КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

 
ПЕРIОДИКА ЗА РУБРИКАМИ

Для дома, для семьи
Как подготовиться к празднику
Красота и мода
Культура. Искусство.
Наука. Техника
Педагогика
Политика
Право
Ретро
Сельское хозяйство
Филология. Художественная литература
Экономика
 
Переглянути все

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 [100] 101 102 103 104
 

 

Вісник вищого адміністративного суду України
Офіційне науково-практичне видання. Видається чотини рази на рік
 
 

Поява кожного нового видання, тематично пов'язаного з українським судочинством — свідчення нашої демократичності, відкритості судової системи України.
Із початком випуску цього журналу відкриваються нові можливості для широкого й усебічного висвітлення не лише діяльності Вищого адміністративного суду України, але і суддів у регіонах та судової системи в цілому. Усе це, безперечно, сприятиме поглибленню демократичних перетворень у нашій державі та становленню незалежного правосуддя в Україні. Автори публікацій висловлюють власне бачення шляхів удосконалення діяльності судів, реалізації судової реформи, попередження явищ, які перешкоджають виконанню конституційних положень щодо судового захисту прав людини і основоположних свобод.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.

 
 

Господарське судочинство
Судова практика у господарських справах: Науково-практичний юридичний журнал
 
 

Журнал засновано у січні 2006 року. Засновник Інформаційно- аналатичний центр правової та ділової інформації "Праксіс".
Відділ перідичних видань почав одержувати видання з 2007 року.
Пропонуємо зміст першого числа часопису

ЗМІСТ

1. Справи зі спорів, що виникають з інвестиційних
договорів...................................-.......................... ........................................... 4
2. Справи зі спорів, пов'язаних з обігом векселів ............................................. 12
3. Справи про банкрутство ............................................ 32
4. Справи зі спорів, пов'язаних з майновим
наймом (орендою)............................................................ 50
5- Справи зі спорів, пов'язаних із виконанням
зобов'язань та відповідальністю за їх порушення........................................... ......................... 77
6. Справи зі спорів, пов'язаних з перевезенням вантажів .............................. 91
7. Справи зі спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про транспорт....... ................................................................. 97
8. Справи зі спорів, що виникають з договорів поруки..............................................................103
9. Застосування процесуальних норм.................................110
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.

 
 

Вісник Академії прокуратури України
Журнал включено до переліку наукових фахових видань постановою Президента ВАК України від 18 січня 2007 року №2-05/1
 
 

У виданні висвітлюються актуальні проблеми прокурорсько-слідчої роботи, кадрового забезпесення органів прокуратури, судоустрію, практичного застосування й удосконалення різних галузей права.
Матеріали розміщені в часописі, можуть бути використані працівниками прокуратури для підвищення свого фахового рівня, удосконалення службової діяльності.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.

 
 

Вісник Державної судової адміністрації України
офіційне науково-практичне видання
 
 

Спеціалізоване відомче видання
Безперечно, тематично це офіційне науково-практичне видання вирізняється з-поміж інших «казенністю» та водночас актуальністю проблем, які висвітлюються на його сторінках і існують сьогодні у судовій гілці влади України. Серед них і забезпечення судів належними приміщеннями (дуже задавнена проблема, ще з радянських часів!), що відповідали б сучасним вимогам та реаліям, і комп'ютеризація та технічне оснащення системи, і відповідне фінансування судочинства, і сучасна освітня підготовка кадрів, і багато іншого... Усі ці теми є в часописі, ґрунтовно й детально, з поглядом у перспективу розроблені.
Чітка та актуальна тематична визначеність видання - чи то йде мова про місце і роль судової влади у суспільстві, чи про проблеми судових органів у регіонах, чи ведеться дискусія з колегами судді-аналітика щодо певних колізій у Господарському та Цивільному кодексах України - в цілому є характерною рисою журналу, що свідчить про глибокий професійний підхід редакційного колективу до створення унікального обличчя свого дітища.
До Вашої уваги пропонується початок статті.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами видання можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ


 
 

Судочинство і судоустрій в Україні
юридичний науково-практичний журнал
 
 

ЗМІСТ

Новини законодавства
ЗАКОНОПРОЕКТИ КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВОСУДДЯ.................................:...........................................................3
Судова-правова реформа
О. ШУСТІК
ОБМЕЖЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ РІВНОЗНАЧНЕ ОБМЕЖЕННЮ НЕЗАЛЕЖНОСТІ .....................6 ОСЕТИНСЬКИЙ
ДЕЯКІ ПИТАННЯ СУДОВОЇ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В АСПЕКТІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРАВОСУДДЯ....................................................................................................10
САМСІН
ПОБУДОВА УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕЛІ АДМІНІСТРАТИВНОГО
СУДОЧИНСТВА. ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ............................................. .18
У Вищій раді юстиції
О ГОНЧАРЕНКО
СТАТУС ВИЩОЇ РАДИ ЮСТИЦІЇ ....................................................................26
Суддівський корпус
Л. СКОМОРОХА
ШЛЯХ ДО СУДДІВСЬКОГО КРІСЛА...............................................................32
Цивільне судочинство / ЗАПОРОЖЕЦЬ
ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ СУБ'ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ
ПРАВ НА ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ............................:.......................40
Кримінальне судочинство
С. ШЕСТАКОВ
ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ НЕЗАКОННИМИ РІШЕННЯМИ.
ДІЯМИ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНУ ДІЗНАННЯ, ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА,
ПРОКУРАТУРИ АБО СУДУ............................................................................. 43
Н. АХТИРСЬКА
ВИПРАВДУВАЛЬНИЙ ВИРОК ТА СПРАВЕДЛИВА САТИСФАКЦІЯ
(ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
ТА МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА).......................................:.......] ..................48
Третейські суди Г. ПАМПУХА
Інститут третіх осіб У ТРЕТЕЙСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ ............60
А. СВІНЦІЦЬКИЙ
ТРЕТЕЙСЬКІ СУДИ В УКРАЇНІ. ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
ЗАКОНОДАВСТВА. ПРАВОВІ КОЛІЗІЇ.................................:.............................64
Наукові статті. Дискусії
О. ТКАЧУК СУБ'ЄКТ ЗЛОЧИІІНОГО ДІЯННЯ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ
ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ ...........................................................................69
Зарубіжний досвід
Р. ВЕРЕША
СУБ'ЄКТ ЗЛОЧИННОГО ДІЯННЯ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ
ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ ..........................................................................72
СУДОВА СИСТЕМА ФРАНЦІЇ......................................................................81
Історія розвитку суду
В.СЕРДЮК
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЙВИЩОГО СУДОВОГО ОРГАНУ УКРАЇНИ В РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД......90
О. СІНЧУК
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТЕХНІКИ СТАРОДАВНІХ ЧАСІВ.........................................................................................................98
Судова практика В. ЛУТКОВСЬКА
СПРАВА«ШЄВЧЕНКОПРОТИУКРАЇНИ»............................................................10)
Спеціальний репортаж
IV З'ЇЗД АДВОКАТІВ' УКРАЇНИ ......................................................................112
До Вашої уваги пропонується зміст представленого журналу.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами видання можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.

 
 

Ногтевая Эстетика
Профессиональное издание для мастеров маникюра и педикюра
 
 

В отделе периодики появился последний в этом году номер «Ногтевой эстетики».
Этот журнал мы предлагает читателям, то есть мастерам маникюрного искусства и их клиентам, готовиться к фееричным зимним праздникам. ,
С чего начать таинство преображения, решайте сами, «сценариев» может быть сколько, угодно вашей фантазии.
Однако в любом случае главным действующим «лицом» будет нейл-дизайн. Без сомнений, каждая женщина захочет украсить собой сказочную новогоднюю вечеринку, быть королевой бала с блистательным маникюром, идеально дополняющим ее образ. В этом случае всемогущей феей может быть опытный мастер, а книгой волшебных «рецептов» — «Ногтевая эстетика». В ассортименте: Альбом отборных дизайнов и пошаговые Технологии от лучших украинских мастеров. В материалах рубрики «Тема номера» мы предлагаем обратить внимание на роскошный уход и оздоровление рук и ног посредством 8РА- и \№е11пе88-процедур, воспользоваться интересными и актуальными праздничными экспресс-дизайнами, а также изучить возможности акрила в объемном нейл-дизайне.
В следующем 2007 году мы хотим по-прежнему оставаться в поле ваших интересов, поэтому ждем пожеланий, замечаний, а возможно и требований относительно интересующих вас тем. От имени редакции журнала «Ногтевая эстетика» поздравляю всех мастеров и людей, связанных с отечественной ногтевой индустрией с наступающим Новым годом и Рождеством. Желаю вам, уважаемые читатели, постоянного всестороннего развития, новых и важных для вас «вершин», вдохновения и востребованности в любимой профессии.
Ознакомиться с этим и другими выпусками Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1   2 

 
 

илюстрація з виставки відділу періодики
Різдвяні листівки початку ХХ століття
 
 

Никитин В. Праздник, который у нас не отнять // Диалог. - 2006. - № 5-6. - С. 84-93.

Из всех наших праздников, старых и новых, Новый год был и остается самым любимым. В эти дни мы забываем о негативных сторонах жизни и, словно дети, надеемся на перемены к лучшему. Более тоге порой продолжаешь себя ловить на мысли что всё еще ждешь чего-то нового и необыкновенного
Так уж случилось, что в сложившемся ритуале празднования Нового года не последнюю роль играла и играет поздравительная открытка, а кроме того, как и всякий праздник, новогодние торжества остались и на любительських снимках
Ознакомиться с этим и другими выпусками Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

Домовой
Глянцевый журнал
 
 

В двенадцатом номере журнала:

Немного решимости (о Дрю Бэрримор).

Специальнй репортаж с иллюстрациями о Дарье Донцовой, Татьяне Устиновой, Татьяне Поляковой.

В сети под рождество (о том, как купить подарки не выходя из дома)Горнолыжный курорт в Аргентине.
Ознакомиться с этим и другими выпусками Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.

 
 

Единственная 
 

Дорогие читательницы!
Давайте используем оставшиеся денечки для того, чтобы сделать что-то хорошее для себя прямо сейчас! А идей - миллион! Например, почему бы не купить платье для новогодней вечеринки на размер меньше? Немного самодисциплины плюс наш фитнес-комплекс к (с. 136) - и великолепный результат обеспечен!
Если вы еще не определились, каким именно будет ваше новое платье, загляните в нашу студию стиля (с. 62), может, наш выбор послужит вам хорошей идеей? И заодно получите консультацию по макияжу и прическе.
А чтобы не упасть от усталости в предновогодние сутки, пройдите наш маленький тренинг (с, 118) и составьте план действий на месяц под девизом «Новый год без хлопот», как мы это сделали для вас! И пусть весь 2007 год будет наполнен только приятными заботами. Каждый день делайте что-то хорошее. Для себя и других. Будьте счастливы!
Ознакомиться с этим и другими выпусками Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

Натали
Иллюстративное издание
 
 

В этом номере : Модный прогноз на весну-лето 2007 года, Спецпроект "Идеальный аромат",
Кулинарный гороскоп,
Кто в доме хозяин (о распределении ролей в семье)
Ознакомиться с этим и другими выпусками Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 [100] 101 102 103 104
 

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2006 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека