КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

 
ПЕРIОДИКА ЗА РУБРИКАМИ

Для дому, для сім'ї
Економіка
Краса та мода
Культура. Мистецтво.
Наука. Техніка
Педагогіка
Політика
Право
Ретро
Сільське господарство
Філологія. Художня література
Як підготуватися до свята
 
Переглянути все

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
 

 

TOTAL ESCAPE
Информационный журнал о культурном отдыхе и туризме
 
 

— Информационное издание о туризме и путешествиях, адресованное не только любителям путешествий, но и профессионалам туристического бизнеса.
— Имеет всеукраинский статус. Издание доступно в крупнейших городах Украины.
— Ориентирован на целевую группу с высоким уровнем дохода.

Периодичность: 1 раз в 3 месяца
Язык: русский/английский

В журнале TOTAL ESCAPE каждый читатель может найти что-то интересное: проверенные маршруты, разработанные туроператорами программы, полезные советы путешественников, а также сотрудничество с туристическими офисами разных стран, обеспечивают интерес не только со стороны читателей-путешественников, но и работников сферы туризма.
Отдел периодики получает этот журнал с 2016 года.
Вашему вниманию предлагается начало статей.
Ознакомиться с этим и другими выпусками Вы сможете по адресу:
г. Днепр,
пр. Дмитрия Яворницкого, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Страницы журнала :   1 

 
 

Адміністративне судочинства. Судова практика в адміністративних справах
Науково-практичний юридичний журнал
 
 

Журнал розміщує наукові статті, в яких розглядаються проблеми розмежування адміністративної та кримінальної юрисдикцій, деякі питання юрисдикційної належності судових спорів з приводу розпорядження землями державної та комунальної власності, щодо інформаційного забезпечення діяльності органів державного управління, розглядаються проблеми меж і способів захисту суб’єктивних прав, свобод і законних інтересів приватних осіб в адміністративному судочинстві. стосовно адміністративно-правового забезпечення боротьби з тероризмом в Україні, розглянуто особливості судових спорів в сфері забезпечення культурних прав громадян.а також судові рішення Вищого адміністративного суду України, матеріали Пленуму ВАСУ.
Видавець : Юридичний дім «Ін юре».
Виходить щоквартально з 2006 року.
Відділ періодики отримує це видання з 2016 року.
До Вашої уваги пропонуються перші сторінки статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Страницы журнала :   1 

 
 

Судова апеляція
Науково-практичний журнал
 
 

Роль і місце судової влади у державі й суспільстві — одне з головних питань розвитку України, яка підтвердила своє прагнення розбудувати правову та демократичну державу. Важливим показником успішності зазначеного напряму є стан судової влади та судочинства в країні.
Нині це питання належить до категорії проблемних. Чинне законодавство про судоустрій не є досконалим. Внаслідок безсистемного реформування судової влади була створена громіздка і надто складна система судоустрою, яка не може забезпечити належного доступу громадян до правосуддя. А саме судочинство як на рівні судів першої інстанції так і апеляційних та касаційних інстанцій не відповідає потребам судового захисту прав і інтересів громадян, забезпеченню законності країні.
Дещо осторонь виявились, зокрема, проблеми судової апеляції. Апеляційне оскарження – один із найпоширеніших у сучасному судочинстві способів оскарження судових рішень, які не набрали чинності, в суді вищої інстанції (апеляційному суді). Цей спосіб оскарження судових рішень існує, зокрема, у Великій Британії, Франції, Бельгії, Німеччині, Австрії, Росії, США та багатьох інших країнах.
Саме цим зумовлена необхідність заснування спеціального науково-практичного журналу «Судова апеляція». Ініціювали його Інститут держави і права ім. В. М. Корецького HAH України та Апеляційний суд м. Києва.
Передбачається, що на його сторінках знайдуть висвітлення актуальні теоретичні проблеми судової апеляції, будуть широко представлені практика діяльності апеляційних судів України та досвід апеляційного провадження у зарубіжних країнах. Подаватимуться матеріали з історії судової апеляції, наукові та науково-практичні конференції з відповідних питань, нові книги з питань судоустрою і судочинства та рецензії на них тощо.
Судова апеляція є складовим елементом судочинства. Вона тісно пов'язана з розглядом справ судами першої інстанції, судовою касацією тощо. Зважаючи на це, в журналі друкуються й статті, присвячені загальним проблемам судоустрою і судочинства, участі у розгляді апеляцій адвокатів, прокурорів тощо.
Журнал розрахований на працівників судових та інших правоохоронних органів, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться питаннями судової апеляції.
Редакція журналу сподівається що це видання сприятиме вирішенню актуальних проблем судоустрою і судочинства в нашій країні, більш ефективному використанню інституту судової апеляції у забезпеченні законності при вирішенні судових справ.
Журнал виходить 1 раз на квартал.
Мова видання – українська.
Відділ періодики отримує це видання з 2016 року.
До Вашої уваги пропонуються перші сторінки статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Страницы журнала :   1   2 

 
 

Хранение и переработка зерна
Научно-практический журнал
 
 

Является основным отраслевым журналом в Украине, специализированным по техническим и сельскохозяйственным наукам. Актуален для специалистов зерновой отрасли России, Казахстана, Беларуси и др. стран СНГ.
Целевая аудитория издания: агрохолдинги, торговые компании, перерабатывающие предприятия (КХП, комбикормовые заводы), производители и поставщики оборудования для хлебопекарной промышленности, лаборатории, предприятия по хранению зерновых и пр.
География подписчиков журнала: Украина, Россия, Беларусь, Казахстан, Канада, Латвия, Литва
Издание выходит на русском языке в печатном виде
Основные рубрики журнала:
• Отраслевые новости
• Обзор внебиржевого рынка зерновых и продуктов их переработки за текущий месяц
• Аналитика (анализ и тенденции рынка зерна, прогнозы по сельскохозяйственным культурам в Украине)
• Растениеводство (данные о ходе полевых работ, научно-практические рекомендации)
• Событие (освещение основных событий отрасли, история производства)
• Технологии сушки (послеуборочная обработка зерна)
• Технологии хранения (проблемные вопросы качества зерна, его оценка и хранение)
• Технологии переработки (переработка зерна в муку, крупы, комбикорма)
• Хлебопечение (новейшие технологии хлебопечения)
• Научный совет (рекомендации ученых и практиков по вопросам хранения и переработки зерновых культур)
• Безопасность производства
• Статьи на актуальные темы, мнение экспертов и специалистов отрасли, интервью в разделе "Тема"
Кроме указанных рубрик редакция, по просьбам читателей, ведет работу над публикацией в дальнейшем новых разделов, посвященных:
• технологиям макаронного производства;
• производству полуфабрикатной продукции;
• солодовому и спиртово-бродильному производству.
Если вы стремитесь расширить географию своей деятельности, узнать от ведущих ученых СНГ информацию о новейших научных разработках, освоить новое оборудование или технологии, связанные с послеуборочной обработкой, сушкой, хранением зерновых и бобовых культур, переработкой их в муку, крупы, комбикорма или другие зерновые продукты.
Периодичность издания: 12 номеров.
Отдел периодики получает этот журнал с 1999 года.
Вашему вниманию предлагается начало статей.
Ознакомиться с этим и другими выпусками Вы сможете по адресу:
г. Днепр,
пр. Дмитрия Яворницкого, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Страницы журнала :   1   2 

 
 

Идеи Вашего Дома
Практический журнал
 
 

Издание по вопросам ремонта и обустройства интерьера.
Читатели журнала - это, прежде всего, люди со средним и выше среднего уровнем достатка, планирующие реконструкцию, ремонт, дизайн интерьера своего жилья с привлечением квалифицированных специалистов.

Журнал предлагает большое количество планировочных и оформительских решений, обзоры ремонтно-строительных материалов, мебели, техники и оборудования. Читатель найдет в журнале достоверную и независимую информацию о новых товарах и услугах, современных материалах и известных торговых марках.

Рубрики журнала
НОВИНКИ РЫНКА - информация о новинках, появившихся на отечественном рынке товаров для дома.
НОВАЯ КВАРТИРА - демонстрация современного уровня архитектурно-дизайнерского подхода к реконструкции наиболее распространенных типов квартир. Подробный рассказ о реализации проекта и анализ результата.
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ - нереализованные проекты перепланировки и оформления интерьера типовой квартиры, выполненные в компьютерной графике, пояснительный текст со сметными таблицами, а также планы дополнительных вариантов перепланировки с указанием их достоинств и недостатков.
КОПИЛКА ИДЕЙ - в рубрике собраны сюжеты, рассказывающие о нестандартных, оригинальных, дизайнерских и оформительских решениях.
ДИЗАЙН ОТ А ДО Я - цикл статей, последовательно знакомящих читателя с основными понятиями и приемами, существующими в дизайне интерьера. Примеры реальных российских и иностранных интерьеров с пояснениями, краткими историческими экскурсами и рекомендациями. Рубрика раскрывает возможность практического применения читателями журнала полученных знаний при ремонте и декорировании квартиры или загородного дома.
ОБЪЕКТ - подробный рассказ о процессе ремонта, этапах, сроках, проблемах, находках, имеющий целью ознакомить читателя с современными технологиями, используемыми при реконструкции квартир наиболее распространенных планировок или отдельных помещений (ванная, кухня и т. д.) в домах типовых серий, а также четко сориентировать читателя относительно многих ценовых аспектов ремонта.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ - актуальные проблемы, волнующие частного застройщика и наиболее часто встречающиеся при выборе, реконструкции, обустройстве квартир: выбор участка застройки (почвы, цены, роза ветров и т. д.), выбор строительного материала, типа фундамента, кровли, строительно-ремонтной бригады, правовые аспекты, юридический "ликбез" по проблемам недвижимости в городе и за городом, вопросы экологии жилья, психологии.
МЕБЕЛЬ, ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА - обзор рынка отдельных видов мебели, элементов декора или бытовой техники.
ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ - обзор рынка отдельного вида инженерного оборудования для квартиры или загородного дома.
МАТЕРИАЛЫ - обзор рынка одного вида отделочных или строительных материалов.
КОНСТРУКЦИИ - обзор рынка отдельного вида конструкций (конструктивных элементов), присутствующих в квартире или загородном доме.
ДОМ СНАРУЖИ И ВНУТРИ - информация об интерьере, экстерьере и отдельных элементах небольшого загородного дома. Это могут быть жилые и отдельные хозяйственные постройки за городом, используемые как круглогодично, так и в теплое время года (дома, бани, гаражи, оранжереи, теплицы, гостевые домики, крытые и открытые бассейны), отдельные элементы дома (печи, камины, лестницы, двери, окна, входные блоки).
ЛАНДШАФТ - рубрика содержит материалы, в которых показаны удачные примеры обустройства территории, прилегающей к загородному дому, даны подробные комментарии и советы.

Выходит с 1997 года.
Периодичность издания : 12 номеров в год.
Отдел периодики получает этот журнал с 2007 года.
Вашему вниманию предлагается начало статей.
Ознакомиться с этим и другими выпусками Вы сможете по адресу:
г. Днепр,
пр. Дмитрия Яворницкого, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Страницы журнала :   1 

 
 

ВОКРУГ СВЕТА
Научно-популярный журнал
 
 

С момента создания и по сегодняшний день, журнал «Вокруг Света» — источник познавательного и увлекательного чтения для самой широкой аудитории. Во все времена «Вокруг Света» оставался одним из наиболее передовых и информированных изданий своего времени и успешно выполнял задачи просвещения, образования и развлечения читателя.

Тематика и жанровая направленность журнала соответствует принятому в мире классу изданий «general interest magazine» («журнал широкого круга интересов»).

«Вокруг Света» пишет не только о путешествиях, открытиях и познании окружающего мира, но и популярным языком рассказывает о современной науке — этнографии, экологии, экономике, медицине, астрономии, физике, коммуникациях, транспорте и многом-многом другом.
Периодичность издания 12 номеров.
Отдел периодики получает этот журнал с 1947 года
Вашему вниманию предлагается начало статей.
Ознакомиться с этим и другими выпусками Вы сможете по адресу:
г. Днепр,
пр. Дмитрия Яворницкого, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72

Страницы журнала :   1   2 

 
 

Маркетинг в Україні
Наукове видання
 
 

На сторінках видання відбуваються дискусії в сучасних тенденціях розвитку маркетингу , практики діляться своїм досвідом ефективного застосування маркетингових технологій . Тут розміщені інтерв'ю з гуру маркетингу : Філіпом Котлер , Джеком Траутом , Майклом Портером , Анатолія Павленка , Аллою Старостиної , Іриною Лилик , Сергієм Солнцевим і іншими . У журналі друкують свої статті практики та науковці . Редакційна колегія зібрала за одним столом провідних вчених - маркетологів .
У журналі знаходять своє відображення події світового та українського маркетингу , друкуються документи професійних асоціацій , зокрема ESOMAR , EFAMRO , EMC , FEDMA , CMOR .

Журнал « Маркетинг в Україні » видається з 1998 року як аналітичне наукове видання з маркетингу . Виходить української мовою
Виходить 1 раз на 2 місяці.
Відділ періодики отримує цей журнал з 2001 року .
Вашій увазі пропонується початок статей .
Ознайомитися з цим та іншими випусками Ви зможете за адресою :
м Дніпро ,
пр . Дмитра Яворницького , 18 .
Відділ періодики ДОУНБ .
Тел . ( 0562) 47-37-72Страницы журнала :   1 

 
 

У світі математики
Науково-популярний журнал
 
 

Журнал адресований школярам, але багато матеріалів можуть бути корисними й цікавими також студентам, вчителям та усім, хто цікавиться математикою. У журналі йде мова про новітні досягнення в математиці, проблеми, що потребують вирішення, про застосування математики у багатьох сферах знань. Мета журналу - розвинути творчі здібності читачів, залучити їх до наукової роботи, а також пошук обдарованих учнів. Саме тому в журналі міститься багато інформації про математичні олімпіади, змагання та творчі конкурси. Члени редакційної колегії журналу беруть участь в організації українських математичних олімпіад, у формуванні команд для Міжнародних математичних олімпіад. Журнал містить багато розважальних матеріалів: математичні ігри, цікаві історії, головоломки, ребуси. Математика й мистецтво, математика й поезія - ці теми завжди присутні в журналі. У журналі були опубліковані чудові вірші Василя Діденка, Леоніда Кисельова, Ліни Костенко, Євгена Плужника, паліндроми Івана Величковського, Гаудеамус та переклади Віктора Марача віршів Піта Хейна, Льюїса Керролла, Віслави Шимборської та ін.


Журнал містить такі розділи:
• Обрії математики – інформація про новітні математичні відкриття та про взаємозв'язок між математикою та іншими науками.
• Математичні повідомлення – статті про нові результати наших читачів.
• Проблеми й гіпотези – інформація про нерозв'язані проблеми.
• Студентська сторінка – статті для студентів 1-2 курсів.
• Математичний гурток – короткі статті, які можуть стати темами математичних гуртків.
• Сторінки для наймолодших математиків – цікаві математичні історії та задачі.
• Математичні олімпіади –задачі математичних олімпіад та їх розв'язки.
• Сторінки абітурієнта – задачі вступних іспитів та поради абітурієнтам.
• Фінансова математика, математична економіка.
• Математична освіта за рубежем – інформація про математичну освіту в різних країнах.
• Про математику і математиків – статті, присвячені історії математики.
• Математичні ігри та розваги – статті про математичні ігри, головоломки.
• Математика на шахівниці – статті про зв'язок між шахами й математикою.
• Книжкові обрії – інформація про нові книги з математики
• Новини математичного життя.
• Наш конкурс – задачі для самостійного розв'язання читачами.
Журнал "У світі математики" виходить 4 рази на рік.
Журнал видається з 1995 року
Засновник: видавництво "ТВіМС"
Видавець: видавництво "ТВіМС"
Відділ періодики отримує це видання з 1995 року.
До Вашої уваги пропонуються перші сторінки статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72Страницы журнала :   1 

 
 

Відкритий урок. «Розробки, технології, досвід»
Професійний освітянський журнал
 
 

Найпопулярніше видання України для вчителів, керівників навчальних закладів, управлінців, методистів.
Сенс журналу можна визначити так – "Найкраще для вас і про вас", учителів, керівників навчальних закладів, управлінців, методистів. Це офіційне, професійне й особистісне висвітлювання освітянських проблем і шляхів їх оптимальних рішень.
Провідна мета журналу – інформаційна, професійна й особистісна підтримка кожного українського педагога як учителя, лідера та просто людини, яка небайдужа до сучасного та майбутнього.
Журнал віддає свої сторінки перевіреному практичному досвіду вчителів і колективів шкіл з усіх напрямів роботи навчального закладу.
Журнал для вчителя – майстра своєї справи чи початківця, мешканця мегаполісу чи сільського регіону, філолога чи математика.
Кожний освітянин – читач журналу, небайдужий до своєї професії, отримує своєчасні та необхідні ретельно перевірені матеріали щодо забезпечення своєї повсякденної професійної діяльності.
Матеріали в журналі поділені на три розділи: офіційний, професійний і особистісний, що значно полегшує пошук потрібної інформації тим читачам, які ставлять за мету опрацювати найбільш актуальні для себе матеріали.
Подія. Які найважливіші освітянські події відбулись? На що слід звернути увагу? Над чим варто замислитись? Над чим попрацювати?
Міністерство. Які нормативно-правові документи оприлюднені Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України? Де з ними можна ознайомитись більш ретельно?
Акцент. Які знакові тенденції розвитку української освіти?
Школа. Над чим працюють школи-лідери? Як конкретно вирішуються проблеми освіти, виховання та розвитку учнів?
Інтерв’ю. Розмова з цікавим співрозмовником щодо особистісного бачення освітянських проблем.
Трибуна. Як працюється вчителю сьогодення? Що його турбує, а що надихає?
Мікрофон. Зіставлення різних точок зору на болючі питання життя школи.
Теорія. Яке наукове підґрунтя організації педагогічного процесу? Сучасні концептуальні психолого-педагогічні підходи.
Технологія. Як впровадити на уроках інтерактивність? Як організувати інформаційно-комунікативне навчання?
Виховання. Як виростити гідного громадянина? Як допомогти учню стати людиною? Чи можна осучаснити виховний процес у школі?
Психологія. Чи можна врахувати психологічні та вікові особливості кожної дитини на одному уроці?
Практика. Який урок можна вважати сучасним? Як його підготувати та впровадити? Що цікавого у ваших колег? У рубриці ви знайдете відповіді на ці та інші запитання, пов’язані з навчально-виховним процесом.
Майстерня. Які складові успіху та високих результатів роботи вчителя? А ви спроможні зробити краще?
Позашкілля. Де взяти конкретні розробки проведення класної години, виховного заходу, предметного тижня? Що нового пропонують класні керівники?
Родина. Як провести неформатні батьківські збори? Якщо вчителя та батьки – однодумці, то як налагодити комунікацію?
Особистість. Чи слід доводити, що вчитель – така сама людина зі своїми особистими проблемами?
Право. Як захистити права вчителя? А чи так вже й багато прав у вчителя?
Здоров’я. Хіба здоров’язберігаючі технології стосуються тільки учнів? А як щодня виглядати бездоганно?
Форум. Анотації всіх робіт учасників форуму педагогічний ідей „Урок” за останній місяць.
Дозвілля, перерва, велика перерва, гороскоп. А чи є читачі, які тільки ці матеріали й читають?
Засновник та видавець: Видавництво "Плеяди"
Мова: українська, російська.
Періодичність: 12 номерів на рік.

Відділ періодики отримує це видання з 2001 року
До Вашої уваги пропонуються перші сторінки статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72Страницы журнала :   1   2 

 
 

Віче
Теоретичне, громадсько-політичне видання
 
 

В основу діяльності журналу покладено участь у державотворчому процесі шляхом збирання, творення, редагування з метою надання (поширення) документально-методичної, науково-прогностичної та іншої інформації державним органам, установам, об'єднанням громадян, а також широким верствам населення України та за її межами.
Висвітлююэться практична робота органів місцевого самоврядування та їхніх асоціацій, громадські обговорення законопроектів, що передбачають врегулювання правовідносин у сфері місцевого самоврядування та регіонального розвитку.
Рік заснування 1991.
Галузь науки: політичні, соціологічні та юридичні науки.
Періодичність: 1 раз на місяць.
Мова видання: українська, російська.
Засновник: Верховна Рада України.

Відділ періодики отримує це видання з 1993 року.
До Вашої уваги пропонуються перші сторінки статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72Страницы журнала :   1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
 

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2006 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека