уделяли тиражам и стремились завоевать лидерские позиции - стать лучшей молодежной газетой СССР.
11 мая 1926 года редакция переехала в другой московский переулок – Малый Черкасский. Из воспоминаний о первых годах работы «Комсомольской правды» бывшего сотрудника газеты Л. Гурвича, который работал в газете с 1926 года: «В одной из комнат разместилось три отдела. Два небольших столика принадлежали иностранному отделу. За наискось поставленным широченным столом литературного отдела трудились Иосиф Уткин и Джек Алтаузен (оба погибли в Великую Отечественную). Они ухитрялись одновременно спорить между собой, принимать посетителей, заказывать по телефону – единственному в комнате – статью и извлекать из посетителей, из моря самотека интересный улов. В комнате вечно накурено и шумно. Но работалось всем хорошо. Литературная страница выходила раз в неделю. В ней появлялись рассказы или отрывки из новых произведений М. Шолохова, А. Фадеева, Вс. Иванова, С. Третьякова, стихи В. Маяковского, Б. Пастернака, О. Мандельштама, Э. Багрицкого…».
А вот что писала Галина Серебрякова: «Обычаи редакции в первое десятилетие были своеобразны. Сотрудники и особенно посетители предпочитали стульям столы, подоконники и кипы книг на полу. Маяковский, взобравшись на чей-то письменный стол, как бы чеканя мысль, излагал план своей будущей поэмы «Капитал». В 1927 году он становится штатным сотрудником редакции и носил удостоверение сотрудника "КП" N 387. Поэт уделял редакционной жизни много времени, участвовал в самых различных акциях газеты. Сочинял подписи к карикатурам, давал аншлаги к газетным полосам, подкрепляя газетные удары поэтическими призывами.
В 1927 года журналисты газеты впервые рассказали о комсомольских производственных субботниках, поставили вопрос об узаконении первых комсомольских ударных бригад, "встречавших сопротивление бюрократов, вредителей и консервативных элементов на местах". Пропагандируя печатным словом новое в деятельности комсомола, в труде, быте юношей и девушек, редакция своей массовой организационной работой содействовала укоренению передового в самой жизни. С легкой руки «Комсомолки» верной помощницей комсомола стала гармонь, в культурный обиход молодежи вошли туризм, физкультура, книги, коллективные просмотры и обсуждения новых спектаклей и фильмов. Впервые «Комсомольская правда» начала проводить читательские конференции. Впервые в молодежной печати стали публиковать открытые письма читателей, делиться с ними своими планами и замыслами.
«Комсомольская правда» сумела облечь общие тенденции и призывы в конкретные практические формы действия. Сама того не предполагая, газета на годы вперед заложила фундамент многих будущих молодежных акций. В 1927 году «Комсомольская правда» поставила вопрос об узаконении комсомольских ударных бригад – прообраза комсомольско-молодежных бригад 60–70-х годов ХХ века, тех самых трудовых объединений, которые впоследствии стали главной действующей силой целинной эпопеи, которые строили сибирские города и промышленные гиганты типа Братской ГЭС, БАМа .
В 1929 году именно «Комсомольская правда» придумала то, что впоследствии стали называть всесоюзным социалистическим соревнованием, которое заменило в социалистическом государстве конкуренцию. Тридцатые годы – ключевые для истории России. Они вместили в себя жесточайший большевистский террор и одновременно гигантское созидательное начало в самых различных областях. Все больше и больше предприятий стали присваивать себе названия имени газеты. Трубопрокатный цех завода им. Ленина в городе Днепропетровске впредь стал называться цехом Комсомольской правды; Билибинская атомная станция, угольная шахта в Ростовской области, литейный цех в Свердловской области и даже бригада депо Москва-Сортировочная – были названы в честь популярной газеты.
В 30-х годах газета много «мечтала». Со страниц ее не сходят материалы и имена известных ученых и конструкторов, инженеров и техников. По воспоминаниям Юрия Жукова, в эти годы редакция газеты стала своеобразным штабом борьбы за осуществление научно-технической революции. В этот штаб вольно или невольно попал К. Э. Циолковский. О нем много писали в газете, публиковали его статьи, которые тогда казались совершенно фантастическими.
Тираж газеты, по сравнению с предыдущими годами – начал стремительно расти и уже к 14 января 1931 года - составлял 622 782 экз.
Удивительно, насколько обогнала газета время. В 1931 году, когда возникла потребность в технически образованных кадрах, газета стала своего рода общесоюзным институтом. Начали выпускать технические страницы. В 1932 году «Комсомолка» одной из первых рассказала об использовании атомной энергии. Это был рассказ об А. Ф. Иоффе, который сумел «разрушить ядро атома лития». 15 апреля 1932 года газета выпустила тематическую страницу, посвященную пластическим материалам. Это была обычная газетная заметка об уникальных свойствах новых материалов, которые позволяет создавать «синтетическая химия».
Со страниц «Комсомольской правды» в повседневную жизнь внедрялись литература и книжная культура. Трудно поверить, что в то время физкультура была почти не развита и во многом, благодаря газете в СССР физическая культура и спорт становились явлением массовым.
«Комсомольская правда» даже поучаствовала в создании фильма «Веселые ребята». Исаак Дунаевский никак не мог подобрать текст для марша веселых ребят. Потом кто-то надоумил композитора обратиться в газету. В «Комсомолке» появилось объявление, и музыканту пошел поток текстов, пока, наконец, к нему лично не пришел работник журнала «Крокодил» Лебедев, писавший свои острые материалы под псевдонимом Кумач. И вскоре стихи его на музыку Дунаевского пела огромная страна:
«Нам песня строить и жить помогает,
Она, как друг, и зовет и ведет,
И тот, кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадет!..»
Именно в эти годы в редакции закладываются традиции.
Волна репрессий захлестнула страну. В июле специальная комиссия осуществит кадровую чистку сотрудников «Комсомольской правды. В одной из передовых, опубликованных в самой «Комсомольской правде» по итогам IV пленума ЦК ВЛКСМ, говорилось дословно следующее: «Во всех крупнейших политических провалах и ошибках, допущенных руководством комсомола, огромная вина ложится на коллектив «Комсомольской правды». Враги народа, долгое время орудовавшие в редакции, использовали в своих гнусных целях преступную беспечность и ротозейство редакционного коллектива.
Чтобы понять размах бедствия, которое постигло редакцию, следует отметить, что в 1937 году сменилось три редактора! Разгром редакции был акцией спланированной и подготовленной. Большинство репрессированных проходили по так называемому делу об антисоветской террористической группе в редакции «Комсомольской правды».
1941год. На рассвете 22 июня, в один из самых длинных дней в году, Германия начала войну против Советского Союза. В первые дни по мобилизации добровольно на фронт ушли 33 сотрудников. Еще 14 были откомандированы во фронтовые и армейские газеты. 15 сотрудников стали военными корреспондентами «Комсомольской правды».
В октябре 1941 года в редакции осталось всего десять человек (из них шесть журналистов). Правда, фронт был рядом, и наши военные корреспонденты появлялись в редакции почти ежедневно. За заслуги в годы войны газеты «Комсомольская правда» была награждена орденом Отечественной войны I й степени.
Окончание войны требовало изменений в редакционной жизни и постановке газеты. Перед газетой стояла новая задача – восстановление народного хозяйства и мирной жизни. Переходный период от войны к миру редакция прошла без особых сложностей. Здесь не наблюдалось милитаристского синдрома, материалы даже на военную тематику, а она еще долго продолжала быть основной, несли боль и сострадание. Газета писала о сиротах, разрушенных семьях, городах и селах. Спустя еще какое-то время стали появляться рассказы о подвигах молодежи в годы войны и героических поступках. Материалы были с огромной верой в будущее. «Старые» журналисты, большинству из которых не было 30–35 лет, и составляли лучшие кадры газеты. Их имена знала вся страна.
В послевоенные годы редакционный состав пополняется за счет выпускников Центральной комсомольской школы и факультета журналистики Московского государственного университета.
Газета все еще жила по странному графику. Официально редакция начинала работать с 14 часов дня – и до 23 часов вечера. Подписывали номер еще позднее. А выходила «Комсомольская правда» в два – три часа ночи.
В газете появились рубрики (например, «Люди с горящими сердцами»), которые вновь обращали внимание на духовные, человеческие ценности. А знаменитые дискуссии газеты на мировоззренческие и этические темы собирали многотысячные аудитории и приносили в редакцию потоки писем, благодаря которым появились рубрики «Наши читатели рассказывают», «Переписка с читателем», «Письмо позвало в дорогу».
В истории России 60-е годы получили название «оттепель», которые несли с собой надежду коренных изменений в СССР, а, следовательно, газете нужно было срочно менять ориентиры. Именно в 60-е годы были заложены главные принципы жизни и деятельности газеты, которые в последующее время, несмотря на изменение экономического и политического строя в СССР, стали фундаментом и помогли спасти газету, вывести ее в лидеры не только общероссийской, но и мировой газетной индустрии. Эти классические принципы, основанные на том, что главной действующей фигурой для газеты является читатель, и в современных условиях доказали свою силу и перспективность. Оказавшись в эпицентре всех событий, происходящих в стране, газета приняла самое активное участие в общественно-политической и социально-экономической жизни.
Начинаются активные попытки редакций начать движение в сторону реформирования в газетной отрасли.

Феномен «Комсомолки» уже не оспаривается, ее оппозиционность – отражение того общего внутреннего протеста, который в 80-е, уже в период горбачевской перестройки, выльется в безусловное лидерство в российском газетном мире теперь уже в новых рыночных условиях.
Впереди «Комсомольскую правду» ждут потрясения реформ и собственные реформы, борьба за сохранение самой газеты и неимоверный взлет тиражей, акционирование и многое другое, что выведет ее на мировой уровень в число лучших изданий планеты.
90-е годы вошли в историю России как время демократических преобразований во многих областях общественно-политической. Был взят курс на продолжение начатых во второй половине 80-х годов демократических и социальных реформ. Нужно было двигаться в сторону рынка, включаться в конкурентную борьбу, настраивать редакцию на реалии нового времени. Предстояла гигантская работа по созданию рыночных структур, способных принять на себя бремя издания многомиллионной национальной газеты.
С 1 декабря 1990 года «Комсомольская правда» перестала быть органом ЦК ВЛКСМ. Новое обозначение - "Всесоюзная ежедневная газета".
Между тем, при всех положительных достижениях, на первый взгляд, безоблачном развитии в начале 1990-х годов, в особенности после путча 1991 года, когда стал разваливаться коммунистический режим, газета как производственный конгломерат вступила в полосу кризиса. Гигантская инфляция, разрушение устоявшихся экономических и хозяйственных связей ставили многомиллионное тиражное издание в тяжелейшее положение. Наличие подписки по всему СССР и одновременно распад государства поставил вопрос о самой возможности издания газеты для стран СНГ.
С началом перестройки в газете начали появляться социально-критические статьи, которые ещё больше повысили популярность газеты. В 1990 году «Комсомольская правда» стала ежедневной газетой с самым большим в мире тиражом (22 миллиона 370 тысяч экземпляров).
После распада СССР в 1992 году газета была приватизирована и изменила свою концепцию на развлекательную, сохранив название. В 1990—2000-е годы от общественно-политической тематики газета заметно сместила акцент внимания на светскую хронику, жизни знаменитостей и развлечение читателя, став одним из крупнейших «таблоидов». Политический обзор в газете остался, но стал занимать меньше места.
Вхождение «Комсомольской правды» в Интернет. Сайт газеты появился в Мировой паутине одним из первых среди российских СМИ. Сетевой продукт после серьезной реорганизации превратился в мощный информационный продукт. Количество посещений уверенно перевалило за сотню тысяч. Современная идеология привлекла новые программные решения – стала функционировать электронная база данных газеты. Экспертные оценки, постоянный рост аудитории свидетельствовали, что сайт «Комсомольской правды» состоялся как самостоятельный контент-проект.
Сейчас www.kp.ru читают 3 млн 200 тысяч пользователей в месяц, показы страниц ресурса превышают 24 млн в месяц, ежедневно на сайт заходит около 180 тысяч пользователей.
В 2009 году в «Комсомолки» появилась своя радиостанция. 9 февраля на частоте 97,2 FM в Москве заработал передатчик. А уже 16 февраля в 9 часов утра в эфир вышел первый выпуск новостей. На радио КП опробуется новый формат работы – онлайн марафоны во время массовых политических мероприятий и шествий
В 2011 году появилось собственное телевидение! КП-ТВ — общественно-информационный телеканал «Комсомольской правды», самой крупной газеты России.
В эфире канала можно было увидеть сенсационные расследования, неожиданные репортажи и новости, интервью с самыми популярными людьми планеты, удивительные истории о жизни, любви и надежде теперь можно и увидеть.
Нынешнюю «Комсомольскую правду» часто критикуют за тенденциозную подачу материала и за публикацию «уток». Критики относят газету к жёлтой прессе, а иностранные издания называют «Комсомольскую правду» «пропагандистской бульварной газетой» в связи с тем, что на страницах издания никогда не встречается критика действующей власти. Публикации журналистов «Комсомольской правды» вызывают скандалы и судебные разбирательства в отношении газеты.
За рубежом газета выходит тиражом один миллион экземпляров, в 48 странах мира. В Европе не уступает по тиражам и даже обгоняет такие русскоязычные издания, как «АиФ», «Новое русское слово», «Известия».
Газета остается любима читателями. В «Комсомольской правде» всегда очень ценились слово, форма подачи материала, жанровая палитра. Это воспитывалось на лучших примерах русской литературы, поэтому планка качества и мастерства в газете была поднята очень высоко. Журналистские традиции так же бережно сохраняются творческим коллективом, и во многом поэтому чудесным образом существует баланс между между серьезной, аналитической журналистикой, исконным русским словом, душевным, неспешным разговором и современным ритмом жизни с ее подвижностью, детализацией, приближенностью к потребительским запросам читателя. За эти бурные годы новейшей истории газете удалось не растерять, а, наоборот, приумножить творческий потенциал.
Отдел периодики получает эту газету с 1945 года.
Вашему вниманию предлагается статья о Сергее Королевом «Звездный конструктор» Ярослава Голованова.
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Гигиена и санитария
Научный журнал
 
 

Данный журнал стоит у истоков развития советского здравоохранения, советской гигиенистики.
В журнале определено содержание и направление деятельности санитарных органов страны и работы научно-исследовательских гигиенических учреждений. Основным в научно-практической деятельности советских гигиенистов является научное обоснование биологического оптимума, которому должна соответствовать внешняя среда, чтобы обеспечить человеку нормальное развитие, хорошее здоровье, высокую работоспособность и долголетие. Для решения этих задач проводятся экспериментальные исследования в лабораториях и натурных условиях, в производственных условиях и бытовой обстановке. В СССР гигиенические мероприятия включаются в планы промышленного, сельскохозяйственного, жилищного и культурного строительства.
Научную разработку различных гигиенических проблем в СССР вели институты гигиены труда, институты коммунальной гигиены и институты питания. Старейшее научно-исследовательское учреждение страны — Московское НИИ гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана, созданный в 1927. научно-исследовательская работа в области гигиены ведётся также на кафедрах гигиены медицинских институтов и институтов усовершенствования врачей.
Большую роль в развитии гигиены играет учредитель журнала Всесоюзное научное общество гигиенистов, предшественником которого было Русское общество охранения народного здоровья (1877—1917). Московское общество гигиенистов было создано Ф. Ф. Эрисманом в 1892. В 1925 создано Всесоюзное общество социальной и экспериментальной гигиены В 1967 общество гигиенистов насчитывало 11 тыс. членов. Национальные общества по гигиене есть во Франции, Англии, ГДР и др.
В СССР вопросы гигиены освещаются в журналах "Гигиена и санитария" (1936—), "Гигиена труда и профессиональные заболевания" (1957—), "Вопросы питания" (1932—), "Советское здравоохранение" (1942—) и др.
В настоящее время данный журнал является гигиеническим журналом общего профиля. Печатает статьи по всем разделам гигиенической науки и санитарной практики. Основное внимание уделяется вопросам гигиены окружающей среды и населенных мест, экологии человека, гигиены детей и подростков и радиационной гигиены, гигиены труда, питания и социальной гигиены. Публикует статьи обзорного характера, в которых освещаются современные научные положения и практически важные вопросы,печатает материалы, посвященные важным научно-практическим вопросам, интересующим работников центров госсанэпиднадзора, знакомит читателей с новыми методами гигиенических исследований.
Помещает материалы по вопросам организации и планирования санитарного дела, научным основам санитарного законодательства, подготовки санитарных врачей, санитарной статистике, по санитарному просвещению и истории санитарного дела в нашей стране, состоянию гигиенической науки и санитарной практики за рубежом. Пропагандирует передовой опыт работы центров госсанэпиднадзора. Помещает сообщения о работе съездов, конференций и совещаний по санитарно-гигиеническим вопросам, о деятельности Научного медицинского общества гигиенистов, рецензии на вышедшие монографии и учебники по вопросам гигиены и санитарии.
Журнал рассчитан на санитарных врачей и гигиенистов, организаторов санитарного дела, работников центров госсанэпиднадзора, работников научно-исследовательских гигиенических институтов и профессорско-преподавательский состав кафедр гигиены медицинских институтов.
Журнал основан в 1922 году. До 1932 года назывался «Гигиена и социалистическое здравоохранение»
Периодичность 6 раз в год.
Отдел периодики получал этот журнал с 1943 по 1994 год.
С 1994 года отдел периодики не получает это издание, но существует электронный каталог на статьи из этих журналов и интересующие статьи можно заказать посредством электронной доставки.Вашему вниманию предлагается статья Думанского Ю.Д., Попович В.М.,
Прохватило Е.В. «Гигиеническая оценка электромагнитного поля, создаваемого высоковольтными линиями электропередач».
Ознакомиться с этим или другими номерами журнала вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1   2 

 
 

Известия Академии наук СССР . Серия Физическая
Научный журнал
 
 

Продолжая освещать на страничке «Ретро» развитие науки в СССР. Подробнее рассмотрим историю создания АН СССР.
Академия наук основана 28 января (8 февраля) 1724 в Петербурге указом Петра I; открытие состоялось в конце 1725. Первоначально называлась Академией наук и художеств, с 1803 - Императорской Академией наук, с 1836 - Императорской Санкт-Петербургской АН, с февраля 1917 по 1925 - Российской АН, с июля 1925 - АН СССР. В первые десятилетия существования в её составе преобладали приглашаемые иностранные учёные; в частности, в АН работали Л. Эйлер, Д. Бернулли. В 1742 в АН был избран великий русский учёный М. В. Ломоносов, внёсший огромный вклад в развитие многих отраслей науки и оказавший большое прогрессивное влияние на работу АН. Деятельность АН в 18 в. развивалась преимущественно в области математических и естественных наук, с одной стороны, и изучения природных богатств, географии и состава населения России - с другой; был проведён ряд научных экспедиций, в т. ч. большая Сибирская экспедиция (1732), приведшая к открытию разнообразных природных богатств, В 19 в. в АН были организованы: Пулковская обсерватория (1839), несколько лабораторий, музей - Минералогический, Азиатский и др. В 1841 в АН были учреждены отделения: физико-математических наук, русского языка и словесности, историко-филологических наук.

До Великой Октябрьской социалистической революции академия не имела сколько-нибудь значительной материальной базы, располагала лишь небольшим числом научных учреждений. Царское правительство ставило во главе Академия наук представителей придворных кругов. Только после Февральской революции 1917 Академия наук получила право избирать своего президента. 1917 г. - год великих потрясений. Рухнула Российская империя. Большинство ученых не приняло Октябрьскую революцию. 21 ноября 1917 г. Общее собрание Академии обратилось к ученым страны с посланием, в котором высказывалось негативное отношение к революции. Но Академия при этом не отказалась от профессионального сотрудничества с новой властью. В декабре 1917 г. на годичном собрании С.Ф. Ольденбург, отметив, что "Россия встала на край гибели", подчеркивал: "Люди науки не могут не сознавать, что без их работы немыслимо просвещение и культура, а без этих последних - никакое достойное человеческое существование".
Великая Октябрьская социалистическая революция открыла новую эпоху в деятельности АН СССР. Придавая громадное значение роли научных исследований, АН СССР направляет деятельность на решение актуальных задач развития.
В период социалистического строительства деятельность АН СССР бурно развивалась. В 1928 в её составе было 9 институтов, в 1934 - уже 25. Во 2-й половине 30-х гг. в неё вошёл ряд институтов по общественным наукам, в т. ч. по экономике, философии и праву. В июне 1927 был утвержден новый Устав АН СССР, в котором её деятельность связывалась с крупнейшими задачами науки, решение которых было необходимо для развития народного хозяйства и культуры страны; новый устав давал возможность АН больше влиять на развитие науки. Если в дореволюционный период деятельность Академии наук была сосредоточена в основном в Петербурге, где проживало большинство её членов, то после Октябрьской революции положение изменилось: в АН стали избираться учёные, работающие в разных городах страны. В 1929-32 её состав значительно пополнился; наряду с многими выдающимися учёными в области естественных и общественных наук, в АН были избраны крупные инженеры и общественные деятели. В этот период АН провела в различных районах страны ряд выездных научных сессий, в которых приняли участие работники производства.

В 30-х гг. началась организация филиалов и научно-исследовательских баз АН в республиках, краях и областях СССР; первыми были созданы филиалы на Урале, в Закавказье и на Дальнем Востоке. Усилилась подготовка научных кадров; в 1929 в АН была организована аспирантура. Всё это содействовало укреплению связи науки с практикой. С 1931 стало осуществляться планирование научно-исследовательских работ АН. В 1934 Совнарком СССР принял постановление о переводе АН из Ленинграда в столицу Советского Союза Москву.

«Известия АН СССР» начали издаваться в 1925; с 1928 выходили по отделениям физико-математических и гуманитарных наук, с 1931 — по отделениям математических, естественных и общественных наук. В 30-е гг., после образования в составе Академии 8 отделений, стали выходить в 7 сериях по всем естественнонаучным отделениям и отделению технических наук; в 1940 возникла серия «Отделение литературы и языка»; в 1951 «Серия географическая и геофизическая» разделилась на две. После реорганизации Академии в 60-е гг. и образования в её составе 4 секций и 17 отделений «И. АН СССР» выходят в 20 сериях. Издаются в Москве и Новосибирске Все серии «Известий АН СССР», за исключением «Серии физической», которая публикует только научные доклады по вопросам физики, прочитанные на общих собраниях АН СССР, а также на организуемых ею съездах, конференциях и прочих, печатают статьи и сообщения по отраслевой тематике
Секция физико-технических и математических наук издаёт «Серию физическая» с 1936года. Выходит 6 номеров в год. С 1956 года выходит по 12 номеров в год. В 1993 году переименован в Известия РАН. Серия Физическая».
Журнал предназначен для публикации научных докладов, прочитанных на общих собраниях Российской Академии Наук, а также на съездах, конференциях и совещаниях, организуемых РАН по специальным проблемам физики. В журнале публикуются статьи по ядерной спектроскопии, физике космических лучей, электронной микроскопии, катодной электронике, применению рентгеновских лучей к исследованию материалов, по ферро- и антиферромагнетизму, сегнетоэлектричеству и полупроводниковым соединениям, а также по люминесценции, атомной и молекулярной спектроскопии и др.
Отдел периодики получал этот журнал с 1944 по 2011 год.
С 2012 года отдел периодики не получает это издание, но существует электронный каталог на статьи из этих журналов и интересующие статьи можно заказать посредством электронной доставки.

Вашему вниманию предлагается статья Е.Н. Фейнберга «К теории распостранения радиоволн вдоль реальной поверхности».
Ознакомиться с этим или другими номерами журнала вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ
Страницы журнала :   1   2   3 

 
 

ТОП-100. Рейтинг лучших компаний Украины
Информационно-аналитическое издание
 
 

Проект «ТОП-100» выпускает серию рейтингов, посвященных украинскому бизнесу. В их числе: рейтинг лучших компаний Украины, рейтинг лучших топ-менеджеров, рейтинг крупнейших и наиболее эффективных компаний Украины.
За 15 лет существования на рынке журнал «ТОП-100» создал объективную и качественную систему рейтингования с участием профессиональных экспертов. Проект «Топ-100» — это независимые и профессионально подготовленные рейтинги и аналитические материалы, которым доверяет бизнес-сообщество и инвесторы. Информация, представленная в рамках проектов, актуальна на протяжении всего года и всегда под рукой у тех, кто принимает стратегические и тактические решения.
Дважды в год церемонии награждения победителей«ТОП-100» становятся общенациональным событием в жизни деловой элиты Украины.
Журналы «ТОП-100» дают разностороннюю информацию о состоянии крупнейших украинских предприятий и различных отраслей экономики. Помимо основных рейтингов по доходу, прибыли, экспорту и капитализации, редакция традиционно представляет отраслевые рейтинги, из которых читатели узнают о позициях на рынке крупнейших игроков основных отраслей. Все это делает журнал интересным для широких кругов деловой общественности
Выходит 4 раза в год. Издается на русском языке.
Отдел периодики получает этот журнал с 2005 года.
Вашему вниманию предлагается начало статьи Игоря Гордиенко «Массовый успех». О страховой компании «Инго Украина».
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.
Страницы журнала :   1 

 
 

Казна України
Професійне і практичне відомче видання
 
 


Комплексно висвітлює казначейську проблематику, а ознайомлення з публікаціями журналу надає змогу працівникам фінансової бюджетної системи поповнювати свої знання.
Видання буде корисним спеціалістам Державної казначейської служби України, бюджетним установам, іншим відповідним структурам, на які, зокрема, розраховується тематика видання.
Мова видання: українська.
Засновник: Державна казначейська служба України.
Рік заснування: 2009.
Періодичність: 6 разів на рік.
Відділ періодики отримує це видання з 2010 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Алечки Ірини «Надання позик на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів – ключові аспекти при укладанні договорів».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.

Страницы журнала :   1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
 

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2006 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека