КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

 
ПЕРIОДИКА ЗА РУБРИКАМИ

Для дому, для сім'ї
Економіка
Краса та мода
Культура. Мистецтво.
Наука. Техніка
Педагогіка
Політика
Право
Ретро
Сільське господарство
Філологія. Художня література
Як підготуватися до свята
 
Переглянути все

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 [87] 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
 

 

Искусство и образование
Журнал методики, теории и практики художественного образования и эстетического воспитания
 
 

Перед любым учебным заведением стоит первоочередная задача – воспитание здорового, всесторонне развитого поколения. В решении этой задачи важное значение приобретает искусство. Материал по искусству обладает большим воспитательным потенциалом, чувство красоты природы, музыкального и художественного произведения, окружающих людей, вещей создает психологический комфорт, развивает мышление, память, волю и другие психические процессы. Сила эмоционального воздействия проникает в сознание человека и становиться средством развития личности.
Данное издание рассчитано на преподавателей, студентов и широкий круг читателей, которые стремятся постичь азы искусства и обогатить свой духовный мир.
Журнал «Искусство и образование» любезно предоставит вам отдел документов по вопросам искусств по адресу: пр. Карла Маркса, 18. Тел.: 47-45-36


Страницы журнала :   1   2   3 

 
 

Практична психологія та соціальна робота
Науково-практичний освітньо-методичний журнал
 
 

В журналі представлені практичні матеріали для шкільного психолога, практикуючих психологів інших сфер (бізнесу, політики та ін.), соціального педагога і соціального працівника, а також психологічне забезпечення роботи ВНЗ та наукові повідомлення.
До Вашої уваги пропонуються зміст представленого журналу та перша сторінка статті Т.О. Мотрук «Аналіз психічних станів при ігровій залежності».

Відділ періодики отримує цей журнал з 1997 р.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами видання можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72Страницы журнала :   1 

 
 

Питання історії науки і техніки
Науковий журнал
 
 

З 2007 року розпочалось видання нового наукового журналу. На його сторінках фахівці і всі, хто цікавиться історією науки і техніки, знайдуть цікавий матеріал з питань методології науки, розвитку наукових і технічних ідей, статті про видатних науковців та винахідників, підборки про пам’ятки науки і техніки.
До Вашої уваги пропонуються зміст представленого журналу та перша сторінка статті П.К. Фішбейна «Внесок ВАТ «ДніпроАЗОТ» у технічний прогрес галузі».

Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу за 2007 р. можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Страницы журнала :   1 

 
 

Універсум
Журнал політології, футурології, економіки, науки та культури
 
 

Крім політологічних і культурологічних статей, у журналі читач знайде й багато матеріалу, дотичного до цих загальнолюдських інтересів з використанням новітніх досягнень природничих, технічних, економічних наук.
Юрій Саєнко, доктор економічних наук, пише: «Журнал «Універсум» — унікальне явище в українському медіапросторі. Це своєрідна арена системного мислення, роздумів про те, що відбувається з Україною в контексті історичного минулого та сьогодення. Арена особлива. Значуща. З високим кипінням багатющого національного інтелекту тих, кому надається слово».
Журнал заснований у 1993 р.
До Вашої уваги пропонуються зміст представленого журналу та перша сторінка статті В. Здоровика «Фінансово-економічна криза: її причини та наслідки".

Відділ періодики отримує цей журнал з 1994 р.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами видання можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Страницы журнала :   1 

 
 

Мир продуктов
Информационно-аналитическое издание для операторов продовольственного рынка
 
 

В издании представлены материалы, посвященные современному оборудованию для производства продуктов питания, анализируются возможности и особенности сырьевой базы, тенденции и проблемы развития пищевой промышленности, а также рынка украинских продуктов.
Журнал выходит с 2002 года, 8 раз в год.
Вашему вниманию предлагается содержание представленного журнала и первая страница статьи Ю. Пойманова "Сало в шоколаде", посвященная жирам в отечественной кондитерской отрасли.

Отдел периодики получает этот журнал с 2003 г.
Вашему вниманию предлагается начало статьи.
Ознакомиться с этим и другими выпусками Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Страницы журнала :   1 

 
 

Екологічний вісник
Науково-популярний екологічний журнал Всеукраїнської екологічної Ліги
 
 

Журнал пропонує Вашій увазі наукові статті та інтерв’ю з відомими науковцями, правознавцями, громадськими та політичними діячами з конкретних екологічних проблем. Якщо Вас цікавлять проблеми енерго- та ресурсозбереження, впровадження новітніх технологій у природоохоронній діяльності, проблеми військової екології і об’єктів військової діяльності, якщо Ви прагнете більше дізнатися про свої екологічні права, сторінки журналу з результатами фундаментальних і прикладних досліджень до Ваших послуг.
Журнал також сприятиме посиленню ролі громадськості у прийнятті екологічно важливих рішень на теренах України, наданню всебічної інформаційної підтримки молодим ученим шляхом оперативної публікації їхніх науково-дослідних робіт.
До Вашої уваги пропонуються зміст представленого журналу та перша сторінка статті на актуальну тему: «Маркування ГМО – так!»

Відділ періодики отримує цей журнал з 2003 р.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами видання можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Страницы журнала :   1 

 
 

Молочное дело
Ежемесячный производственно-практический, рекламный журнал
 
 

Профессиональное украинское издание о технологиях переработки молока и оборудовании, о сыроделии и маслоделии, производстве мороженого, пищевых добавках, ветеринарии, упаковке, сырье, а также ежеквартальный информационно-аналитический обзор молочной промышленности Украины.
Вашему вниманию предлагаются содержание представленного журнала и первая страница статьи И. Корниенко "Пьяная коза", посвященная одному из известнейших сыров из козьего молока - "Cabra Al Vіno".

Отдел периодики получает этот журнал с 2004 г.
Вашему вниманию предлагается начало статьи.
Ознакомиться с этим и другими выпусками Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Страницы журнала :   1 

 
 

Соціальна педагогіка: теорія та практика
Науковий журнал
 
 

Рік заснування: 2003. Засновник: Луганський національний університет імені Тараса Шевченка.
На сторінках видання розглядаються питання методології й методів соціальної педагогіки, соціально-педагогічної роботи з сім'єю, дітьми та молоддю, сучасної методики соціалізації особистості, професійної підготовки соціального педагога. Призначений для фахівців закладів освіти, системи оздоровлення, культури та інших соціальних установ.
До Вашої уваги пропонуються зміст представленого журналу та перша сторінка статті Н.О. Максимовської "Гувернерство в сучасних умовах: соціально-педагогічний аспект".

Відділ періодики отримує цей журнал з 2005 р.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами видання можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Страницы журнала :   1 

 
 

Психология и соционика межличностных отношений
Международный научно-практический журнал
 
 

Читатели журнала смогут глубже разобраться в психологии собеседника или партнера, постичь тайны человеческих отношений, психики человека и его индивидуальности. В журнале публикуются лучшие классические и современные работы по психологии, соционике и смежным областям.
Целевая аудитория: все интересующиеся вопросами психологии, самопознания и саморазвития, проблемами межличностных отношений и воспитания; психологи, социологи, педагоги, социальные работники, менеджеры по персоналу, специалисты PR, преподаватели и студенты гуманитарных, экономических и технических вузов.
Журнал основан в 2002 г. Выходит 12 раз в год.
Вашему вниманию предлагается содержание представленного журнала и первая страница статьи Л.Г.Айзенварга и М.Л. Айзенварга "Волшебство памяти, или эйдетика".

Отдел периодики получает этот журнал с 2003 г.

До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами видання можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Страницы журнала :   1 

 
 

Зовнішні справи
Суспільно-політичний журнал
 
 

Рік заснування – 2007. Засновники: Міністерство закордонних справ України, Дипломатична академія України. Журнал висвітлює питання зовнішньої політики України; проблематика видання: міжнародні відносини, геополітика, міжнародна економіка.
До Вашої уваги пропонуються зміст представленого журналу та перша сторінка статті А. Веселовського «Україна-ЄС: етап, що завершується; етап, що починається».
Відділ періодики отримує цей журнал з 2007 р.

До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами видання можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Страницы журнала :   1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 [87] 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
 

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2006 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека