КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

 
ПЕРIОДИКА ЗА РУБРИКАМИ

Для дому, для сім'ї
Економіка
Краса та мода
Культура. Мистецтво.
Наука. Техніка
Педагогіка
Політика
Право
Ретро
Сільське господарство
Філологія. Художня література
Як підготуватися до свята
 
Переглянути все

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
 

 

У світі математики
Науково-популярний журнал
 
 

Єдиний науково-популярний журнал в Україні. Він у першу чергу адресований школярам, але багато матеріалів можуть бути корисними й цікавими також студентам, вчителям та усім, хто цікавиться математикою. У журналі йде мова про новітні досягнення в математиці, проблеми, що потребують вирішення, про застосування математики у багатьох сферах знань.
Мета журналу - розвинути творчі здібності читачів, залучити їх до наукової роботи, а також пошук обдарованих учнів. Саме тому в журналі міститься багато інформації про математичні олімпіади, змагання та творчі конкурси.
Журнал містить багато розважальних матеріалів: математичні ігри, цікаві історії, головоломки, ребуси. Математика й мистецтво, математика й поезія - ці теми завжди присутні в журналі. У журналі були опубліковані чудові вірші Василя Діденка, Леоніда Кисельова, Ліни Костенко, Євгена Плужника, паліндроми Івана Величковського, Гаудеамус та переклади Віктора Марача віршів Піта Хейна, Льюїса Керролла, Віслави Шимборської та ін.
Видається з 1995 року.
Журнал виходить 4 рази на рік.
Засновник Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.
Відділ періодики отримує видання з 1995 року.
Вашій увазі представлено зміст даного випуску.
Ознайомитись з представленним виданням можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. Карла Маркса, 18,
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Процессы литья.
Научно-технический журнал.
 
 

Основан в январе 1992 года.
Выходит 6 раз в год.
Язык издания-русский, украинский, английский.
Издатель - Физико-технологический институт металлов и сплавов Национальной академии наук Украины.
Проблематика-освящаються достижения в металлургической промышленности и литейном производстве.
В журнале рассматриваются такие темы:
-Получение и обработка расплавов,
-Кристаллизация и структурообразование сплавов,
-Новые методы и прогрессивные технологии литья.
Отдел периодики ДОУНБ получает это издание с 1993 года.
Вашему вниманию предлагаем содержание данного выпуска.
Познакомиться с представленным изданием можно по адресу :
г. Днепропетровск,
пр. Карла Маркса, 18,
Отдел периодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

Український математичний журнал
Науковий журнал
 
 

Науковий журнал, заснований у травні 1949 року.
Виходить щомісяця.
Засновник Інститут математики НАН України.
«Український математичний журнал» публікує статті з усіх напрямків фундаментальної та прикладної математики, переважно з проблем алгебри, геометрії, топології, диференціальних рівнянь та математичної фізики, теорії ймовірностей та теорії випадкових процесів, функціонального аналізу та теорії функцій.
Розрахований на наукових працівників - математиків та механіків, а також викладачів ВНЗ та студентів старших курсів математичних факультетів.
Відділ періодики отримує журнал з 1949 року.
Ознайомитись з представленим виданням можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К.Маркса, 18
Відділ періодики ДОУНБ
Страницы журнала :   1 

 
 

Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 
 

Наукове фахове видання з економічних та юридичних наук.
Містить наукові статті, у яких висвітлюються результати науково-практичних досліджень з проблем міжнародних фінансів, фінансів України, міжнародної економіки, міжнародного права та правознавства, міжнародного менеджменту та маркетингу, зовнішньоекономічної діяльності, державного регулювання зовнішньої та внутрішньої торгівлі, економіки України.
Видається 1 раз на 2 місяці змішаними мовами(на українській, російській, англійській мовах).
Заснований у січні 2010 року.
Видавець – Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі.
Відділ періодики отримує це видання з 2010 року.
Вашій увазі представлений зміст даного видання.
Ознайомитись з представленим виданням можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К.Маркса, 18,
Відділ періодики ДОУНБ
Страницы журнала :   1 

 
 

Регіональна економіка 
 

Всеукраїнський науково-практичний журнал.
Заснований у листопаді 1996 року.
Виходить щоквартально. Видавець Інститут регіональних досліджень Національної Академії наук України. Видано за участю Університету банківської справи Національного банку України.
У журналі висвітлюються теоретичні та прикладні питання, пов’язані з формуванням та реалізацією державної регіональної політики в Україні, проблемам соціально-економічного життя її регіонів. Подаються офіційні матеріали, ділова інформація, повідомлення, рецензії.
Журнал орієнтований на науковців, викладачів, управлінців, спеціалістів народного господарства, підприємців, аспірантів.
Вашій увазі представлений зміст даного видання.
Ознайомитись з представленим виданням можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К.Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.


 
 

Вісник Київського торговельно-економічного університету 
 

Науковий журнал.
Фахове видання з економічних наук.
Журнал виходить 6 разів на рік.
В журналі публікуються результати досліджень :
-з проблем макроекономічної теорії та реформи економіки України;
-менеджменту й маркетингу торгівлі, готельного господарства й туризму;
-обліку, фінансового аналізу та контролю;
-розвитку фондового, страхового, банківського ринків;
-формування асортименту товарів і підвищенню їхньої якості;
-розвитку зовнішньоекономічної діяльності;
-опанування філософської та історичної спадщини.
Відділ періодики отримує дане видання з 2002 року.
Вашій увазі представлений зміст даного випуску.
Ознайомитись з представленим виданням можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К.Маркса, 18,
відділ періодики ДОУНБ.
.Страницы журнала :   1   2 

 
 

Проблемы управления и информатики. 
 

Международный научно-технический журнал (старое название —«Автома-
тика»). Журнал является единственным в Украине периодическим изданием, более пятидесяти лет (основан в январе 1956 года) публикующим работы фундаментального и прикладного характера в широком спектре проблем автоматическогоуправления и информатики.Ведущие тематические разделы: проблемы динамики управляемых систем;методы идентификации и адаптивного управления; оптимальное управление и методы оптимизации; математическое моделирование и исследование сложных управляемых систем; общие проблемы исследования космоса; управление физическими объектами и техническими системами; управление и оптимизация систем с распределенными параметрами; методы управления и оценивания в условиях неопределенности; качественные методы в теории управляемых систем; методы обработки информации; космические информационные технологии и системы; технические средства для измерений управления; космический мониторинг; экономические и управленческие системы; управление в биологических и природных системах; роботы и системы искусственного интеллекта; проблемы защиты информации.
В журнале регулярно публикуются труды научных конференций и семинаров по автоматическому управлению, по перспективным космическим исследованиям.
Журнал виходит 6 раз в год.
Издатель Институт космических исследований и Институт кибернетики им. Глушкова НАН Украины.
Вашему вниманию представлено содержание даного выпуска.
Познакомиться с представленным изданием можно по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К.Маркса, 18,
отдел периодики ДОУНБ.

Страницы журнала :   1 

 
 

Банковский менеджмент.
Интеллектуальные активы вашего банка
 
 

Профессиональный журнал для руководителей и специалистов отечественных банков.
Все для банкиров - новости банков, банковские семинары, банковская аналитика, рейтинг банков. Журнал выходит актуальными тематическими выпусками. Например:
-«Риски персонала»,
-«Репутационные риски»,
-«Клиентоориентированность»,
-«Прямой маркетинг»,
-«Риски и бренды»,
-«Банковская конкуренция»,
-«Проблемные кредиты»,
-«Дистанционное банковское обслуживание»
Журнал отличается высоким профессиональным уровнем, глубиной разработки вопросов. Выходит 1 раз в месяц. Отдел периодики получает этот журнал с 2005 года.
Вашему вниманию представляем статью из этого выпуска.
Познакомится з этим изданием можно по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К.Маркса, 18,
отдел периодики ДОУНБ.


 
 

Актуальні проблеми економіки. 
 

Фаховий науковий економічний журнал. Призначений для аспірантів, викладачів ВНЗ та науковців.
Заснований в 2000 році. Виходить щомісяця.
Журнал виходить змішаними мовами (українською, російською, англійською мовами).
Засновник та видавець - Національна Академія Управління.
Журнал містить наукові статті по економічній теорії та історії економічної думки. Розгорнуті матеріали за темами:
- Світове господарство і міжнародні економічні відносини;
- Економіка та управління національним господарством;
- Економіка та управління підприємством;
- Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
- Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
- Гроші, фінанси, кредит;
- Бухгалтерський облік та аудит;
- Інформаційні технології в економіці;
- Новини зарубіжної науки.
Відділ періодики ДОУНБ отримує журнал з 2001 року.
Вашій увазі представлений зміст даного випуску.
Ознайомитись з представленим виданням можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ
Страницы журнала :   1   2 

 
 

Абитуриент-2012
Бесплатное тематическое приложение к изданиям
 
 

В газете помещены: правила поступления, календарь абитуриента, консультации по вопросам организации и проведения внешнего независимого тестирования, советы уже поступавшиз и т.д.
Ознакомиться с представленным изданием можно по адресу: Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.

Страницы журнала :   1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
 

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2006 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека