КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

 
ПЕРIОДИКА ЗА РУБРИКАМИ

Для дома, для семьи
Как подготовиться к празднику
Красота и мода
Культура. Искусство.
Наука. Техника
Педагогика
Политика
Право
Ретро
Сельское хозяйство
Филология. Художественная литература
Экономика
 
Переглянути все

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
 

 

«Здоровье». Всеукраинский журнал (Днепропетровск)
Популярный медицинский журнал
 
 


Материалы о здоровом способе жизни, сезонных проблемах, рекомендации ведущих врачей-специалистов, советы психологов, косметологов, диетологов. Журнал для всей семьи о том как жить дольше и лучше.

Отдел периодики получает этот журнал с 2013 года.
Вашему вниманию предлагается начало статьи «Советы эндокринолога-диетолога».
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Геоінформатика
Наукове видання
 
 

Перше в Україні наукове періодичне видання, у якому публікуються статті з сучасного напряму, що об’єднує предметні області галузі наук про Землю в одну базову спеціалізацію. Академічний журнал “Геоінформатика” є фаховим з географічних, геологічних, фізико-математичних (геофізика, геологічна інформатика) та технічних наук.
Журнал друкує оригінальні (такі, що не були опубліковані раніше) статті присвячені теоретичним, методичним, методологічним та прикладним аспектам геоінформації, методам її отримання та використання в науках про Землю.
Журнал популяризує національний досвід впровадження геоінформатики та сприяє формуванню єдиного геоінформаційного простору. Одна із стратегій журналу – орієнтування користувача інформацією на широке використання комп’ютерних технологій, а також комплексний підхід до розв’язання проблем надро- та природокористування.
Засновник: Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про землю Інституту геологічних наук Національної академії наук України .
Заснований у березні 2002 року.
Видається 4 номера в рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.

Відділ періодики отримує це видання з 2005 року.
До Вашої уваги пропонується зміст представленого журналу та перша сторінка статті М.В,Лубкова «Сучасні горизонтальні рухи Дніпровсько-Донецької западини».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Страницы журнала :   1 

 
 

Географія та економіка в сучасній школі
Науково-методичний журнал
 
 

Друкуються матеріали по географічному та економічному навчанні в загальноосвітніх школах: учбові програми, методичні розробки уроків та позаурочних заходів. Знайомить з проведенням профільних олімпіад, учнівських турнірів, вчительських з’їздів.


Видання Міністерства освіти і науки України.
Заснований в 1995 році, видається з 1996 року.
До 2012 року журнал виходив під назвою «Географія та основи економіки в школі».

Відділ періодики отримує це видання з 1996 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті С.Л.Капіруліної «Чорногорія».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Вища школа
Науково-практичне видання
 
 

Блага людини, становище культури та духовності в суспільстві, темпи економічного, науково-технічного, політичного і соціального прогресу саме і залежать від якості і рівня освіти.
Розбудава державності України, відродження й культурних здобутків у поєднанні із загальноцивілізаційними процесами розвитку ставлять проблеми освіти на вищий щабель. Вона повинна стати провідним національним пріоритетом, бо держава та нація без сучасної освітянської системи позбавлені майбутнього, нездатні до відтворення культурних цінностей, забезпечення конкурентоспроможності на світовому ринку економічних та інтелектуальних ресурсів, відновлення і збереження демократичних інститутів.
Виша школа сьогодні стоїть перед складним вибором – знайти оптимальні шляхи свого дальшого розвитку.
Дане науково-практичне видання висвітлює проблеми та перспективи вищої освіти України
Видання має рубрики:
- Прес-служба МОН України інформує,
- Освіта та суспільство,
- Кадри ВНЗ
- Зарубіжний досвід,
- Освітні технології,
- Проблемне питання,
- Візитна картка,
- Наукова бібліотека в системі вищої освіти.

Виходить 12 разів на рік.
Видається з січня 2001 року.
Засновник – Міністерство освіти і науки України.
Видавник: «Знання».
Відділ періодики отримує це видання з 2001 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Тетяни Захарченко «Роль наочності у процесі викладання професійно орієнтованих дисциплін»
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Українська культура
Культурологічних журнал
 
 


Основні теми — музика, кіно, література, образотворче мистецтво, архітектура, нові медіа, дизайн, фотографія.
Видавець : «Національне газетно-журнальне видавництво».
Засновником видання виступає Міністерство культури України.

Вектором видання є утвердження національної самосвідомості читачів, захист національних пріоритетів у культурі і мистецтві, висвітлення української історії, духовності та науки.
Журнал почав публікувати матеріали про раніше заборонених видатних діячів української культури, церкви, а також діаспори.

Відділ періодики отримує це видання з 1991 року.
Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Віктора Вічевського «Тарас Шевченко й усвідомлення національної архітектурної традиції».
До Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Российский внешнеэкономический вестник
Научно-практический журнал
 
 

Журнал "Российский внешнеэкономический вестник" (ранее "Внешнеэкономический бюллетень", до 2007 года) является научно-аналитическим, учебно-методическим ежемесячным изданием по вопросам внешнеэкономических связей.
На страницах журнала затрагиваются актуальные проблемы мировой экономики и международных отношений, обсуждаются вопросы экспортно-импортной политики России, повышения ее конкурентоспособности на различных товарных рынках. В числе авторов статей, публикуемых в журнале – известные ученые и высоко компетентные специалисты многих отраслей экономики различных регионов и городов России. Журнал по экономике международных связей, торговле товарами, услугами, интеллектуальной собственностью, обмену инвестициями и рабочей силой.
Учредитель: Всероссийская академия внешней торговли.
Издается с 1996 года.
Выходит 1 раз в месяц.
Отдел периодики получает этот журнал с 2001 года.
Вашему вниманию предлагается начало статьи В.И. Королев «Инновационные территориальные кластеры: зарубежный опыт и российские условия».
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Нумізматика і фалеристика
Довідково-інформаційне видання
 
 

Українське журнал для колекціонерів-нумізматів, боністів, фалеристів. Багато корисної та цікавої інформації зі світу колекціонування.
Видається з 1997 року.
Виходить по 4 номера на рік.

Відділ періодики отримує це видання з 1997 року.
Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Денисової Т. «До 100-ліття передачі Андреєм Шептицьким Національного музею у Львові в дар українському народові».
До Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

Вісник Академії митної служби України. Серія: Державне управління.
Науковий збірник
 
 

Висвітлюється:
-Теорія та історія державного управління
-Механізми державного управління
-Державна служба: теорія та кращі практики
-Регіональне управління та місцеве самоврядування
-Державне управління у сфері державної безпеки
-Сторінка молодого науковця.
Видається двічі на рік.
Заснований 2009 р.
Засновник і видавець: Академія митної служби України.

Відділ періодики отримує це видання з 2010 року.
Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Казюк Я М. «Державне управління системою перерозподілу бюджетних ресурсів в Україні».
До Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Військо України
Аналітичне видання
 
 

З ініціативи В. Коркодима (Національна гвардія України) на громадських засадах до першої річниці незалежності України вийшов перший номер журналу "Військо України". В подальшому, починаючи з 1995 року, журнал "Військо України" почав виходити як друкований орган Міністерства оборони.

Мова видання – українська.
Виходить 12 раз на рік.
Відділ періодики отримує це видання з 1993 року.
Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Даценко С. «Даєш Київ!» (Про битву за Дніпро і Київ).
До Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Вода и водоочистные технологии
Научно-практический журнал
 
 

Издается с 1991 года в Украине с целью информационного обеспечения специалистов отрасли водоподготовки. За время, прошедшее от выпуска первого номера, журнал успел занять определенное место в информационном пространстве Украины в вопросах, касающихся целого ряда проблем водной отрасли: законодательной и нормативной базы, сферы водоснабжения и водоотведения, качества воды, информации о существующих и инновационных технологиях, а также новейших материалах для подготовки воды. Круг читателей журнала за прошлые годы вырос и расширился и сегодня включает, как представителей широкой общественности, интересующихся вопросами очистки воды, так и специалистов отрасли. Определенное место в журнале уделялось и вопросам научно-технического обоснования процессов подготовки воды и их практической реализации. Рост внимания к научным аспектам проблем качества воды и водоочистки, а также привлечение для решения насущных проблем отрасли все большего количества специалистов и научных сотрудников обусловили потребность выделения научно-технических публикаций журнала в отдельный специализированный сборник «Вода и водоочистные технологии. Научно-технические вести».
Учредителями специализированного журнала выступили Национальный технический университет Украины «Киевский Политехнический Институт» и Украинское Водное Общество. В редакционную коллегию журнала вошли ведущие ученые в области водоподготовки и водоочистки, как Украины, так и других стран мира.
В каждом номере журнала:
Статьи ведущих отечественных и зарубежных специалистов о:
• Качестве питьевой и технологической воды, его нормировании и мониторинге в Украине
• Методах и устройствах для очистки и кондиционирования воды в быту
• Технологиях водоподготовки: от классических до самых современных
• Опыте эксплуатации промышленных систем водоподготовки
• Об экономических и маркетинговых аспектах рынков материалов и оборудования для водоподготовки
Постоянные рубрики:
• Новости: самые интересные новости Украины, мира и науки
• Водные события: репортажи с самых интересных мероприятий — форумов, выставок, конференций
• Книжная полка: обзор отечественных и зарубежных книжных новинок
• Хочу знать: о том, где можно получить диплом по водоподготовке и научиться этому бизнесу
• Календарь событий: мировой обзор предстоящих выставок, бизнес-форумов, семинаров и конференций
• WaterNet: о жизни и деятельности украинского водного общества WaterNet
• Научно-технические вести: аннотации статей научно-технического вестника «Вода и водоочистные технологии»
Издание предназначено для научных и технических специалистов водной и смежных с ней отраслей науки и техники, преподавателей ВУЗов, а также творческой молодежи в лице студентов и аспирантов. Журнал “Вода и водоочистные технологии. Научно-технические вести” внесен в перечень профессиональных изданий ВАК Украины.
Журнал выходит 1 раз в квартал.
Язык – русский, украинский, английский.
Отдел периодики получает этот журнал с 2002 года.
Вашему вниманию предлагается начало статьи Захара Малецкого «Обессоливание воды в промышленности».
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.
Страницы журнала :   1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
 

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2006 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека