КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

 
ПЕРIОДИКА ЗА РУБРИКАМИ

Для дома, для семьи
Как подготовиться к празднику
Красота и мода
Культура. Искусство.
Наука. Техника
Педагогика
Политика
Право
Ретро
Сельское хозяйство
Филология. Художественная литература
Экономика
 
Переглянути все

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
 

 

Промышленная энергетика
Научный журнал
 
 

Журнал основан в 1944 г. Наркоматом Электростанций СССР. В годы Великой Отечественной войны перед журналом Промышленная энергетика была поставлена основная задача способствовать всемерной экономии электроэнергии в промышленности с целью направить ее на удовлетворение неотложных нужд военного времени.

Учредители журнала Промышленная энергетика:
• Корпорация "Единый электроэнергетический комплекс"
• ЗАО НТФ "Энергопрогресс"
Тематики журнала Промышленная энергетика:
• энергосбережение
• совершенствование взаимоотношений между поставщиками и потребителями энергии
• внедрение передовых технологий
• эксплуатация, ремонт и модернизация энергетических установок в промышленности
• внедрение автоматизированных систем учета и потребления энергии
• охрана окружающей среды
• альтернативные источники энергии
Основные подписчики журнала Промышленная энергетика — энергетические службы предприятий всех отраслей промышленности, предприятия энергонадзора, научно-исследовательские и проектные институты.

Выходит ежемесячно на русском языке.
Отдел периодики получает этот журнал с 1944 года.
Вашему вниманию предлагается начало статьи доктора технических наук Л.А.Огурчникова «Энергосбережение в зоне децентрализованного теплоснабжения».
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Наукові вісті Національного технічного університету Україна «Київський політехнічний інститут»
Науковий журнал
 
 

Публікує результати наукових досліджень та практичних розробок в області технічних, фізико-математичних, хімічних та біологічних наук.
Докладніше про історію та досягнення Національного технічного університету Україна «Київський політехнічний інститут».
Це - лідер технічної освіти України. Кампус НТУУ "КПІ" займає територію близько 120 гектарів, на якій органічно поєднані умови для навчання, занять спортом, підвищення рівня культурного, наукового та інтелектуального розвитку, відпочинку та занять особистими захопленнями всього 50-тисячного колективу.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» заснований у 1898 році як Київський політехнічний інститут імператора Олександра II і є національним самоврядним (автономним) державним вищим навчальним закладом дослідницького типу. НТУУ "КПІ" акредитований за статусом вищого навчального закладу IV рівня і має право на провадження освітньої діяльності з метою підготовки фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.
Ідея створення технічного навчального закладу виникла у цукрозаводчиків південно-західного краю. 18 лютого 1880 року при активній підтримці голови київського біржового комітету Н. Хрякова було вирішено відкрити підписку для збору пожертвувань. Накопичені гроші, гарантовані внески меценатів міста та підтримка зі сторони міністра юстиції І.Вітте дозволили 25 листопада 1896 року на приватній нараді в будинку Л.І. Бродського прийняти рішення про заснування в Києві Політехнічного інституту.
За довгий період існування назва інституту змінювалась декілька разів:
• 1898–1918 рр. — Київський політехнічний інститут Імператора Олександра ІІ;
• 1918–1934 рр. — Київський політехнічний інститут;
• 1934–1948 рр. — Київський індустріальний інститут;
• 1948–1968 рр. — Київський ордена Леніна політехнічний інститут;
• 1968–1992 рр. — Київський ордена Леніна політехнічний інститут ім. 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції;
• 1992–1995 рр. — Київський політехнічний інститут;
• 1995 р. — Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». (Указ Президента України за № 289/95 від 8 квітня 1995 року «Про Київський політехнічний інститут»).
Головною метою діяльності НТУУ «КПІ» є підготовка висококваліфікованих фахівців і проведення наукових досліджень для «проривного» розвитку економіки України насамперед з таких пріоритетних напрямків:
• сучасні технології в галузі інформатики, машинобудування, хімії, матеріалознавства;
• інформаційні мережі та інформаційні телекомунікаційні технології;
• проблеми енергозбереження і розвиток енергозберігаючих технологій;
• моніторинг і охорона навколишнього середовища;
• ліквідація наслідків ядерних і техногенних катастроф;
• космічні та авіаційні технології;
• дослідження і використання людських ресурсів;
• біотехнологія, біотехніка та медична інженерія;
• системний аналіз і прийняття рішень та ін.
Університет є одним з ініціаторів та безпосереднім учасником реформування вищої освіти, впровадження ступеневої системи навчання, активним прихильником приєднання України до Болонського процесу. Одним з перших університетів України НТУУ «КПІ» у вересні 2003 року приєднався до співдружності університетів, які підписали «Велику Хартію Університетів» Європи («Magna Charta Universitatum»).
Наукові видання:
• Журнал «Наукові вісті НТУУ „КПІ“»
• Збірник «Вісник НТУУ „КПІ“. Машинобудування»
• Збірник «Вісник НТУУ „КПІ“. Філософія. Психологія. Педагогіка»
• Міжнародний науково-технічний журнал «Вісті вищих навчальних закладів. Радіоелектроніка» (англ. версія Radioelectronics and Communications Systems)
• Міжнародний науково-технічний журнал «Системні дослідження та інформаційні технології»
• Журнал «Электроника и связь»
• Журнал «Вісник НТУУ „КПІ“ Інформатика, управління та обчислювальна техніка»
• Збірник наукових праць «Економічний вісник НТУУ „КПІ“»
• Збірник наукових праць "Сторінки історії".
НТУУ «КПІ» став другим серед українських університетів, які увійшли до рейтингу кращих університетів світу QS World University Rankings 2013/14.

Рік заснування видання Наукові вісті Національного технічного університету Україна «Київський політехнічний інститут» - 1997 рік.
Періодичність – 1 раз на місяць.
Мова видання – українська.

Відділ періодики отримує це видання з 2004 року.
Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Н.О. Вірченко, А.М.Ізбаш «Інтегральні рівняння з r-гіпергеометричними функціями».
До Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Журнал фізичних досліджень
Науковий журнал
 
 

Тематика журналу охоплює різні розділи фізики, в тому числі:
• фізика конденсованих середовищ,
• ядерна фізика,
• атомна і молекулярна фізика,
• теорія поля і фізика елементарних частинок,
• астрофізика,
• фізика плазми,
• міждисциплінарна фізику та суміжні ділянки науки і техніки.
«Журнал фізичних досліджень» публікує оглядові та дослідницькі роботи, присвячені цій тематиці. Статті виходять з урахуванням сучасних тенденцій розвитку мови, тому термінологія дещо відхиляються від чинного правопису.
Засновники: Львівський національний університет імені Івана Франка та Західноукраїнське Фізичне Товариство. Журнал визнано Європейським фізичним товариством (англ. European Physical Society).
Виходить з січня 1994 року 4 рази на рік.
Статті друкуються українською або англійською мовами.
Відділ періодики отримує це видання з 2004 року.
Вашої уваги пропонується перша сторінка статті М. Блажиєвської «Ефект Казимира в електродинаміці Подольського».
До Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Страницы журнала :   1 

 
 

Мистецтво та освіта
Науково-методичний журнал
 
 

Журнал «Мистецтво та освіта» виходить чотири рази на рік. Він допоможе фахівцям розглядати мистецтво, як суттєвий компонент загальної освіти школяра.
Дане видання в теоретичному та методичному викладі показує як оволодіти системою вмінь і навичок у галузі мистецтва, сформувати світогляд, креативні і комунікативні якості у підході до того чи іншого питання , дасть можливість формувати вміння аналізувати, інтерпретувати та оцінювати твори мистецтва, виявляти їх національну своєрідність та ін.
З журналом «Мистецтво та освіта» ви можете ознайомитись у відділі мистецтва за адресою: пр. К. Маркса, 18. тел.: 47-45-36


Страницы журнала :   1 

 
 

Вязание: модно и просто
Популярный журнал
 
 

Журнал-газета по вязанию спицами и крючком.
В каждом номере издания представлены современные вязаные модели одежды от российских и европейских дизайнеров. Все модели сопровождаются четкими инструкциями, удобными выкройками и схемами вязания.
Выходит 1 раз в три недели.
Издатель - Редакционно-издательская группа "Газетный мир "Слог" (г. Н.Новгород).
Отдел периодики получает этот журнал с 2012 года
Вашему вниманию предлагается начало статьи «Песочные оттенки». Это схемы и описание классического пуловера связанного крючком и платья-туники, незаменимой вещи для отпуска, связанного спицами.
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Вязание для взрослых: крючок
Популярный журнал
 
 

Журнал по вязанию для мам, пап и их детей, для всех, кто любит одеваться модно, удобно, красиво. В каждом номере более 40 моделей для всей семьи от ведущих европейских дизайнеров, стильные аксессуары, подробные описания вязания спицами и крючком, точные схемы узоров.
Издательство «Ниола – Пресс».
Российско-аргентинское издание.
Выходит 12 раз в год.

Отдел периодики получает этот журнал с 2013 года
Вашему вниманию предлагается начало статьи «Искушающее» Схема и описание вязаного блузона.
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Вышитые картины
Популярный журнал
 
 

Ежемесячный журнал по вышиванию крестом, гладью, лентами, бисером.
Журнал предлагает разнообразные сюжеты для вышивки на любой вкус: пейзажи и цветы, животные и птицы,лес и море, жанровые сценки, картины известных художников и др. Картины, небольшие миниатюры, открытки – все это можно легко вышить с помощью схем, инструкций и советов, приводимых в журнале для квартиры и дачи, для детской комнаты и подарков родным и друзьям.
Журнал «Вышитые картины» предлагает:
✔ разнообразные картины для вышивки на любой вкус;
✔ схемы, инструкции и указания по изготовлению панно.
Учредитель ЗАО «Эдипресс-Конлига».
Издатель ЗАО «Эдипресс-Конлига».

Отдел периодики получает этот журнал с 2013 года.
Вашему вниманию предлагается вишитая композиция «Крылья и лепестки».
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Вышиваю крестиком: лучший друг рукодельницы
Популярный журнал
 
 

Если вы хотите внести новые краски в картину своей жизни, ищете душевного покоя и мечтаете о творчестве, читайте самый популярный в Европе журнал о вышивке крестиком, инновационное в России издание о рукоделии «Вышиваю Крестиком»!

В каждом номере читатель найдет:
• - самые лучшие идеи для вышивок (более 50 схем);
• - письма читателей с фотографиями их вышитых работ;
• - советы экспертов и дизайнеров;
• - обзор рынка аксессуаров для вышивания,
• - встречи с дизайнерами;
• - фотоотчеты с событий, организованных журналом, и выездных мероприятий;
• - а также ценные призы, подарки и многие другие актуальные материалы из мира рукоделия!

Читатели также принимают активное участие в формировании содержания журнала с помощью участия в интеренет форумах, анкетах и даже SMS-голосованиях!
Издается 13 раз в год.
Отдел периодики получает этот журнал с 2013 года.
Вашему вниманию предлагается начало статьи «От чистого сердца». О продукции компании «Матренин Посад».
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Шахматы в СССР
Шахматный журнал
 
 

Советский шахматный ежемесячный журнал, печатный орган Шахматной федерации СССР. Журнал был основан в 1931 году на базе журнала «Шахматный листок». По состоянию на 1987 год распространялся в 50 странах мира, общий тираж: 52 тыс. экземпляров. В 1995 году журнал был переименован в «Шахматы в России». В 1999 году журнал перестал выходить.
• 1921: начал издаваться «Листок шахматного кружка Петрогубкоммуны». Первый номер 20 апреля (как и все последующие) действительно представлял собой листок: на лицевой стороне были приведены две шахматные партии, ещё две и хроника шахматных событий располагались на оборотной стороне. Тираж составлял 200 экз. К концу года были выпущены 34 листка (тираж вырос до 500 экз.), затем издание было приостановлено.
• Август 1922: издание переименовано в «Шахматный листок» и стало журналом, органом Петроградского шахматного собрания (тираж до 1 тыс. экз.). В 1923 году журнал участвовал в кампании по созданию Всероссийского шахматного союза, после чего стал его печатным органом. После III Всесоюзного шахматного съезда (1924) журнал был передан Всесоюзной шахматной секции Высшего совета физической культуры.
• 1931: с 13-го номера журнал получил название «Шахматы в СССР». Первые годы печатался в Ленинграде, с 1938 года — в Москве.
• 1941—1945: в период войны журнал не выходил.
• 1992: после распада СССР «Шахматы в СССР» объединили с «Экспресс-шахматы» и переименовали в «Шахматный вестник».
• 1995: переименован в «Шахматы в России».
• 1999: выпуск журнала прекращён.
Основные задачи и направления деятельности журнала:
• Освещение актуальных мировых событий шахматной жизни.
• Повышение шахматной квалификации читателей, публикация справочных и исследовательских материалов по шахматной теории и истории шахмат.
• Содействие организации шахматного движения в стране, организации соревнований и конкурсов.
• Анализ деятельности республиканских шахматных федераций и клубов.
Постоянные разделы журнала:
• Партии
• Теория
• Творческая трибуна
• Наша школа
• Из классического наследия
• История и современность
• Шахматы — добрый спутник
• За рубежом
• Композиция
• Письма читателей
• Архив
и другие.
Издательство: Физкультура и спорт
Язык: Русский

Отдел периодики получал этот журнал с 1945 по 1991 годы.
Вашему вниманию предлагается начало статьи Романовского П. «Всесоюзный женский чемпионат».
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.
Страницы журнала :   1 

 
 

Радянська жінка
Громадсько-політичний ілюстрований журнал
 
 

Поряд статей про участь і досягнення радянських жінок у господарському, політичному, науковому і культурному житті, містив поради щодо виховання дітей, охорони здоров’я, домашнього побуту, моди тощо. Журнал «боровся» за мир і демократію у світі. У журналі співробітничали визначні радянські письменниці. Наклад у 1973 році становив 1,7 млн примірників.
Був органом Української республіканської ради професійних спілок і Спілки письменників України.
Виходить у Києві з 1946 року. З дев’яностих років під назвою «Жінка».
Виходить 12 разів на рік.
Видається українською мовою.
Відділ періодики отримує це видання з 1946 року.
Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Кодацької Л. «Шевчено і світова література».
До Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
 

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2006 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека