КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

 
ПЕРIОДИКА ЗА РУБРИКАМИ

Для дому, для сім'ї
Економіка
Краса та мода
Культура. Мистецтво.
Наука. Техніка
Педагогіка
Політика
Право
Ретро
Сільське господарство
Філологія. Художня література
Як підготуватися до свята
 
Переглянути все

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 [74] 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
 

 

Економіка промисловості
Науково-практичний журнал
 
 

Журнал основан в 1998 г. Институтом экономики промышленности НАН Украины. Опубликованные материалы позволяют донести научную истину к научному сообществу, местным и государственным органам управления, специалистам, работникам промышленных предприятий , студентам, а также имеют своей целью содействие реализации оригинальных результатов исследований в народном хозяйстве Украины.
Вашему вниманию предлагается содержание данного выпуска.
Отдел периодики получает этот журнал с 2003 г.

Ознакомиться с этим и другими выпусками Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Страницы журнала :   1 

 
 

Вісник податкової служби України 
 

Журнал для юридичних та фізичних осіб - платників податків та працівників органів ДПС України, містить офіційні документи, матеріали роз'яснювального характеру, спеціальні та тематичні випуски, коментарі фахівців ДПА України, відображає важливі події в діяльності органів державної податкової служби, висвітлює роботу податківців та підприємців.

До Вашої уваги пропонується зміст представленого журналу.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Страницы журнала :   1 

 
 

Державний інформаційний бюлетень. Про приватизацію
Офіційне видання фонду Державного майна України
 
 

Проблематика видання: висвітлення питань приватизації державного майна; корпоративного управління; оренди; лізингу, концесії; оцінки державного майна; продажу акцій на первинному ринку цінних паперів; управління державним майном.
До Вашої уваги пропонується зміст представленого журналу.
Відділ періодики отримує це видання з 1992 р.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Страницы журнала :   1 

 
 

Формування ринкових відносин в Україні
Збірник наукових праць
 
 

В НИЭИ в соответствии с постановлением ВАК Украины от 14.10.2009 г. 1- 05/4 ежемесячно издается этот научный сборник, который отнесен к научным профессиональным изданиям Украины. В сборнике публикуются результаты диссертационных работ на соискание научных степеней доктора и кандидата экономических наук. Ежемесячно аспиранты и докторанты подают для публикаций в этом сборнике 20 - 25 научных статей.
Вашему вниманию предлагается содержание данного выпуска.

Отдел периодики получает этот журнал с 2002 г.
Ознакомиться с этим и другими выпусками Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Страницы журнала :   1 

 
 

Вісник господарського судочинства
Офіційний друкований орган Вищого господарського суду України
 
 

Журнал - єдине офiцiйне видання в Україні, що подає актуалізовану практику Вищого господарського суду України i господарських судiв, а також науково-практичнi коментарi до неї. Значну частину журналу становлять публiкацiї визнаних фахiвцiв із цивiльного, господарського, фiнансового, податкового законодавства, регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, адмiнiстративного та iнших галузей права, що стосуються питань господарювання та підприємництва.
Журнал формується за принципом поєднання публікацій наукового і практичного характеру. Публікації у журналі зараховуються ВАК для здобуття наукових ступенів у галузі права.
Значний інтерес становить блок журналу, в якому подається загальна інформація про діяльність господарських судів України, наводяться роз'яснення та інформаційні листи президії Вищого господарського суду України, нові нормативно-правові акти.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Л.Л.Зуєвича «Аbrenuntiatio, або вперед – у минуле?».

Відділ періодики отримує це видання з 2001 р.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Страницы журнала :   1 

 
 

Вісник прокуратури
Загальнодержавне фахове юридичне видання
 
 

Проблематика видання: право та нагляд, державне обвинувачення, кадрова політика, земельне законодавство, кримінальне право, кримінальний процес, кримінологія, цивільне право, адміністративне право тощо.
До Вашої уваги пропонується зміст представленого журналу.

Відділ періодики отримує це видання з 2001 р.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Страницы журнала :   1 

 
 

Держава і право
Збірник наукових праць
 
 

Проблематика видання: актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального і кримінально-процесуального права, проблеми сучасної політичної науки.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Н.М.Оніщенко «Монізм у праві в контексті сучасного праворозуміння».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Страницы журнала :   1 

 
 

Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ
Науково-теоретичний журнал
 
 

Проблематика видання: висвітлення проблем права та суміжних наук і їх роль у правоохоронній діяльності; законодавство: стан, проблеми, шляхи реформування; боротьба зі злочинністю: проблеми теорії та практики; діяльність міліції; використання результатів наукових досліджень у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів МВС України.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті В.В. Коваленка «Корупція: історична ретроспектива поширення та пріоритети запобігання».

Відділ періодики отримує це видання з 2003 р.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Страницы журнала :   1 

 
 

Юридичний журнал 
 

Це аналітично-правове видання практичної спрямованості. Моніторинг законодавства, аналіз перспективного законодавства (законопроектів); аналітика і коментарі за найактуальнішими напрямами та широкий аналіз фахівцями окремих інститутів права; судова практика - від окремих судових рішень до аналізу конкретних справ і узагальнення судової практики різної тематики; економічний аналіз окремих напрямів і галузей з юридичної точки зору.
Цільова аудиторія: адвокати, юрисконсульти підприємств; депутати рад всіх рівнів; керівники підприємств, менеджери вищої і середньої ланки, вчені і студенти (правознавці), бухгалтери; нерезиденти, і всі, кого цікавить правова тематика.
Відділ періодики отримує це видання з 2003 р.

До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті А. Дутчака «Тіньові трудові відносини».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Страницы журнала :   1 

 
 

Підприємництво, господарство і право
Науковий журнал
 
 

Проблематика журналу: висвітлення питань господарського, цивільного, трудового, кримінального та інших галузей права.
До Вашої уваги пропонується початок статті канд. юрид. наук О.Клименко «Право як теоретичне поняття».

Відділ періодики отримує це видання з 2001 р.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Страницы журнала :   1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 [74] 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
 

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2006 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека