КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

 
ПЕРIОДИКА ЗА РУБРИКАМИ

Для дому, для сім'ї
Економіка
Краса та мода
Культура. Мистецтво.
Наука. Техніка
Педагогіка
Політика
Право
Ретро
Сільське господарство
Філологія. Художня література
Як підготуватися до свята
 
Переглянути все

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 [97] 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
 

 

Археологія.
Науковий журнал.
 
 

Науковий журнал «Археологія» — офіційний друкований орган Інститута археології Національної Академії наук України (НАНУ), який публікуює наукові дослідження вчених як інститута, так і інших наукових організацій України та зарубіжжя.

Тематика журнала — аналітичні статті по археології та давній історії, публикації археологічних матеріалів з розкопок, методика аналіза польових досліджень, охорона пам"яток. Зміст кожного номера формується таким чином, щоб видання зацікавило усіх фахівців в області археології та давній історії незалежно від їх спеціалізації, а також усіх, хто досліджує цю тематику.

Бібліотека отримує видання з 1998 р.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами видання можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ


Страницы журнала :   1 

 
 

Медведь.
Популярный иллюстрированный журнал.
 
 

Первый номер вышел в 1995 г. «Медведь» стал первым российским глянцевым мужским журналом.

За основу аудитории были выбраны мужчины в возрасте от 35 и старше, с высоким социальным и материальным статусом. То, что текстов в «Медведе» больше, чем в других журналах, предусматривает еще и высокий интеллект потребителя.

Герои "Медведя" - настоящие мужчины и самые красивые женщины. Интересы журнала - политика, спорт, автомобили, табак, мода, здоровье.

"Медведь" – русский по духу и европейский по исполнению.

Библиотека получает издание с 1997 г.
Вашему вниманию предлагается начало статьи.
Ознакомиться с этим и другими выпусками Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Наукові вісті Національного університету України
Науково- технічний журнал.
 
 

Напрямки або тематика:
•економіка та організація виробництва;
•електроніка, радіотехніка та засоби телекомунікацій;
•енергетика та нові енергогенеруюч і технології;
•інформаційні технології, системний аналіз та керування;
•матеріалознавство та машинобудування;
•приладобудування та інформаційно-вимірювальна техніка;
•проблеми біотехнології;
•проблеми енергозбереження;
•проблеми хімії та хімічної технології;
•соціальні та гуманітарні проблеми вищої школи;
•теоретичні та прикладні проблеми фізико-математичних наук.

Галузі наук, за якими журнал є фаховим ( за всіма групами спеціальностей ) :
•фізико-математичні;
•хімічні;
•біологічні;
•технічні;
•економічні .

Бібліотека отримує видання з 2004 р.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами видання можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ


Страницы журнала :   1 

 
 

Наука та інновації.
Науково-практичний журнал.
 
 

Заснування журналу обумовлено потребою всебічно на професійному рівні проінформувати широку читацьку аудиторію про роль науки і технологій у забезпеченні інноваційного розвитку нашої країни.

Журнал "Наука та інновації" занесено до переліку наукових видань Вищої атестаційної комісії України, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт.

Бібліотека отримує видання з 2005 р.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами видання можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ


Страницы журнала :   1 

 
 

Український математичний журнал.
Науковий журнал.
 
 

Науковий журнал, заснований у травні 1949 року.
Виходить щомісяця.
Засновник Інститут математики НАН України.
«Український математичний журнал» публікує статті з усіх напрямків фундаментальної та прикладної математики, переважно з проблем алгебри, геометрії, топології, диференціальних рівнянь та математичної фізики, теорії ймовірностей та теорії випадкових процесів, функціонального аналізу та теорії функцій.
Розрахований на наукових працівників - математиків та механіків, а також викладачів ВНЗ та студентів старших курсів математичних факультетів.
Відділ періодики отримує журнал з 1949 року.
Ознайомитись з представленим виданням можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К.Маркса, 18
Відділ періодики ДОУНБСтраницы журнала :   1 

 
 

Український біохімічний журнал.
Науково-теоретичний журнал .
 
 

Журнал освітлює різні галузі біохімії.

Бібліотека отримує видання з 1946 р.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Доповіді Національної академії наук України:Математика, природознавство, технічні науки.
Науково-теоретичний журнал .
 
 

Журнал публікує короткi повiдомлення про оригінальні і ніде не надруковані дослідження в галузі математики, природознавства і техніки, авторами яких є дійсні члени та члени-кореспонденти НАН України.

Журнал публікує також повідомлення інших авторів, що мають мотивоване представлення дійсного члена або члена-кореспондента НАН України з відповідної спеціальності.

Бібліотека отримує видання з 1995 р.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Знание-сила.
Научно- популярный и научно- художественный журнал для молодежи.
 
 

Журнал является известным научно-популярным изданием, публикующим материалы о научных сенсациях, о достижениях в различных отраслях знаний – физике, астрономии, космологии, биологии, истории, экономике, философии, психологии, социологии.

Кредо журнала в последние 50 лет – серьезный разговор с читателем о проблемах науки, экономики, общества, о путях развития научной мысли, о поиске решений наиболее важных проблем экономики, общества.

Журнал способствует развитию кругозора у школьников. Журнал полезен студентам, научным и техническим работникам, менеджерам – всем, кто интересуется состоянием современной науки, кто воспринимает науку и научное знание как действенный инструмент преодоления экономических и социальных проблем в эпоху глобализации.

Одну из важных целей редакция журнала видит в поднятии престижа отечественной науки в глазах общественности.

Библиотека получает издание с 1946 г.
Вашему вниманию предлагается начало статьи.
Ознакомиться с этим и другими выпусками Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

Наука и жизнь.
Научно- популярный журнал.
 
 

Главная цель журнала: популяризация научных знаний.

Основные рубрики: наука, техника, медицина, история, дела домашние, сад, огород, человек и компьютер, фото-и видео любительство, логические задачи, головоломки, кунсткамера, маленькие хитрости, кроссворд с фрагментами, шахматы, спортзал.
Постоянные авторы: лауреаты Нобелевской премии Жорес Алферов, Виталий Гинзбург, Владимир Губарев, Борис Патон. Главной отличительной чертой журнала является ответственность за каждое слово и полная достоверность информации.

Аудитория:
Широкий круг читателей: научно-техническая интеллигенция, профессорско-преподавательский состав ВУЗов, руководители крупных предприятий, студенты и старшие школьники.

Библиотека получает издание с 1943 г.
Вашему вниманию предлагается начало статьи.
Ознакомиться с этим и другими выпусками Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

Родина.
Общественно- политический, научно- популярный иллюстрированный журнал.
 
 

Журнал "Родина" - единственное в России издание по истории страны с древнейших времен до наших дней.

Цель - рассказать об истории России не скучно, а интересно, заинтересовав разные возрастные категории и людей разных профессий. Его авторы - известные историки, этнографы, археологи, писатели, публицисты. Кажется, нет такого "уголка" истории, о котором не поведал бы за минувшие годы журнал "Родина".

Здесь можно найти рассказы о полянах и древлянах, о становлении княжеств и государства, о монгольском нашествии, об интригах вокруг царского трона; здесь и великие исторические личности, поворотные события российской истории, и житье-бытье простого человека; очерки о научных и географических открытиях, об орденах и медалях, об истории чинов и мундиров, о судьбе россиян, поселившихся в Харбине, Париже, Стамбуле, Южной Америке: Регулярно выходят специальные выпуски журнала, посвященные важнейшим темам отечественной истории и отношениям России с ее соседями; среди них - "Россия на Кавказе", "Евреи в России", "Древняя Русь", "Россия и Швеция", "Россия и Турция", "Россия и Украина", "Россия и Германия", "Россия и Великобритания" и многие другие.

Библиотека получает издание с 1989 г.
Вашему вниманию предлагается начало статьи.
Ознакомиться с этим и другими выпусками Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 [97] 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
 

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2006 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека