КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

 
ПЕРIОДИКА ЗА РУБРИКАМИ

Для дому, для сім'ї
Економіка
Краса та мода
Культура. Мистецтво.
Наука. Техніка
Педагогіка
Політика
Право
Ретро
Сільське господарство
Філологія. Художня література
Як підготуватися до свята
 
Переглянути все

Педагогіка

[1] 2 3 4 5 6 7 8
 

 

Управління освітою (Шкільний світ)
Фахове видання
 
 

Часопис для керівників освітньої галузі. Висвічує матеріали з менеджменту управління освітою призначені для всіх фахівців, які навчають, організовують, керують і ведуть за собою.
Газета має цікаві рубрики, нормативно-правове забезпечення, аналітичні матеріали, інтерв’ю з лідерами освітньої спільноти та ще багато цікавої корисної інноваційної інформації.
Видання пропонуємо свіжі теми й погляди в системі управління освітою й інструменти для критичного осмислення та вирішення питань, які виникають.
Видавець «Шкільний світ» .
Періодичність виходу – 1 раз на місяць.
Відділ періодики отримує це видання з 2001 року.
До Вашої уваги пропонується початок статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можливо за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.

Ще більше матеріалу за посиланням:

https://old.libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ALLP&P21DBN=ALLP&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=

Маєте можливість отримати інформацію з послугою електронної доставки документів
https://www.libr.dp.ua/?do=eldd

Вартість послуги – 2 грн одна сторінка
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(056) 731 92 87


Страницы журнала :   1 

 
 

Іноземні мови ("Foreign Languages")
науково-методичний журнал
 
 

Іноземні мови ("Foreign Languages") – науково-методичний журнал
Журнал перереєстрований МОН України як наукове фахове видання 21.12.2015(Наказ № 1328)
Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (Додаток 9 до Наказу МОН України № 358 від 15.03.2019) журнал "Іноземні мови" ("Foreign Languages") включено до Категорії Б Переліку наукових фахових видань України.
Категорія Б присвоюється науковим фаховим виданням, які відповідають чинним вимогам, прийнятим у світовій практиці, та які включені до профільних міжнародних наукометричних баз даних. Наукові фахові видання категорії Б застосовуються для опублікування основних наукових результатів дисертацій здобувачами наукових ступенів та досліджень претендентів на присвоєння вчених звань, урахування при оцінюванні результатів наукової діяльності та атестації наукових і науково-педагогічних працівників, урахування при оцінюванні результатів наукової діяльності закладів вищої освіти і наукових установ, урахування при оцінюванні проектів науково-дослідних робіт, поданих на конкурси для фінансування за кошти державного чи місцевих бюджетів.
В журналі публікуються статті із методики навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти.
Корисно для викладачів, наукових співробітників, аспірантів та студентів.
Засновник – Київський національний лінгвістичний університет.
Рік заснування: березень 1995 року.
Мови видання: українська, англійська
Періодичність: 4 рази на рік.
ISSN 1817-8510(Print); ISSN 2616-776X(Online)
У відділі документів іноземними мовами зберігаються випуски з 1995 -2024 р.р. , за винятком випусків за 2023 рік та окремих випусків за 2021-2022р.р.Страницы журнала :   1 

 
 

Українська мова і література в школі
Науково-методичний журнал
 
 

В журналі публікуються статті з питань методики навчання української мови і літератури в ЗНЗ, закладах нового типу і ВНЗ, навчання української мови в школах національних меншин, проблем культури мови й духовності.

Рубрики журналу:
• Актуально
• Методика мови
• Методика літератури
• Педагогічний досвід
• Мовознавчі і літературознавчі студії
• Мова та література в закладах вищої освіти
• Інтерв’ю
• Портретна галерея
• На допомогу вчителю
• Рецензії. Огляди, Рефлексії.
• Світ української поезії

Заснований у червні 1997 року.
Засновник Інститут педагогіки НАПН України.
Часопис виходить 8 разів на рік .
Відділ періодики отримує це видання з 1999 року.
До Вашої уваги пропонується початок статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можливо за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.

Ще більше матеріалу за посиланням:

https://old.libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ALLP&P21DBN=ALLP&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=

Маєте можливість отримати інформацію з послугою електронної доставки документів
https://www.libr.dp.ua/?do=eldd

Вартість послуги – 2 грн одна сторінка
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(056) 731 92 87


Страницы журнала :   1 

 
 

Психолог довкілля (Шкільний світ)
Інформаційно-методичне видання
 
 

Газета для практичних психологів дошкільних навчальних закладів усіх типів. Матеріали видання мають переважно практичне спрямування, розраховані на допомогу практичним психологам у роботі з дітьми всіх вікових категорій, педагогічним колективом і батьками. Робота з малюками, особливо в закладах дошкільної освіти, вимагає від психолога новітніх розробок, які спрямовані на актуальні запити батьків та вихователів. Зазвичай більшу частину роботи психолога займає саме розробка конспектів занять. Газета пропонуємо Вам витрачати менше часу на підготовку, а більше – на спілкування. Тематичні номери дозволять швидко та легко знайти необхідний матеріал. Ви зможете завжди бути готові допомогти запитам клієнтів, адже в газеті підготовані матеріали, які є найбільш актуальними для батьків, педагогів та психологів. Ви зможете здійснювати власну діяльність з легкістю та задоволеністю за допомогою цікавих матеріалів.
Періодичність: 1 раз на місяць.
Відділ періодики отримує це видання з 2015 року.
До Вашої уваги пропонується початок статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можливо за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(056) 731 92 87


Страницы журнала :   1 

 
 

Вища школа
Науково-практичний журнал
 
 

Журнал з питань діяльності закладів вищої освіти та підготовки кадрів вищої кваліфікації. На сторінках журналу регулярно публікуються статті відомих в Україні науковців, керівників, викладачів закладів вищої освіти, найважливіші документи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, комплексно висвітлюється досвід діяльності українських та зарубіжних вищих навчальних закладів.
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з педагогіки .
Мова видання: українська.
Періодичність: щомісячно.
Журнал заснований у 2001 році.
Видавець: Видавництво «Знання» .
Відділ періодики отримує це видання з 2001 року.
До Вашої уваги пропонується початок статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел . (056) 731-92-87


Страницы журнала :   1 

 
 

Математика. Шкільний світ
Професійна газета
 
 

Українська газета для вчителів математики, що видається з вересня 1998 року. Виходить двічі на місяць у видавництві «Шкільний світ» за підтримки Міністерства освіти і науки та .Національної академії педагогічних наук України.
Видання містить новини математичної освіти, сучасні методичні розробки, методики і дидактики реалізації нових навчальних програм, планування, матеріали для організації олімпіад, турнірів, наукових досліджень тощо.
Мова видання – українська.
Відділ періодики отримує це видання з 2003 року.
До Вашої уваги пропонується початок статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можливо за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(056) 731 92 87


Страницы журнала :   1 

 
 

Фізика та астрономія в рідній школі
Професійний журнал
 
 

Актуальні проблеми фізичної освіти та академічної науки, найновіші наукові дослідження, методичні розробки уроків, дидактичні матеріали, реформа шкільної освіти становлять зміст часопису.
Видавник: Міністерство освіти і науки України, державне інформаційно-виробниче підприємство видавництво «Педагогічна преса».
Науково-методичний журнал заснований у 1995 р., видається з 1996 р.
До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою «Фізика та астрономія в школі», до 2014 р. – під назвою «Фізика та астрономія в сучасній школі».
Періодичність виходу – 1 раз в місяць.
Мова видання – українська.
Відділ періодики отримує це видання з 1996 року.
До Вашої уваги пропонується початок статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можливо за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(056) 731 92 87


Страницы журнала :   1 

 
 

Інформатика. Шкільний світ
Професійна газета
 
 

Ця газета - це творча лабораторія розвитку особистості педагога, підвищення його методичної та управлінської майстерності, оновлення змісту освіти.
Фахове друковане видання, яке висвітлює сучасні підходи до викладання інформатики в школі та коледжах, пропонує читачу розробки готових структурованих уроків та заходів. І не варто забувати, що газета “Інформатика” дає можливість спільноті вчителів ділитися власним досвідом.
Газета надає доступ до якісного контенту з таких напрямів:

• окремі питання методики викладання інформатики, у тому числі й розробки сценаріїв уроків та позакласних заходів;
• сучасні концепції та технології освітнього процесу;
• дидактичні матеріали з інформатики;
• задачі з програмування та інформаційних технологій із розв’язаннями;
• матеріали для підготовки до олімпіад з інформатики та інформаційних технологій;
• інформатика в початковій школі.
Газета “Інформатика” буде корисною для:
• учителів та викладачів інформатики,
• методистів із інформатики,
• студентам педагогічних вузів та коледжів майбутнім вчителям інформатики;
• фахівцям, що відповідають за інформатизацію освітніх закладів.

Періодичність виходу – 1 раз в місяць.
Мова видання – українська.
Відділ періодики отримує це видання з 2010 року.
До Вашої уваги пропонується початок статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можливо за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(056) 731 92 87


Страницы журнала :   1   2 

 
 

Біологія. Шкільний світ
Професійне видання
 
 

Що вивчають сучасні школярі на уроках біології: зелені рослини — легені планети, тварин, які населяють усі природні середовища, природні копалини, що мають органічне походження, людину як частину тваринного світу й складні взаємозв’язки, які об’єднують усі перераховані компоненти у глобальний біогеоценоз планети. І саме про це йдеться на сторінках даної газети.
Відділ періодики отримує це видання з 2006 року.
Виходить щотижнево.
Мова видання – українська.
До Вашої уваги пропонуються перші сторінки статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами газети можна за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Страницы журнала :   1   2 

 
 

Безпека життєдіяльності
Науково-популярний журнал
 
 

За останні 24 роки в Україні в побуті смертельно травмовано 76 тисяч вихованців, учнів, студентів, більше 150 тисяч стали інвалідами. Продовжує зростати чисельність самогубств серед учасників навчально-виховного процесу.
Тому лекції, уроки, бесіди з питань безпеки життєдіяльності в навчальних закладах потребують особливої уваги.
На допомогу педагогічним працівникам журнал «Безпека життєдіяльності» надає офіційну інформацію Міністерства освіти і науки України з питань охорони праці, пожежної та радіаційної безпеки, побутового травматизму, а також інформацію про запобігання загибелі та травмування учасників навчально-виховного процесу під час виникнення надзвичайних ситуацій.
Мета: розширити відомості стосовно поняття безпеки життєдіяльності, довести важливість безпеки життєдіяльності як однієї з основ успішного та безпечного життя у майбутньому; розвивати інтерес до здорового способу життя, допитливість, ерудицію; виховувати культуру безпеки.

Засновник: Міжнародна академія безпеки життєдіяльності;

Видавництво "Основа"

Відділ періодики отримує це видання з 2004 року.
Пропонується початок статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(056) 746-28-87


Страницы журнала :   1   2 

 

[1] 2 3 4 5 6 7 8
 

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2006 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека