КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

 
ПЕРIОДИКА ЗА РУБРИКАМИ

Для дому, для сім'ї
Економіка
Краса та мода
Культура. Мистецтво.
Наука. Техніка
Педагогіка
Політика
Право
Ретро
Сільське господарство
Філологія. Художня література
Як підготуватися до свята
 
Переглянути все

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
 

 

Українська література в загальноосвітній школі
Науково-методичний журнал
 
 

Проблематика: висвітлення найактуальніших проблем методики викладання української літератури, новітніх технологій навчання і впровадження їх у масову практику, формування духовного світу школярів засобами мистецтва слова.
Журнал публікує методичні рекомендації, розробки уроків та виховних годин.
Виходить щомісяця.
Мова видання: українська.
Видається з січня 1999 року.
Засновник - Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України.
Відділ періодики отримує це видання з 2000 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Галини Аношкіної «Ліна Костенко. Збірка «Бузиновий цар».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72

Страницы журнала :   1 

 
 

Натали
Популярное иллюстрированное издание
 
 

Женский глянцевый журнал.
Каждый месяц для вас: советы психологов, интервью со звездами, горячие новинки моды и косметологии, экзотические путешествия, изысканные кулинарные рецепты и яркие фотосессии.
Журнал появился в 1995 г. и за это время завоевал любовь и признание читательниц, стал лауреатом и дипломантом многочисленных конкурсов.

Вашему вниманию предлагается начало статьи Ольги Озолиной и Елены Болдыревой «Слово за слово» (пять правил как поддержать разговор и использовать его себе во благо) и статьи Ольги Янковой «Клод Моне. В поисках впечатлений».
Ознакомиться с этим и другими выпусками Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Страницы журнала :   1 

 
 

Часопис Київського університету права
Юридичний науково-теоретичний журнал
 
 

У журналі висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, фінансового, цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального і кримінально-процесуального права. Часопис інформує також про події наукового життя та досвід юридичної освіти в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з юридичної тематики.
Щоквартальник, заснований у 2001 р. Київським університетом права НАН України та Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

«Часопис Київського університету права» внесено до переліку фахових видань за спеціальністю «Юридичні науки». Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів і студентів.
Відділ періодики отримує це видання з 2002 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Андрусіва У.Б. «Правовий статус організацій мовлення»
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72Страницы журнала :   1 

 
 

Актуальні проблеми економіки
Науковий журнал
 
 

Фаховий економічний журнал. Основним завданням є пошук наукових засад економічної системи, здатної на початку ХХІ століття забезпечити ефективний інститут державного управлення.
Призначений для аспірантів, викладачів ВНЗ та науковців. Журнал містить наукові статті по економічній теорії та історії економічної думки. Розгорнуті матеріали за темами:
- Світове господарство і міжнародні економічні відносини;
- Економіка та управління національним господарством;
- Економіка та управління підприємством;
- Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
- Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
- Гроші, фінанси, кредит;
- Бухгалтерський облік та аудит;
- Інформаційні технології в економіці;
- Новини зарубіжної науки.
Заснований в 2000 році.
Періодичність 1 раз в місяць.
Журнал виходить змішаними мовами (українською, російською, англійською).
Засновник та видавець - Національна Академія Управління.

Бібліотека отримує видання з 2001 р.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті В.О. Володіної «Инновационные интересы предпринимательства как неотъемлемая составляющая постиндустриальной экономики».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

Лиза. Все краски жизни для тебя
Женский журнал
 
 

«Лиза» открывает своим читательницам волшебный мир моды и красоты.

Журнал рассказывает, как сохранить молодость и привлекательность, как реализовать себя, отвечает на вопросы о сокровенном.

Интервью со звездами; современная, практичная мода; советы по здоровью и психологии; секреты макияжа; предложения по декору, которые могут быть реализованы в любой квартире; обширная рубрика кулинарных рецептов; материалы о людях и судьбах; раздел путешествий; свежий взгляд на любовь и партнерство - все это заинтересованный читатель найдет в журнале «Лиза».

Еженедельно кроссворды, юмор, розыгрыши призов.
«Лиза» - это журнал с традициями и интересной информацией для современной женщины!Лиза» - классический. женский журнал

Библиотека получает издание с 1998 года (за исключением 1999 года).
Вашему вниманию предлагается начало статьи «Взгляд в будущее» ( о том как сохранить хорошее зрение при работе за компьютером) и статьи семейного психолога Натальи Бояриновой «Как найти своего мужчину. Почему мы выбираем не тех».
Ознакомиться с этим и другими выпусками Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

Вопросы экономики
Теоретический и научно-практический экономический журнал
 
 

Аудитория: экономисты-исследователи, преподаватели и студенты вузов, руководители органов власти, отвечающие за разработку экономической политики, аналитические подразделения крупных предприятий, корпораций и банков.
На страницах журнала:
• экономическая теория;
• профессиональный анализ хода экономических преобразований в России;
• денежно-кредитная, инвестиционная и структурная политика;
• социальная сфера;
• экономика регионов;
• аналитическая и статистическая информация о состоянии различных
отраслей и секторов рынка;
• экономика предприятия, проблемы собственности, корпоративного управления, малого бизнеса;
• мировая экономика;
• экономическая история и др.
Основан в 1929 году.
Выходит 1 раз в месяц
Учредители : Институт экономики РАН.
Отдел периодики получает этот журнал с 1948 года.
Вашему вниманию предлагается начало статьи В Симонова «Антироссийские санкции и системный кризи мировой экономики».
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Менеджмент в России и за рубежом
Научный журнал
 
 

Периодическое издание, полностью посвящённое проблемам современного менеджмента. Издаётся с 1997 года.
Журнал ориентирован на людей, изучающих менеджмент или применяющих его методы в повседневной деятельности. Авторы – состоявшиеся профессионалы управления, крупные учёные, перспективные исследователи, хладнокровные экспериментаторы. На страницах «Менеджмента в России и за рубежом» читатель найдёт свежие материалы по важным темам: теория, организация и экономика менеджмента; управление рисками и антикризисное управление; государственное и муниципальное управление; стратегический менеджмент; отраслевой менеджмент; управление международным бизнесом; управленческий консалтинг; экологический менеджмент; новые технологии менеджмента; дискуссионный клуб.
И профессиональные менеджеры, и руководители разных уровней, и специалисты по реорганизации и развитию систем управления бизнесом найдут полезные материалы в каждом номере журнала.
Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» включён в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий» ВАК. Это – красноречивое свидетельство точности и методической выверенности публикуемых в журнале материалов. Опора на научную традицию в сочетании с исследовательской новизной делает чтение журнала необходимым для студентов и соискателей, преподавателей ВУЗов позволяет быть в курсе самых свежих событий и идей экономической науки. Материалы «Менеджмента в России и за рубежом» полезны и понятны для студентов экономических вузов, и для их преподавателей.
Отдел периодики получает этот журнал с 1998 года.
Вашему вниманию предлагается начало статьи Долженко Р.А. «Многосторонняя платформа краудсорсинга как фактор успешной реализации краудсорсинговых проектов»
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Управление персоналом. Украина.
Журнал для кадровиков
 
 

Профессиональный подход к управлению человеческими ресурсами. Для специалистов, которые работают в сфере управления персоналом, а также для менеджеров среднего звена и руководителей предприятий.
Опыт лучших практиков отечественного рынка собран в разделах:
• Управление персоналом
• Обучение и развитие персонала
• Рынок труда, рекрутинг
• Практика
• Консалтинг.
Это ведущий HR-журнал Украины.
Отдел периодики получает этот журнал с 2005 г.
Вашему вниманию предлагается начало статьи Анны Адом «Стресс-менеджмент как технология управления персоналом».

Дочитать эту статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

Рідна школа
Науково-педагогічний журнал
 
 

Досягнення людиною життєвого успіху є однією з найважливіших проблем, які постали перед людством у XXI столітті. З метою формування відповідного багажу знань, розвитку та вдосконалення у вимірі освіти сталого розвитку науково-педагогічного журнал формує ключові компетентності засобами освіти в інтересах збалансованого розвитку.
Проблематика журналу: педагогіка і психологія.
Засновник - Міністерства освіти і науки України.
Видавець – видавництво «Рідна школа».
Виходить 1 раз в місяць.

Відділ періодики отримує це видання з 1991 р.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Лілії Гриневич «Вища освіта України: на шляху інтеграції до європейського освітнього простору».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ


Страницы журнала :   1 

 
 

Директор школи. Шкільний світ
Аналітичний педагогічний журнал
 
 

Перше та єдине видання для зіркових керівників навчальних закладів України, що виходить за сприяння Міністерства освіти України.
Діловий аналітичний журнал, який допоможе керівнику-лідеру не потонути в сучасному вирі інформації та обрати успішну лінію розвитку власного закладу.
«Лише гострі теми, палкі дискусії, актуальні інтерв'ю та практичні поради. Жодного зайвого слова. Ми цінуємо ваш час та увагу, тому публікуємо перевірені та достовірні факти. Журнал «Директор школи. Шкільний світ» — найзатребуваніший майданчик для тих, хто не боїться говорити та бути почутим. Досвід директорів шкіл, зізнання міністерських чиновників, кулуарні інтриги, невідомі факти про діяльність закордонних колег — увесь спектр освітньої інформації за місяць в одному виданні. Ми пишемо про те, чим школа житиме завтра. Журнал — винятково для керівників-лідерів, що у без-компромісній боротьбі на освітянській ниві впевнено ведуть свій заклад до процвітання та добробуту.» - це слова редакційної колегії журналу.
Видається з 2007 року.
Виходить 1 раз на місяць
Видається українською мовою.
Відділ періодики отримує це видання з 2014 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті «Автономія в системі
загальної середньої освіти» за посібником «Законодавче та нормативно- правове забезпечення автономії ЗНЗ» Сазоненко Г., Паращенко Л., Шукевич Ю.
Вашему вниманию предлагается начало статьи.
Ознакомиться с этим и другими выпусками Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72Страницы журнала :   1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
 

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2006 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека