КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

 
ПЕРIОДИКА ЗА РУБРИКАМИ

Для дому, для сім'ї
Економіка
Краса та мода
Культура. Мистецтво.
Наука. Техніка
Педагогіка
Політика
Право
Ретро
Сільське господарство
Філологія. Художня література
Як підготуватися до свята
 
Переглянути все

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
 

 

Суча́сність
Часопис незалежної української думки.
 
 

Основна тематика: література, наука, мистецтво, суспільне життя.
Журнал виходив спершу від 1961 впродовж трьох десятиліть у Німеччині (Мюнхен), а потім у США, а від січня 1992 року «Сучасність» випускають в Києві.
Сучасність мала непартійний характер, і в ній брали участь діячі культури, науки, громадського і політичного життя незалежно від політичних і світоглядових переконань; серед них: Емма Андієвська, М.Андрієнко-Нечитайло, В.Барка, Ю.Бойко, Б.Бойчук, В.Бургард, В.Вовк, Я.Гніздовський, В.Голубничий, С.Гординський.
«Сучасність» багато уваги присвячує питанням руху опору в Україні і друкувала твори його діячів (І.Дзюби, І.Калинця, Л.Лук'яненка, М.Мороза, Є.Сверстюка, І.Світличного, В.Симоненка, Г.Снєгірьова,М.Холодного, В.Стуса, В.Чорновола) та ін. самвидавні матеріали.
«Сучасність» інформує про культурні, національні, соціальні, політичні, економічні, демографічні процеси в Україні, в СРСР і в комуністичному блоці, інформувала про духові течії Заходу. Аналіз подій в СРСР і УРСР на сторінках «Сучасності», зокрема критика політики національної дискримінації й русифікації неросійськомовних республік, накликала на неї часті напади на сторінках радянської преси.
Протягом останніх п'яти років журнал тричі був змушений призупиняти вихід через постійний брак коштів, зміну інвесторів, засновників, головних редакторів і творчих колективів. Чергові номери виходили із запізненням на кілька місяців або навіть на півроку. Журнал зовсім не видавався з середини 2010. На початку весни 2012 інвестором «Сучасності» стало видавництво «Спадщина-Інтеграл» і в квітні часопис відновив свою роботу після півторарічної перерви.
Відділ періодики отримує це видання з 2012 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Сергія Грабовського «Парад ідеологій».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

Слово і час
Науково-теоретичний журнал
 
 

Часопис засновано в січні 1957 року під назвою «Радянське літературознавство» як науковий журнал теорії, історії літератури і критики, орган Інституту літератури імені Тараса Шевченка АН УРСР і Спілки письменників України.
Первісно це був двомісячник. Від січня 1965 року журнал став виходити щомісяця.
Після смерті редактора журналу Олександра Білецького (2 серпня 1961 року) рівень журналу помітно знизився. На зниження рівня журналу також вплинуло посилення репресій проти української культури з початку 1960-х років, наслідком чого звузилася тематика публікацій. Низку авторів позбавили права друкуватися в журналі. Серед них Іван Дзюба, Іван Світличний, Євген Сверстюк, Віктор Іванисенко.
Від січня 1990 року журнал виходить під сучасною назвою «Слово і час» (в самому журналі послуговуються написанням «Слово і Час», а також абревіатурою — «СіЧ»).
Журнал «Слово і час» друкує статті й розвідки з питань теорії й історії української літератури, компаративістики, зарубіжних і слов'янських літератур, текстології, літературного джерелознавства, літературної критики, а також суміжних дисциплін — культурології, фольклористики й етнології, стилістики, перекладознавства та ін. Постійно ведуться також рубрики «Рецензії», «Наші презентації», «Літературна карта», «Осередки філології», «Хронограф», «Літопис подій», «Бібліографія», друкуються розвідки науковців-початківців («Дебют»), статті про літературну та громадську діяльність українців зарубіжжя («Діаспора»), про інтеграцію української філологічної науки в європейський культурний процес («Україніка»), архівні матеріали і спогади («Написане лишається», «З пам'яті літ») тощо.
Стратегічне завдання журналу — координація основних напрямів літературознавчих досліджень і формування на теренах України нового теоретико-літературного дискурсу.
Засновники журналу
• Національна академія наук України.
• Інститут літератури імені Тараса Шевченка.
Національна спілка письменників України.
Відділ періодики отримує це видання з 1957 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Леоніда Ушлакова «Філософія серця» Тараса Шевченка».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Київська старовина
Науковий історично-філологічний журнал.
 
 

В журналі друкуються статті та повідомлення історичної, філологічної (літературознавчої й мовознавчої), етнологічної i загальнокультурної проблематики, пов'язаної з історією Києва i ширше - України.
8 вересня 1999 р. журнал внесений ВАК України до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт.
Журнал був заснований у 1882 році. У 1992 році за ініціативою академіка НАН України П.П. Толочка видання журналу було оновлено.
Засновник: Київський славістичний університет.
Співзасновниками видання є Інститут археології НАН України, Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК та Київський славістичний університет.
На сторінках журналу друкуються історічні, лінгвістичні та літературознавчі дослідження. В останні роки збільшилася кількість публікацій славістичного напрямку, що стосуються української історичної та історико-філологічної проблематики.
Рік заснування: 1882 рік.

Періодичність: 6 разів на рік.
Мова видання: українська.

Відділ періодики отримує це видання з 1992 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Ольги Рябченко « Формування контингенту студентів вищих навчальних закладів Радянської України: (кінець 1920-х – 1930-ті роки ».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.Страницы журнала :   1 

 
 

Київ
Літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України.
 
 

Літературно-художні журнали в історії української журналістики завжди були носіями національної ідеї, засобом утвердження українства. Своєю появою вони ознаменували початок зародження української журналістики. Саме літературно-художні видання стояли в центрі національного самоусвідомлення .
Коли вся Україна жила в умовах “заблокованого” простору літературно-мистецька преса взяла на себе обов’язок творити духовну альтернативу тоталітарній системі. Літературно-художні видання одними з перших спричинили переоцінку цінностей наприкінці 80-х років минулого століття та висунули ідею української незалежності, вона ж стала активним чинником її утвердження під час національного пробудження 90-х і творить багатоаспектний дискурс національної культури, формує культурологічний текст нашої доби донині
Журнал «Київ» має рубрики: «Публіцистика», «Поезія»,»Проза», «Критика», «Мистецтво».
Видається з 1983 року.
Щомісячник
Засновники:
• Київська міська рада
• Національна спілка письменників України.

Відділ періодики отримує це видання з 1983 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Ігора Гірича «Київський путівник».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.Страницы журнала :   1 

 
 

Дзвін
Літературно-мистецький і громадсько-політичний часопис
 
 

Не зважаючи на постійні фінансові проблеми, «Дзвін» продовжує знайомити громадськість із сучасною українською прозою, поезією, друкує історичні розвідки, рецензії на книги та твори мистецтва.
На сайті журналу вже розміщено чимало матеріалів та розширених анонсів літературних творів із перших чотирьох чисел часопису «Дзвін» за 2012 рік. У такий спосіб його редакція хоче примножити аудиторію читачів журналу не лише в Україні, але й за її межами
Часопис заснований ще 1940 року. Із 1951—1989 роки часопис виходив під назвою «Жовтень». Однак у час національно-культурного відродження його назву було змінено.
Засновник: Національна спілка письменників України.
Виходить щомісячно. Мова видання : українська.
Відділ періодики отримує це видання з 1951 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Ірини Суховерської «Хвилина щастя за вічний біль».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.


 
 

Да!
Журнал по вязанию спицами и крючком
 
 

В каждом номере журнала Вы найдёте много новых авторских моделей вязания, а также, подробные описания по изготовлению всех предложенных изделий и схемы вязания к ним.
Журнал выделяется среди других изданий своей современностью, креативностью, доходчивостью восприятия и выполнения.
В журнале представлены модели вязания топов, маек, блузок, кофточек, свитеров, жакетов и других моделей вязания спицами и крючком, выполненных в самых разнообразных стилях и тематических направлениях.
Выходит ежемесячно. Издается на русском языке.
Отдел периодики получает этот журнал с 2012 года.
Вашему вниманию предлагается начало статьи «Модель 5. Пуловер, выполненный косами».
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1   2 

 
 

Очарование
Журнал по вязанию
 
 

В каждом номере журнала Вы найдёте десятки великолепных моделей вязания одежды и подробные описания их создания, а также схемы вязания спицами, крючком.
Журнал «Очарование» занимает достойное место среди многочисленный изданий по вязанию. В нем представлены самые изысканные, оригинальные и яркие модели самых различных направлений моды, а также данное издание предлагает своим читателям одежду собранную и представленную в виде тематических мини-коллекций.
Выходит ежемесячно. Издается на русском языке.
Отдел периодики получает этот журнал с 2012 года.
Вашему вниманию предлагается начало статьи «Модель 1,2,3. Оливковый летний костюм».
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

Музейний простір
Науково-популярний журнал
 
 

Журнал «Музейний простір» - якісний повно кольоровий ілюстрований щоквартальний журнал про музеї та культурну спадщину, що містить інформаційні та аналітичні матеріали з музейної теорії та практики, інтерв’ю фахівців, відомості про різноманітні музейні проекти, а також про видатних діячів музейної справи. Кожне число журналу супроводжується компакт-диском із мультимедійними пізнавальними матеріалами. Також читачі знайдуть в журналі акційні купони від музеїв України та інші приємні бонуси.
Журнал можна знайти у відділі документів з питань мистецтв за адресою: пр. К. Маркса, 18, к. 21


Страницы журнала :   1   2 

 
 

Журнал мод
Популяпный журнал
 
 

Журнал по вязанию крючком и спицами представляет коллекцию эксклюзивной женской одежды для летнего сезона. Элегантные и женственные модели платьев, кофточек, жакетов, юбок, топов, бикини, а также аксессуаров. Все они созданы с использованием интересных конструкторских решений и техник вязания, грамотно составленной композиции, изящного декора, актуальной цветовой гаммы и современной пряжи различной фактуры. Также в выпуске: интересные и полезные мастер-классы по разным техникам в’язаний.
Отдел периодики получает этот журнал с 1993 года.
Вашему вниманию предлагается начало статьи «Мастер-класс Ассии Валеевой».(Техника сцепного гипюра).
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

Отдохни!
Популярный журнал
 
 

Еженедельный журнал о жизни знаменитостей: обо всем, что происходит с нашими любимыми звездами, известными личностями и светскими персонами, популярными сегодня и знаменитыми много лет назад. В каждом номере — приятный сюрприз: большое путешествие мечты и розыгрыш поездки на двоих в далекую страну.
Отдел периодики получает этот журнал с 2008 року.
Вашему вниманию предлагается начало статьи «Города Зеленого континента». (О городах Австралии).
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
 

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2006 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека