КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

 
ПЕРIОДИКА ЗА РУБРИКАМИ

Для дому, для сім'ї
Економіка
Краса та мода
Культура. Мистецтво.
Наука. Техніка
Педагогіка
Політика
Право
Ретро
Сільське господарство
Філологія. Художня література
Як підготуватися до свята
 
Переглянути все

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
 

 

Українська культура
Культурологічний журнал
 
 

Один із найстаріших культурологічних журналів в Україні; основні теми — музика, кіно, література, образотворче мистецтво, архітектура, нові медіа, дизайн, фотографія. Видавець — «Національне газетно-журнальне видавництво».
Засновником видання виступає Міністерство культури України.
Перший номер журналу, під назвою «Путь к комунизму», вийшов у червні 1921 року. Через три роки він був перейменований на «Шлях до комунізму». За словами Андрія Яремчука, це був агітаційний листок з рекомендаціями, як організовувати червоні кутки, проводити антирелігійну пропаганду, запроваджувати нові радянські обряди. У 1926–1928 роках почали з'являтися матеріали про театр, кіно. Загалом журнал мав 12 назв, серед них — «Робочий клуб», «Селянський будинок», «Культробітник», «Культфронт», «Колбуд». Під час Великої Вітчизняної війни не видавався. У 1954 році отримав назву «Соціалістична культура».
У 1991 році, з проголошенням незалежності України, журнал отримав сучасну назву «Українська культура». Новим вектором видання стали утвердження національної самосвідомості читачів, захист національних пріоритетів у культурі і мистецтві, висвітлення справжньої, а не викривленої, української історії, духовності та науки. Журнал почав публікувати матеріали про раніше заборонених тоталітарним режимом видатних діячів української культури, церкви, а також діаспори. Вийшли публікації:
• про трагічну долю кінорежисера Сергія Параджанова;
• цикл статей, присвячений національній архітектурі, — Віктора Чепелика;
• про народні традиції, історію української ікони — Дмитра Степовика;
• про Запорізьку Січ — Олени Апанович;
• про рідкісні сторінки діяльності українців Санкт-Петербурга — Тетяни Лебединської;
У 2010 вийшло друком лише три номери, надалі вихід журналу було припинено.
Влітку 2011 року, після перерви, випуск журналу було поновлено в оновленому форматі.
Періодичність виходу: раз на два місяці.
Мова видання: українська.
Рік заснування : 1921.
Відділ періодики отримує це видання з 1991 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Віктора Вечерського «Чи будуть наші дерев’яні церкви у списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО?»
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Страницы журнала :   1 

 
 

Український географічний журнал
Науково-теоретичне видання
 
 


Проблематика: висвітлює здобутки фундаментальних і прикладних природничо- та суспільно-географічних наук, геоекології, картографії, геоінформатики
Періодичність: 4 номери на рік
Мова видання: українська
Рік заснування: 1992
Засновники: Національна академія наук України, Інститут географії НАН України, Українське географічне товариство
Основні теми журналу:
• Пріоритетні завдання географії на межі двох тисячоліть, розширення її об'єктно-предметного поля, модернізація і удосконалення методологічних та методичних основ географічних досліджень, метатеорія науки.
• Природні умови і ресурси, проблеми природокористування та збереження довкілля, ландшафтного різноманіття в Україні.
• Господарство України, стратегічні напрями вдосконалення його структури та територіальної організації.
• Географічні проблеми життєдіяльності населення.
• Еколого-географічні дослідження, питання екологічної безпеки.
• Географічні аспекти регіональної політики. Обгрунтування нової схеми соціально-економічного районування України.
• Дослідження наслідків суспільно-природної взаємодії.
• Геополітичне положення України.
• Краєзнавство: презентація країн, регіонів, міст.
• Українське зарубіжжя: географічний аспект.
• Українські дослідження в Антарктиці.
• Історія географічних ідей та відкриттів.
• Географічна освіта.
• Картографія та геоінформаційні технології.
• Міжнародне співробітництво.
• Хроніка географічних подій.
• Інформаційно-аналітичні добірки.
Відділ періодики отримує це видання з 1993 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Осадчого В.І. та Бабіченко В.М. «Динаміка стихійних метеорологічних явищ в Україні».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Радуга
Журнал художественной литературы и общественной жизни.
 
 

Журнал под названием “Радуга” появился на Украине в 1927 году как орган Союза писателей УССР. Сейчас это один из немногих русскоязычных периодических изданий, выходящих на Украине. На страницах журнала публикуется информация о литературных конкурсах, отчеты о проведении литературных и языковых форумов и конференций, печатаются произведения победителей различных литературных конкурсов.
Основное место в журнале отводится прозе.
У журнала есть собственные предпочтения и пристрастия. Авангардных и экспериментальных текстов читатель здесь не найдет. Да и молодые авторы, которые чаще всего и пишут странные вещи, здесь, похоже, не так часто появляются. В “Радуге” же публикуются серьезные люди, подходящие к литературному труду с профессиональной ответственностью, и их произведения положительны, правильны, достойны.
Периодичность – 10 номеров в год.
Рубрики в журнале: «Проза», «Поэзия», «Литературный взгляд», «Обзоры. Мнения», «Воспоминания. Дневники», «Люди и книги», «Зрительный зал», «Семь нот», «Конкурсы. Рейтинги», «Радуга» – детям», «Шутки в сторону». Подрубрики: «Гость «Радуги», «Лауреаты года», «Память», «Рецензии».
В ноябре 2008 года появилась независимая молодежная версия журнала – «Электронная Радуга». Воплощенная в форме бесплатного pdf-издания, она продолжает литературные традиции классической «Радуги», публикуя произведения современных писателей Украины. Кроме литературной составляющей «Электронная Радуга» освещает разные сферы медиа-культуры: музыку, интернет, компьютерные игры, телевидение, политику. Выходит 2 раза в год.
Отдел периодики получает этот журнал с 1963 года.
Вашему вниманию предлагается начало романа Александра Лозовского «Мохнатые слоны».
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

ОБЩЕСТВО И ЭКОНОМИКА
Международный научный и общественно-политический журнал
 
 

Учрежден в 1998 г. на базе одноименного журнала "Общество и экономика" РАН. Учредителями журнала являются академии наук - члены Международной ассоциации академий наук , в которую входят академии наук стран СНГ и Национальный центр общественных и гуманитарных наук Вьетнама
Профиль журнала - междисциплинарный, в нем освещаются проблемы экономики, социологии, социальной психологии, политологии и тех направлений правоведения, которые связаны с регулированием хозяйственной деятельности и социальной сферы.
Тематика журнала охватывает в первую очередь следующие вопросы:
- теоретические проблемы строительства рыночной экономики в постсоциалистическом обществе, современные социальные модели общества, сложившиеся в мировой практике, международный опыт решения крупных экономических и социальных проблем;
- современное социально-экономическое положение и перспективы отдельных стран, осуществляющих рыночную трансформацию экономики;
- изменение социальной структуры общества в период перехода к рыночной экономике, социально-психологический климат экономических реформ, эволюция ценностных систем и политических ориентацией различных социальных групп в период реформирования;
- проблемы развития СНГ, состояние и перспективы экономического сотрудничества между странами СНГ, процессы включения этих стран в мировое хозяйство;
- тенденции глобализации в современном мире и их последствия для отдельных стран.
Периодически издаются специальные номера журнала, посвященные комплексному освещению социальных и экономических процессов в отдельных странах дальнего и ближнего зарубежья.
Периодичность 1 раз в год.
Издается на русском языке.
Отдел периодики получает этот журнал с 1992 года.
Вашему вниманию предлагается начало статьи Игоря Галица «Стратегические аспекты корпоративного управления на основе внутрихозяйственных рынков».
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
Науково-технічний журнал
 
 

Журнал публікує результати наукових досліджень та практичних розробок в області технічних, фізико-математичних, хімічних та біологічних наук.
Рік заснування: 1997
Періодичність: 1 раз на місяць
Мова видання: українська
Засновник: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Відділ періодики отримує це видання з 2004 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Клечак І.Р. та Антоненко Л.О. «Біотехнології на основі базидальних грибів роду Coriolus Quel».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Страницы журнала :   1 

 
 

Иностранная литература
Литературно-художественный журнал
 
 

Журнал знакомит читателя с новинками зарубежной литературы. В журнале публикуются наиболее значительные произведения современной мировой литературы в переводах лучших отечественных переводчиков. Зарубежная проза и поэзия, очерки и эссе, статьи и интервью, лауреаты Нобелевской, Букеровской, Гонкуровской премий и восходящие звезды – все это на русском языке впервые.
Еще в 1891 году в столице Российской империи Санкт-Петербурге был основан «Вестник иностранной литературы», который свой дебютный номер открыл обращением к читающей публике: "Наш журнал поставил себе задачею давать своим читателям, в художественном по возможности переводе, все выдающееся, что появляется в литературе Запада..."
До 1943 года журнал выходил под названиями «Литература мировой революции», «Интернациональная литература», а с 1955 года неизменно выходит под сегодняшним своим именем «Иностранная литература».
На даче или на антресолях – практически в каждой советской читающей семье раньше лежали перевязанные любовно пачки журнала «Иностранная литература», который открыл для надежно спрятавшихся за железным занавесом мечтателей Сэмюэля Беккета, Уильяма Голдинга, Джона Апдайка, Джерома Д. Сэлинджера, Кэндзабуро Оэ, Теннеси Уильямса, Жана-Поля Сартра, Франца Кафку, Ивлина Во, Умберто Эко, Хулио Коортасара, Милорада Павича и многих, многих других. Журнал знакомил советских читателей, не мечтавших никогда увидеть своими глазами Нью-Йорк и Париж, с заграничной жизнью, в которой даже человеческие горести и трагедии казались неизъяснимо притягательными и безумно романтичными. Иосиф Бродский назвал когда-то «Иностранку» «окном в Европу, Америку, Азию, Африку и вообще во все полушария».
В настоящее время, перестав быть единственным источником информации об иностранной литературе, журнал продолжает исполнять роль профессионального экспертного издания, неизменно сохраняя высокое качество переводов и редактуры. Девизом журнала по-прежнему остается «Узнай завтрашних классиков!»
“В условиях конкуренции с книжными издательствами, - говорит главный редактор журнала “Иностранная литература” Александр Ливергант, - мы ориентируемся на то, чего нет в книжных магазинах, стараемся опережать издателей переводной литературы и рассказывать о том, что происходит сегодня в литературном мире”.
Отдел периодики получает этот журнал с 1955 года.
Вашему вниманию предлагается начало статьи Роберта Маккрама «Жизнь Вудхауза».
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Визвольний шлях
Суспільно-політичний, літературний і науковий журнал.
 
 

Заснований у Лондоні в 1948, упродовж першого періоду існування журналу видавався на циклостилі — та виключно для членів ОУН. Потім його було переведено на типографський друк, а формат видання з 1954 змінено на книжковий. Проте емблема журналу, виконана художником-графіком Робертом Лісовським, упродовж усього часу його існування лишалася незмінною.
У журналі публікувалися й публікуються як ідеологічні матеріали (праці Д. Донцова, Я. Стецька, С. Бандери та ін.), так і наукові дослідження (переважно — з історії та літературознавства), а також художні твори (слід особливо відзначити роль цього видання в популяризації творів шістдесятників в емігрантському середовищі тоді, коли їх неможливо було видавати в Україні).
Журнал друкував статті на такі теми як-от міжнародна політика, політика й економіка УРСР, історія ОУН та Української повстанської армії. На його сторінках друкувалися матеріали з історії та археології України, літератури, музико- та мистецтвознавства, проза й поезія авторів-емігрантів та членів підпілля ОУН, переклади творів художньої літератури, спогади істориків та політичних діячів, передруки творів української радянської літератури періоду Розстріляного відродження та «шістдесятників», література самвидаву та політичні документи, огляди книжок, новини й аналітика щодо діяльності націоналістичної опозиції в Україні, хроніка з життя як на еміграції, так і в УРСР. В останній період почали переважати наукові публікації.
Відділ періодики отримував це видання з 1957 по 2007 роки.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Валентина Лазарєва «Тема України в ранніх художніх творах Пантелеймона Куліша».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

Наша Берегиня
Науково-методичний журнал
 
 

За свою 10-літню історію він став провідним у розмаїтті фахових видань України з народознавства, часописом високого науково-методичного рівня. В часописі публікуються екскурси у народну педагогіку та її сучасне осмислення, розповіді про традиції виховання, практичні поради для батьків, розробки тематичних виховних заходів, сценарії календарно-обрядових та сучасних шкільних свят, що нині стали традиційними для школярів. Також висвітлюються маловідомі сторінки історії, побут населення різних регіонів України, життя українців за кордоном. Широкому колу читачів адресовані народний календар, цікаве народознавство, рецепти призабутих українських страв тощо. Матеріали практичного спрямування – розробки занять, майстер-класи з декоративно-ужиткового мистецтва, технологічні картки – допоможуть педагогам у проведенні занять. Серед авторів – найавторитетніші науковці, методисти, вчителі-практики.
Читачі журналу мають змогу й надалі ознайомлюватися із новітніми методиками навчання й виховання в народних традиціях, у тому числі й із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій (комп’ютерні презентації до них будуть доступні на порталі видавництва pedpresa.com). Часопис відкритий для наукових дискусій та обговорень актуальних питань теорії і практики шкільної та позашкільної освіти.
Журнал призначений для вихователів дошкільних, учителів початкової та середньої ланок, педагогів позашкільних закладів освіти – усіх причетних до виховної роботи, а також для науковців-краєзнавців та широкого кола читачів, які цікавляться усім українським.
До січня 2012 року називався «Берегиня».
Засновник: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України та Державного інформаційно-виробничого підприємства видавництва «Педагогічна преса».
Відділ періодики отримує це видання з 1993 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Валерія Войтовича «Вишиванка – символ здоров’я, краси, щасливої долі».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.

Страницы журнала :   1 

 
 

Вісник Київського національного університету. Серія: Астрономія
Науково-теоретичний журнал
 
 

Викладено результати оригінальних досліджень вчених Київського університету з питань фізики Сонця, позагалактичної астрономії, астрофізики високих енергій, астрометрії, метеорної та кометної астрономії та озону над Антарктидою.
Рік заснування: 1958.
Періодичність: 1 раз на рік
Відділ періодики отримує це видання з 2000 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті: В.Криводубського, В.Єфіменко «Дослідження і прогнозування сонячної активності в астрономічній обсерваторії університету впродовж трьох сонячних циклів (1968-2011)».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Вісник Київського Національного університету . Серія: Кібернетика.
Науково-теоретичний журнал.
 
 


Проблематика: висвітлення результатів аналізу, оцінки, керування й оптимізації динамічних систем, проблем еколого-економічного аналізу та числових методів моделювання процесів
Періодичність: 1 раз на рік.
Видається українською мовою.
Рік заснування 1999 рік.
Відділ періодики отримує це видання з 2000 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Е. Азизбекова, Д.А. Хусаінова «Рішення одного рівняння теплопровідності з запізненням».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
 

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2006 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека