КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

 
ПЕРIОДИКА ЗА РУБРИКАМИ

Для дому, для сім'ї
Економіка
Краса та мода
Культура. Мистецтво.
Наука. Техніка
Педагогіка
Політика
Право
Ретро
Сільське господарство
Філологія. Художня література
Як підготуватися до свята
 
Переглянути все

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
 

 

Географія та економіка в сучасній школі
Науково-методичний журнал
 
 

Друкуються матеріали по географічному та економічному навчанні в загальноосвітніх школах: учбові програми, методичні розробки уроків та позаурочних заходів. Знайомить з проведенням профільних олімпіад, учнівських турнірів, вчительських з’їздів.


Видання Міністерства освіти і науки України.
Заснований в 1995 році, видається з 1996 року.
До 2012 року журнал виходив під назвою «Географія та основи економіки в школі».

Відділ періодики отримує це видання з 1996 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті С.Л.Капіруліної «Чорногорія».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Вища школа
Науково-практичне видання
 
 

Блага людини, становище культури та духовності в суспільстві, темпи економічного, науково-технічного, політичного і соціального прогресу саме і залежать від якості і рівня освіти.
Розбудава державності України, відродження й культурних здобутків у поєднанні із загальноцивілізаційними процесами розвитку ставлять проблеми освіти на вищий щабель. Вона повинна стати провідним національним пріоритетом, бо держава та нація без сучасної освітянської системи позбавлені майбутнього, нездатні до відтворення культурних цінностей, забезпечення конкурентоспроможності на світовому ринку економічних та інтелектуальних ресурсів, відновлення і збереження демократичних інститутів.
Виша школа сьогодні стоїть перед складним вибором – знайти оптимальні шляхи свого дальшого розвитку.
Дане науково-практичне видання висвітлює проблеми та перспективи вищої освіти України
Видання має рубрики:
- Прес-служба МОН України інформує,
- Освіта та суспільство,
- Кадри ВНЗ
- Зарубіжний досвід,
- Освітні технології,
- Проблемне питання,
- Візитна картка,
- Наукова бібліотека в системі вищої освіти.

Виходить 12 разів на рік.
Видається з січня 2001 року.
Засновник – Міністерство освіти і науки України.
Видавник: «Знання».
Відділ періодики отримує це видання з 2001 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Тетяни Захарченко «Роль наочності у процесі викладання професійно орієнтованих дисциплін»
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Українська культура
Культурологічних журнал
 
 


Основні теми — музика, кіно, література, образотворче мистецтво, архітектура, нові медіа, дизайн, фотографія.
Видавець : «Національне газетно-журнальне видавництво».
Засновником видання виступає Міністерство культури України.

Вектором видання є утвердження національної самосвідомості читачів, захист національних пріоритетів у культурі і мистецтві, висвітлення української історії, духовності та науки.
Журнал почав публікувати матеріали про раніше заборонених видатних діячів української культури, церкви, а також діаспори.

Відділ періодики отримує це видання з 1991 року.
Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Віктора Вічевського «Тарас Шевченко й усвідомлення національної архітектурної традиції».
До Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Российский внешнеэкономический вестник
Научно-практический журнал
 
 

Журнал "Российский внешнеэкономический вестник" (ранее "Внешнеэкономический бюллетень", до 2007 года) является научно-аналитическим, учебно-методическим ежемесячным изданием по вопросам внешнеэкономических связей.
На страницах журнала затрагиваются актуальные проблемы мировой экономики и международных отношений, обсуждаются вопросы экспортно-импортной политики России, повышения ее конкурентоспособности на различных товарных рынках. В числе авторов статей, публикуемых в журнале – известные ученые и высоко компетентные специалисты многих отраслей экономики различных регионов и городов России. Журнал по экономике международных связей, торговле товарами, услугами, интеллектуальной собственностью, обмену инвестициями и рабочей силой.
Учредитель: Всероссийская академия внешней торговли.
Издается с 1996 года.
Выходит 1 раз в месяц.
Отдел периодики получает этот журнал с 2001 года.
Вашему вниманию предлагается начало статьи В.И. Королев «Инновационные территориальные кластеры: зарубежный опыт и российские условия».
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Нумізматика і фалеристика
Довідково-інформаційне видання
 
 

Українське журнал для колекціонерів-нумізматів, боністів, фалеристів. Багато корисної та цікавої інформації зі світу колекціонування.
Видається з 1997 року.
Виходить по 4 номера на рік.

Відділ періодики отримує це видання з 1997 року.
Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Денисової Т. «До 100-ліття передачі Андреєм Шептицьким Національного музею у Львові в дар українському народові».
До Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

Вісник Академії митної служби України. Серія: Державне управління.
Науковий збірник
 
 

Висвітлюється:
-Теорія та історія державного управління
-Механізми державного управління
-Державна служба: теорія та кращі практики
-Регіональне управління та місцеве самоврядування
-Державне управління у сфері державної безпеки
-Сторінка молодого науковця.
Видається двічі на рік.
Заснований 2009 р.
Засновник і видавець: Академія митної служби України.

Відділ періодики отримує це видання з 2010 року.
Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Казюк Я М. «Державне управління системою перерозподілу бюджетних ресурсів в Україні».
До Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Військо України
Аналітичне видання
 
 

З ініціативи В. Коркодима (Національна гвардія України) на громадських засадах до першої річниці незалежності України вийшов перший номер журналу "Військо України". В подальшому, починаючи з 1995 року, журнал "Військо України" почав виходити як друкований орган Міністерства оборони.

Мова видання – українська.
Виходить 12 раз на рік.
Відділ періодики отримує це видання з 1993 року.
Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Даценко С. «Даєш Київ!» (Про битву за Дніпро і Київ).
До Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Вода и водоочистные технологии
Научно-практический журнал
 
 

Издается с 1991 года в Украине с целью информационного обеспечения специалистов отрасли водоподготовки. За время, прошедшее от выпуска первого номера, журнал успел занять определенное место в информационном пространстве Украины в вопросах, касающихся целого ряда проблем водной отрасли: законодательной и нормативной базы, сферы водоснабжения и водоотведения, качества воды, информации о существующих и инновационных технологиях, а также новейших материалах для подготовки воды. Круг читателей журнала за прошлые годы вырос и расширился и сегодня включает, как представителей широкой общественности, интересующихся вопросами очистки воды, так и специалистов отрасли. Определенное место в журнале уделялось и вопросам научно-технического обоснования процессов подготовки воды и их практической реализации. Рост внимания к научным аспектам проблем качества воды и водоочистки, а также привлечение для решения насущных проблем отрасли все большего количества специалистов и научных сотрудников обусловили потребность выделения научно-технических публикаций журнала в отдельный специализированный сборник «Вода и водоочистные технологии. Научно-технические вести».
Учредителями специализированного журнала выступили Национальный технический университет Украины «Киевский Политехнический Институт» и Украинское Водное Общество. В редакционную коллегию журнала вошли ведущие ученые в области водоподготовки и водоочистки, как Украины, так и других стран мира.
В каждом номере журнала:
Статьи ведущих отечественных и зарубежных специалистов о:
• Качестве питьевой и технологической воды, его нормировании и мониторинге в Украине
• Методах и устройствах для очистки и кондиционирования воды в быту
• Технологиях водоподготовки: от классических до самых современных
• Опыте эксплуатации промышленных систем водоподготовки
• Об экономических и маркетинговых аспектах рынков материалов и оборудования для водоподготовки
Постоянные рубрики:
• Новости: самые интересные новости Украины, мира и науки
• Водные события: репортажи с самых интересных мероприятий — форумов, выставок, конференций
• Книжная полка: обзор отечественных и зарубежных книжных новинок
• Хочу знать: о том, где можно получить диплом по водоподготовке и научиться этому бизнесу
• Календарь событий: мировой обзор предстоящих выставок, бизнес-форумов, семинаров и конференций
• WaterNet: о жизни и деятельности украинского водного общества WaterNet
• Научно-технические вести: аннотации статей научно-технического вестника «Вода и водоочистные технологии»
Издание предназначено для научных и технических специалистов водной и смежных с ней отраслей науки и техники, преподавателей ВУЗов, а также творческой молодежи в лице студентов и аспирантов. Журнал “Вода и водоочистные технологии. Научно-технические вести” внесен в перечень профессиональных изданий ВАК Украины.
Журнал выходит 1 раз в квартал.
Язык – русский, украинский, английский.
Отдел периодики получает этот журнал с 2002 года.
Вашему вниманию предлагается начало статьи Захара Малецкого «Обессоливание воды в промышленности».
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.
Страницы журнала :   1 

 
 

VIVA! Биография
Журнал светской хроники
 
 

Досье звезд, эксклюзивные интервью, новости и события в мире музыки, кино, шоу-бизнеса, моды. Это яркие и неординарные истории про великих людей мировой истории и современности - актеров, музыкантов, художников, писателей.
«Cуществует ли формула успешного журнала? Давайте посмотрим: хороший журналист плюс яркая звезда плюс неиссякаемый креатив и постоянное качество. По крайней мере, создавая «VIVA! Биография», мы пошли именно этим путем» - так говорит редактор журнала.
В команде журнала – лучшие журналисты-«звездники» Украины и спецкорры за рубежом. На страницах журнала – самые яркие и интересные люди, голоса и судьбы, архивные фотографии и эксклюзивные фотосессии, яркие спецпроекты, уникальные интервью и захватывающие истории.
«Мы пишем о тех, чьи судьбы могут стать основой большого романа. На наших страницах – сильные мира сего, кумиры, люди, чьи имена стали легендами.

Когда менеджеры «звезд» спрашивают , что надо сделать, чтобы попасть в «VIVA! Биографию» - я отвечаю: «Состояться!» Мы пишем о состоявшихся людях – для состоявшихся людей, стараясь делать по-настоящему увлекательным не просто каждый номер – каждую страницу журнала. И отправляя номер в типографию, мы точно знаем: через неделю на прилавки ляжет журнал, в котором есть что почитать!»
• Издатель: Edipresse Ukraine Ltd.
Журнал выходит ежемесячно.
Отдел периодики получает этот журнал с 2013 года.
Вашему вниманию предлагается начало статьи А. Горыниной «Женщина с душой ребенка» (О знаменитой певице Сезарии Эвора).
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Сегодня. Приднепровье
Суспільно-політична газета
 
 

Сегодня. Приднепровье – Дніпропетровський випуск національної суспільно-політичної газети «Сегодня».
Це всеукраїнська щоденна російськомовна газета.
Заявлений сукупний щоденний тираж — 155 тисяч примірників. Найбільшими акціонерами на середину 2008 року були «SCM Limited» (Кіпр) і ЗАТ «Систем Кепітал Менеджмент»
Газета виходить у київському, одеському, харківському, донецькому, дніпропетровському, кримському, західноукраїнському та національному випусках.
З 24 серпня редакція газети випускає щотижневик для планшетів "Мой уикенд".
Видається з 1997 року у Києві. Випуск газети здійснює ПрАТ «Сьогодні Мультимедіа». З 10 квітня 2007 року була запущена інтернет-версія газети.
Газета «Сегодня. Приднепровье» згідно із Законами України «Про обов'язковий примірник документів» № 595-XIV від 09.04.1999, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо доставляння обов'язкового безплатного примірника документів» №4319-V1 від 12 січня 2012 р та Постановою КМУ «Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів» № 608 від 10.05.2002 р. один примірник всіх видань ( текстових, нотних, картографічних,образотворчих та ін.), що видаються на території Дніпропетровської області, передається безплатно до Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки.
Ці видання довічно зберігаються в бібліотеці й доступні майже п'ятдесятьом тисячам користувачів нашої бібліотеки, а також читачам інших регіонів України та зарубіжжя.
Крім того, інформація про всі отримані видання вноситься до електронного каталогу Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки, доступного всім користувачам мережі Internet (www.libr.dp.ua).

Відділ періодики отримує це видання з 2003 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті «Камерный выбор» (Про вибір фотоапаратів, смартфонів та гібридних гаджетів).
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ
Страницы журнала :   1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
 

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2006 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека