КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

 
ПЕРIОДИКА ЗА РУБРИКАМИ

Для дому, для сім'ї
Економіка
Краса та мода
Культура. Мистецтво.
Наука. Техніка
Педагогіка
Політика
Право
Ретро
Сільське господарство
Філологія. Художня література
Як підготуватися до свята
 
Переглянути все

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
 

 

САМ: в доме и на участке
Семейный журнал для домашних мастеров
 
 

Издается издательским домом ООО «ГЕФЕСТ-ПРЕСС». Семейство журналов: «ДЕЛАЕМ САМИ», «ДОМ», «САМ», «САМ СЕБЕ МАСТЕР», «СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ» - уникальная энциклопедия творчества, умений и мастерства. Одна из главных задач компании - распространение технических знаний и умений среди населения, развитие технического творчества в домашних условиях и приобретение навыков решать проблемы по строительству, обустройству и ремонту всего, что находится в домашнем хозяйстве, своими силами и с наименьшими затратами средств.
Выходит 1 раз в месяц.
Издается с 1992 года.
Язык издания: русский.
Отдел периодики получает этот журнал с 2005 года.
Вашему вниманию предлагается начало статьи Семенова В. «Скамья-качели на участке».
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Наука та наукознавство
Міжнародний науковий журнал
 
 

Мета журналу – з'ясування розвитку науки та наукознавства в історичному, сучасному та перспективному зрізах; розкриття впливу науки на економіку, культуру, освіту та інші сфери життя; аналіз соціальних, екологічних, воєнних та інших аспектів наукових досліджень; розробка проблем державної науково-технічної та інноваційної політики; ініціювання дискусій в науковому та суспільному середовищі стосовно стану науки та її можливостей вирішувати нагальні проблеми.
Журнал орієнтується на різні групи читачів: як спеціалістів з дослідження науки (наукознавців, організаторів науки, філософів, істориків науки), так і широкого кола читачів.
Основне предметне поле публікацій журналу:
• наука в житті людей і суспільства;
• результати наукознавчих досліджень;
• результати досліджень в галузі історії та філософії науки.
Постійні рубрики журналу:
• наука, технології та інновації в сучасному світі;
• проблеми розвитку науково-технічного потенціалу та його взаємодії з економікою, системою освіти та культурою;
• горизонти розвитку науки (з минулого, через сучасне в майбутнє);
• праця наукознавця та історика науки (основні наукові праці, дисертаційні дослідження, рецензії, огляди профільних наукових журналів;
• із історії винаходів та відкриттів;
• Україна в світовому контексті, хронологія основних подій у науково-організаційному житті української науки.
Видається з 1993 року Центром досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України. Журнал створено на базі республіканського міжвідомчого наукового збірника «Наукознавство та інформатика» («Науковедение и информатика»), який видавався Центром з 1970 по 1992 рр.

Відділ періодики отримує це видання з 1993 року.
Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Жилінської О.І. «Економічні аспекти міжнародної мобільності наукових кадрів.»
До Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

Наука та інновації
Науково-практичне видання
 
 

Передумовою створення журналу стала нагальна потреба всебічно і на професійному рівні інформувати суспільство про роль науки в забезпеченні інноваційного розвитку нашої країни. Журнал створено у 2005 році (головний редактор – академік НАН України Б. Є. Патон).
Журнал приділяє основну увагу висвітленню питань інноваційної політики, результатів перспективних розробок та досліджень, важливих для забезпечення інноваційного розвитку нашої держави.
Журнал містить наступні рубрики:
• Загальні питання сучасної науково-технічної та інноваційної політики
Законодавчі та методологічні основи
Економічні аспекти
• Наукові основи інноваційної діяльності
Приладобудування
Телекомунікації, зв’язок і навігація
Нанотехнології та функціональні матеріали
Транспортні і будівельні технології
Сільськогосподарські і аграрні технології
Екологічні технології і біотехнології
Енерго - і ресурсозбереження
• Світ інновацій
Ноу-хау і трансфер технологій
Інноваційні структури.

Засновник: Національна академія наук України.

Видавець: Видавничий дім “Академперіодика».
Виходить 6 раз на рік.
Матеріали друкуються мовою оригіналу.
Відділ періодики отримує це видання з 2005 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті О.В. Алексєєва, Г.В.Лисиченко, Ю.Л. Забулонова, В.М. Буртняка, Л.А. Одукальця « Моніторинг та контроль над аерозольними радіоактивними викидами АЕС».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Коментарии
Аналитический журнал
 
 

Комментируются новости по общественно-политическим. экономическим, социальным, правовым вопросам. Рассматриваются вопросы евроинтеграции, инновационного развития Украины, основные финансовые индикаторы и индикаторы товарно-сырьевого рынка, вопросы геополитики.
Журнал имеет рубрики:
- Главные новости,
- Политика,
- Фондовый рынок,
- Финансы
- Экономика,
- Недвижимость,
- Транспорт,
- Мировая экономика,
- Геополитика
- Справочно-статистическая информация
- Финансовый рынок
- Законодательство.
Издается с 1996 года.
Выходит еженедельно
Язык издания: русский.
Отдел периодики получал журнал в 2012 году.
Вашему вниманию предлагается статья Михаила Тимчука «Омбудсмен раздора…» и начало статьи Дмитрия Северина «…Или ювенальный омбудсмен?» ( О практике внедрения в Украине ювенальной юстиции).
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Здоровье
Научно-популярный журнал
 
 

Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить каждого от всех болезней. Человек - сам творец своего здоровья, за которое надо бороться. С раннего возраста необходимо вести активный образ жизни, закаливаться, заниматься физкультурой и спортом, соблюдать правила личной гигиены, - словом, добиваться разумными путями подлинной гармонии здоровья. Здоровый и духовно развитый человек счастлив - он отлично себя чувствует, получает удовлетворение от своей работы, стремится к самоусовершенствованию, достигая неувядающей молодости духа и внутренней красоты. Вот с этими целями выходит уже больше 50 лет журнал «Здоровье».
Ежемесячный советский и российский журнал о здоровье человека и способах его сохранения. Издаётся с января 1955 года.
Отдел периодики получает этот журнал с 1955 року.
Вашему вниманию предлагается начало статьи Татьяны Мининой «3D-рентген» ( О компьютерной томографии).
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Енергетика та ринок
Інформаційно-аналітичне видання
 
 

• економічний та правовий аналіз функціонування енергоринку;
• фінансові огляди, оперативну інформацію про ринок цінних паперів енергетичних підприємств;
• питання акціонування та приватизації галузі;
• енергетичний сектор - правові і економічні аспекти.
Засновники:
Міністерство палива і енергетики України,
Національна комісія регулювання електроенергетики України,
Науково-технічна спілка енергетиків та енерготехників України,
ВАТ «Український енергетичний ресурс».
Журнал видається з 1997 року.

Виходить щомісячно.
Мова видання: українська.
Відділ періодики отримує це видання з 1997 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Ю.Г.Куцана, Подгуренко В.С. «Вітроенергетика України в контексті світових тенденцій: стан та перспективи розвитку».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

Образотворче мистецтво
Видання Національної спілки художників України
 
 

Чотири рази на рік виходить журнал «Образотворче мистецтво».
У ньому з повнотою й яскравістю висвітлюються сучасний стан, історія, теорія, методологія образотворчого мистецтва України, естетика, художня освіта, практика та загальна інформація про образотворення в Україні.
Дуже часто журнал присвячує певний свій номер одній тематиці. Прикладом може служити третій номер журналу за 2013 рік. Він повністю освітлює мистецьке життя Криму, показує його школи і традиції, знайомить з художніми виставками, показує мистецькі доробки окремих художників півострова.
З даним виданням можна ознайомитись у відділі мистецтва за адресою: пр. К. Маркса, 18, тел.: 47-45-36


Страницы журнала :   1 

 
 

Український пасічник
Науково-виробничий журнал
 
 

Щомісячний науково-виробничий, інформаційний масовий галузевий журнал Української Спілки Пасічників і Українського науково-дослідного і технологічного інституту бджільництва. Заснований у Тернополі у 1914 р., спершу як додаток до журналу "Сільський господар", а згодом виходив як самостійне видання. Передплачувався і на Буковині, й на Закарпатській Україні та деякими емігрантами з-за кородону. У 1944р. припинив своє існування, та 1991р відроджений у Львові.

Відділ періодики отримує це видання з 1993 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Михайла Хланта «Зимівля бджіл. Психологія пасічника щодо зимівлі бджіл».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

Судова практика
Науково-практичний юридичний журнал
 
 

У виданні публікуються рішення з різних напрямів судової практики: судова практика судів загальної юрисдикції у цивільних, адміністративних, господарчих, кримінальних справах.
Засновник та видавець Інформаційно-аналітичний центр правової та ділової інформації «Правекс».
Заснований в 2006 році.
Виходить щомісячно.
Мова видання: українська.
Відділ періодики отримує це видання з 2007 року.
Вашої уваги пропонується перша сторінка статті «Судова практика щодо третейського розляду справ».
До Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

Стратегічні пріоритети
Науково-аналітичне видання
 
 

Збірник Національного інституту стратегічних досліджень. У збірнику публікуються результати наукових досліджень проблемних питань суспільно-політичного, соціально-економічного, гуманітарного розвитку України, зовнішньої політики України, регіональних проблем суспільного розвитку та національної безпеки і оборони України. Видання розраховане на широке коло вітчизняних і зарубіжних фахівців, які досліджують проблеми розвитку українського суспільства.
Виходить щоквартально.
Мова видання: українська.
Виходить з 2006 року.
Відділ періодики отримує це видання з 2007 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті М.О. Паламарчука «Протидія екстремізму в Україні: напрями оптимізації правового забезпечення».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.

Страницы журнала :   1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
 

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2006 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека